WOLNY “NIEWOLNIK”

23 maja 2018
...
1 741 Views


WOLNY “NIEWOLNIK”

“…kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa …“

( 1 List do Koryntian 7.22 )

“…wy do wolności powołani zostaliście…tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału…”

( List do Galacjan 5.13 )

WOLNOŚĆ – brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji.

CIELESNOŚĆ – Wszystko to, co w chrześcijaninie nie rozbudowuje wpływu jego wewnętrznego człowieka na całokształt egzystencji owego chrześcijanina.

MĄDROŚĆ – umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty oraz umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Gdy człowiek boży rozwija się w Chrystusie, to naturalną konsekwencja owego rozwoju jest poszerzająca się wolność osobista owego człowieka.
Gdy wolność się poszerza, to zjawisko owo, implikuje zradzanie wielu różnorodnych możliwości w życiu człowieka.
Możliwości te są różne : niosące Życie lub śmierć, dobro lub zło, osadzone w duchu lub w ciele itp.
Wolność nie jest mądrością, ona po prostu uzdalnia człowieka do sięgnięcia po CAŁY wachlarz możliwości, które wcześnie nie były dostrzegane przez tegoż człowieka.

Gdy stajesz się coraz bardziej wolnym, zaczynasz mieć coraz więcej możliwości, i teraz musisz zacząć mądrze wybierać…

“Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył…”

( 5 Księga Mojżeszowa { Księga Powtórzonego Prawa } 30.19 )

Jeżeli w “ferworze wolności” zaczniesz folgować cielesności ( po przez wybieranie nie odpowiednich możliwości i realizowanie ich ), to zacznie Cię nawiedzać “śmierć”…
Subtelnie, krok po kroku, Twoja wymarzona wolność zacznie stawać się “furką dla diabła”…

Jeżeli tego nie chcesz, to nie folguj cielesności.
Nie daj się “podpuścić” diabłu, który wmawia Ci, że jeżeli nie zrealizujesz wszystkich możliwości, które dostrzegasz obecnie, to twoje szczęści zubożeje.
Wybór Życia nie wybieranie śmierci, nie tylko nie umniejszy Cię, ale Ci wywyższy.

“…gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew…”

( Księga Kaznodziei Salomona { Księga Koheleta } 9.4 )

Jako człowiek wolny, jesteś teraz zdolny do życia w “niewoli Chrystusowej”, czyli w DOBROWOLNYM PODDANIU SIĘ PRAWDZIE.
Nie bój się tej “niewoli”, jest ona bardziej “wolna” niż największa “wolność według ciała”…

Życząc szczęścia – Artur Ceroński 

.

Share This