KOBIETY MOGĄ BYĆ PRZYWÓDCAMI W KOŚCIELE

28 listopada 2017
...
1 940 Views


KOBIETY MOGĄ BYĆ PRZYWÓDCAMI W KOŚCIELE
(Doktryna apostolska)
Nie masz mężczyzny ani kobiety
…W panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny jak mężczyzna dla kobiety (1 list do
Koryntian 11,11). Wiele osób prowadzi zażarte debaty na temat usługiwania kobiet. Niestety
– ukochani przeciwnicy usługiwania kobiet – fakty są takie : …nie masz mężczyzny ani
kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie (list do Galacjan 3,28 ).
Jestem mężczyzną z krwi i kości. Jestem pastorem mojej żony i jej głową. Nie jestem
pantoflarzem (proszę zadzwonić do mojej żony i zapytać jej: 511 454 000) i realizuję Boży
plan dla mnie, działając w moim domu jako król, prorok i kapłan. Jednak do głowy by mi nie
przyszło, że kobieta nie może być pastorem czy usługiwać jako kaznodzieja lub nauczyciel.
Ukochani, duch człowieka nie ma płci (ta zaczyna się na poziomie duszy i kończy na poziomie
ciała). Absolutnie zgadzam się z tym, że jesteśmy scaleni, czyli trój jedyni (stworzeni na obraz
Trój jedynego Boga) i zarówno mężczyźni jak i kobiety mają nieco różne powołania – ale nie
ma to nic wspólnego z możnością (czy też niemożnością) piastowania duchowych urzędów
ustanawianych przez Boga, czyli: apostoła, proroka, ewangelisty, pastora i nauczyciela (List
do Efezjan 4,11).

Jak czytasz
On (Jezus) zaś rzekł do niego …jak czytasz? (Ewangelia wg Łukasza 10,26). Bardzo ważną
rzeczą jest czytanie Biblii pod inspiracją Bożego Ducha, bo inaczej możemy popaść w
tarapaty. Biblia została ,,podyktowana” przez Bożego Ducha i tylko On ma prawo ją wykładać
(2 List Piotra 1,20). Teorie o zakazie nauczania przez kobiety (czy też przewodzenia a nawet
mówienia w zborze) mają swoje podłoże w błędnym (duszewnym i cielesnym) pojmowaniu
Bożego Słowa. Ukochani, gdy czytacie Biblię to pozwólcie, aby Duch Boży was prowadził – nie
wyciągajcie wniosków opartych na emocjach i ludzkiej logice. Pamiętajcie, aby dobrze się
zorientować, do kogo pisali apostołowie, jaki to był czas i jaki jest kontekst opisanego
zagadnienia. Nie wolno nam tworzyć doktryn na podstawie wersetów wyrwanych z
kontekstu!
Kogo napominał Apostoł Paweł
1 List do Tymoteusza 2,12 – ten tekst jest napomnieniem dla nieposłusznych żon (bo
nieposłuszeństwo żony mężowi – z wyjątkiem grzesznych nakazów – to grzech) a nie
zakazem nauczania. Na marginesie: bracia, którzy w swoich zborach zabraniają nauczać
siostrom, powinni zastanowić się nad tym, że wiele z tych sióstr naucza w szkółkach
niedzielnych i na spotkaniach kobiet – co z tym począć?
1 List do Koryntian 14,34 – ten tekst jest również napomnieniem dla kobiet. Ale sprawdźmy
jakich. Wiele z nawróconych Koryntianek to byłe prostytutki i rozwydrzone ,,baby” (a wiemy,
że proces uświęcania jest rozciągnięty w czasie). Zachowywały się źle i zostały skarcone.
Paweł porządkował to, co mógł i jak mógł – ale do głowy by mu nie przyszło, żeby tworzyć
doktryny wprowadzające jakiekolwiek zakazy dotyczące duchowego życia z uwagi na płeć.
Przyłóżmy duchową miarę
Ukochani, zacznijcie badać Pismo Święte z Bożego pułapu myślowego. Spójrzcie na te
wspaniałe Boże kobiety (opisane na kartach Biblii i zapamiętane przez historię), spójrzcie
oczami waszego odrodzonego ducha… Ja widzę żony, matki, gospodynie domowe, ale też
WOJOWNICZKI, PROROKINIE, PRZYWÓDCZYNIE, EWANGELISTKI, PASTERKI, NAUCZYCIELKI i
APOSTOŁKI (zakładające kościoły i uruchamiające służby Królestwa). Ukochani, nie mylmy
powołania płci z powołaniem ducha! Bracia, popatrzcie na usługujące siostry jak na
dziedziczki Królestwa i kapłanki Boga żywego (1 List Piotra 3,7, Objawienie Jana 1,6). Siostry,
idźcie odważnie za waszym powołaniem. Jesteście równoprawnymi dziedziczkami Królestwa
Bożego. Kiedyś, w niebie, wszyscy będziemy się dobrze śmiać z tych naszych „doktryn
podziałowych”. Niech Was Bóg błogosławi. Szalom.
Znawca tematu
     Artur Ceroński


 

.

Share This