O CIERPIENIU…

2 grudnia 2018
...
1 510 Views


O CIERPIENIU…

“…niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw.”

( 1 Lit Piotra 4.15 )

“…byliście zasmuceni ku upamiętaniu; zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę! Pod każdym względem okazaliście się czystymi…”

( 2 List do Koryntian 7.9-11 )

>> Są dwa rodzaje cierpienia; cierpienie ku destrukcji i cierpienie ku zmianie – które z nich wybierasz ??? <<

Artur Ceroński 

.

Share This