Z cyklu obalamy religię: Fałsz ekumenii

14 listopada 2017
...
1 708 Views

Modlitwa Jezusa do Ojca w sprawie jedności:
„ … Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli JEDNO, JAK MY. …”
„ … Aby wszyscy byli JEDNO, JAK TY, OJCZE, WE MNIE, A JA W TOBIE, aby i oni w nas jedno byli …”
Użyte przez Jezusa dla określenia jedności słowo „heis” oznacza: jeden, dokładnie ten sam.
Istnieje więc tylko jeden pułap prawdziwej jedności, o którą modlił się Jezus. Jedność całkowicie odpowiadająca jedności Jezusa z Ojcem, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi. Jezus był całkowicie zespolony z Ojcem JEDNOŚCIĄ MYŚLI I JEDNOŚCIĄ ZDANIA. Jego czyny i zachowania były wynikiem takiego właśnie zjednoczenia. Jezus nie robił nic, czego nie widziałby u Ojca.
Do tej samej jedności nawoływał później również apostoł Paweł w I Liście do Koryntian 1,10: „ … abyście byli zespoleni JEDNOŚCIĄ MYŚLI i JEDNOŚCIĄ ZDANIA”.
Przyjacielu jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha pamiętaj, że masz stały dostęp do myśli Chrystusowej
Jeśli ktoś lub coś nawołuje się do rzekomej jedności, która nie wynika z Prawdy i nie jest jednością myśli i jednością zdania z Ojcem i Synem, czyli jeśli w ramach tej rzekomej jedności istnieje jakiekolwiek odstępstwo od nauczań Jezusa, poglądów Jezusa, zachowań Jezusa, postawy lub słów Jezusa, tzn. że odezwał się do ciebie przedstawiciel handlowy demonicznego systemu religijnego z siedzibą w babilonie, z którym Jezus Chrystus nie ma kompletnie nic wspólnego.
Jeszcze dziś opuść miejsce śmierci.
Michał Korgol

.

Share This