BIBLIA NIE JEST JEDYNĄ WYKŁADNIĄ WIARY I ŻYCIA CHRZEŚCIJANINA

21 listopada 2017
...
2 528 Views


BIBLIA NIE JEST JEDYNĄ WYKŁADNIĄ WIARY I ŻYCIA CHRZEŚCIJANINA
(Doktryna apostolska)

Chrześcijaństwo to nie religia księgi! Pismo Święte (Biblia) jest natchnione przez Boga (czyli powstało
z Jego inspiracji), ale nie jest ono Bogiem… Pierwsi chrześcijanie – zbory pogańskie nie miały Biblii,
a jednak żyły z Bogiem… Biblia jest niczym „lotnisko” dla Ducha Świętego, ale to On Jest tym, który
Jest jedyną wykładnią wiary i życia. Można znać Biblię a nie znać Jezusa, a można też nie znać Biblii
i znać Jezusa.
Biblia zawiera w sobie mnóstwo Prawd. Jest użyteczna do rozwijania się w Bogu, ale nie stanowi
nieodzownego kanału przepływu Ducha Bożego (jest jednym z kanałów, a nie jedynym). Nie stanowi
ona „instrukcji obsługi Boga” ani „instrukcji obsługi człowieka”. Nie jest ścisłym zapisem
historycznym. Nie stanowi „regulaminu życia”. Jest zapisem Słowa ale nie „Słowem, które było na
początku…”(bo Nim Jest Chrystus). Należy ją znać i z niej korzystać, ale nie wolno postawić jej
w miejscu ostatecznego autorytetu, bo tym jest jej Autor (a do Niego, każdy człowiek odrodzony
z Bożego Ducha ma osobisty dostęp).
Zachęcam do przesłuchania mojego nauczania na ten temat:

https://archive.org/…/Biblia_czym_jest_jak_jej_uzyc_Artur_C…

 

Znawca tematu

Artur Ceroński


 

.

Share This