Myśli życiodajne czy mordercze

14 maja 2018
...
1 796 Views
Myśl, to to ładunek elektryczny ( który wyswobadza falę elektromagnetyczną, o częstotliwości wprost proporcjonalnej do mocy ładunku ) w neuronach Twojego mózgu, powstały w wyniku różnorakich procesów chemicznych.
Owe procesy chemiczne, są reakcjami na stymulujące Cię różnorakie bodźce.
Powstanie myśli, zależy o Twojego reagowania na owe bodźce.
A więc, MASZ TAKIE MYŚLI, NA JAKICH “PRODUKCJĘ” POZWOLISZ.
Gdy zaczynasz rozważać jakąś myśl, to powstaje energia.
Gdy wystarczająco często ponawiasz jakąś myśl, to owa energia zostaje wprawiona w ruch.
A gdy wprawisz energię w ruch to powstaje powstanie efekt adekwatny do częstotliwości uwalnianych przez nią fal.
Jeśli wprawisz w ruch dostateczną ilość energii, stworzysz materię.
Materia to nic innego, jak “ubita” energia.
Jeśli w odpowiedni sposób i wystarczająco długo poddasz energię obróbce, powstanie materia…
Myśl jest czystą energią.
Raz pomyślana, myśl pozostaje na zawsze twórcza.
Jej energia nigdy nie zanika…chyba że :

“… się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego…”

( List do Rzymian 12.2 )

“… my jesteśmy myśli Chrystusowej…”

( 1 List do Koryntian 2.16 )

“…zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci…” { >> zakon << – czytaj >> prawo << }

( List do Rzymian 8.2 )

JEDYNYM SPOSOBEM NA ZATRZYMANIE ENERGETYCZNEGO PROCESU MYŚLOWEGO, JEST ZMIANA MYŚLENIA ŚWIATOWEGO NA MYŚLENIE BOŻE.
>> PRAWO UNICESTWIAMY SILNIEJSZYM PRAWEM <<

Zasadniczo myśl nie ma końca.
Myśli lgną do siebie, zbiegają się ze sobą, przecinając się wzajemnie w nieokiełznanym splocie energii, przybierając coraz wyraźniejszy i trwalszy wzór.
Energia lgnie do energii pokrewnej i w ten sposób tworzą się skupiska podobnej energii.
Skupiska te łączą się ze sobą, zradzając fizyczną przestrzeń.
W ciągu jednej doby, Twój mózg produkuje około 60 tysięcy myśli ( co – przez 10 lat, daje nam w roku około 22 miliony myśli rocznie… ).
Każda z tyć myśli, przyciąga siebie kolejne myśli o podobnym potencjale (“… Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej…” – 1 Księga Mojżeszowa { Księga Rodzaju } 1.24 ).
Ich “pomnożona” siła zaczyna “potęgować” (“… Głębina przyzywa głębinę…” – Księga Psalmów 42.8 ).
W wyniku nacisków energetycznych formuje się materia, która zaczyna samodzielnie egzystować i tworzyć swoisty grunt dla działań sfery nadprzyrodzonej ( sfery pozytywnej lub negatywnej ) (“… Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili?” – Księga Amosa 3.3 )
Kiedy energia zamieni się już w materię, pozostaje nią na długo – chyba że zaburzy jej strukturę jakaś przeciwstawna forma energii.
Oddziałując na materię, ta odmienna forma energii w istocie ją rozbija, uwalniając pierwotną energie, z której się składała.

“… myślcie TYLKO o tym:
– co prawdziwe – (1) zgodne z życiem i poglądami Jezusa, (2) zgodne z rzeczywistością ( 2 podporządkowane 1 ).
– co poczciwe – co okazuje szacunek i wdzięczność Bogu.
– co sprawiedliwe – zgodne z odkupieńczym dziełem Jezusa.
– co czyste – (1) z perspektywy zastępczej ofiary Jezusa, (2) biorąc pod uwagę czystość intencji zagadnienia.
– co miłe – co jest przyjemne.
– co chwalebne – co niesie dobra wiadomość.
– co jest cnotą – (1) co jest zaletą, (2) za czym stoi bohaterstwo
– co godne pochwały.

( na podstawie Listu do Filipian 4.8 )

Myślę, że obecnie jedną z najbardziej palących potrzeb ludzi Królestwa, jest POWSTRZYMANIE MORDERCZYCH MYŚLI I URUCHOMIENIE ŻYCIODAJNYCH PROCESÓW MYŚLOWYCH W ICH ŻYCIACH.

Życzę wszystkim czytającym, aby wzięli sobie ten wywód głęboko do serca.

Artur Ceroński

.

Share This