BÓG NIE ZSYŁA i NIE DOPUSZCZA CIERPIEŃ W ŻYCIU LUDZI

21 listopada 2017
...
2 390 Views

 


BÓG NIE ZSYŁA i NIE DOPUSZCZA CIERPIEŃ W ŻYCIU LUDZI
(Doktryna apostolska)
Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to
i dziedzicami, dziedzicami Bożymi , współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy,
abyśmy także z nim razem uwielbieni byli (List do Rzymian 8,16-17). Ten fragment Biblii jest przez
wielu nauczycieli brany za podstawę teologii o potrzebie cierpienia w Królestwie Bożym. Niestety nie
jest to dobry przekład. Oryginał mówi: …współdziedzicami Chrystusa, nawet jeśli tak jak on cierpimy…
A więc cierpienie nie jest konieczne, aby żyć pobożnym i namaszczonym życiem. Jeżeli czytamy
dokładnie Boże Słowo, to widzimy wyraźnie, że to Jezus wycierpiał za nas już wszystko! A zatem Bóg
nie używa cierpienia, aby nas czegokolwiek nauczyć, ponieważ takie działanie zubażałoby krzyż
(Księga Izajasza 53,3-6).
W związku z tym cierpienia z powodu chorób, biedy, osamotnienia, rozpadu relacji, utraty czegoś itp.
nie pochodzą od Boga, ale są wynikiem działań diabła (który znalazł w naszym życiu jakąś „lukę”,
przez którą wszedł i uderzył nas cierpieniem). Należy więc pokutować z mentalności „Bożego
cierpiętnika” i przyjąć pełne światło miłości Boga do człowieka i zupełną ofiarę Jezusa. Jedyne
cierpienie, którego możemy nie uniknąć (a wręcz na pewno się z nim zetkniemy, jeżeli będziemy
chodzić w Duchu Świętym i służyć w tymże Duchu na rzecz Bożego Królestwa), to cierpienie z uwagi

na oddanie się służbie Bogu, czyli po prostu prześladowania ze strony wrogów Boga (Ewangelia Jana
15,20). W takim wypadku nasza postawa musi być postawą dziękczynienia, cierpliwości, mądrości
i poddania się Bogu – mając przeświadczenie o Bożej obecności w tych sytuacjach i o Bożym
„projekcie końca” tychże sytuacji (2 List do Koryntian 12,9 i 1,10; Psalm 116,15). Jeżeli więc cierpisz
z innego powodu niż służba Bogu, to zgrom diabła i nie daj się więcej oszukiwać. Jeżeli zaś cierpisz
z uwagi na Królestwo, to ciesz się i nie panikuj – Bóg Jest z Tobą. Szalom!

Zachęcam do odsłuchania mojego nauczania w tym temacie:

 

Znawca tematu
Artur Ceroński

 


 

.

Share This