Co jedynie powinien posiadać sługa boży?

29 lipca 2017
...
2 200 Views

CO”JEDYNIE”POWINIEN POSIADAĆ SŁUGA BOŻY?

“… panna szła do króla, a DAWANO JEJ WSZYSTKO, co idąc do króla, CHCIAŁA WZIĄĆ Z SOBĄ, z domu kobiet do pałacu królewskiego. Wieczorem szła, a rano wracała do innego domu kobiet pod opiekę Szaaszgaza, eunucha królewskiego, pilnującego nałożnic. Nie szła już do króla, chyba że król ją sobie upodobał i imiennie ją wzywano. Gdy więc na Esterę, córkę Abichaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, NIE ŻĄDAŁA NICZEGO POZA TYM, CO JEJ DORADZIŁ Hegaj, eunuch królewski, pilnujący kobiet. I Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. Estera zaś została zabrana do króla Achaszwerosza do pałacu królewskiego w dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego panowania. Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. Toteż WŁOŻYŁ DIADEM KRÓLEWSKI NA JEJ GŁOWĘ I UCZYNIŁ JĄ KRÓLOWĄ…”

( Księga Estery 2,13-17 ) ( pogrubienie moje )

Gdy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha, to NIC NAS TO NIE KOSZTUJE.
Stajemy przed Bogiem w Imieniu Jezusa, przyjmujemy łaskę przez wiarę i NATYCHMIAST na ZAWSZE stajemy się obywatelami Królestwa Bożego.
Bóg nas akceptuje i daje nam dostęp do WSZYSTKIEGO co stanowi dziedzictwo Królestwa.
Możemy od tej pory żyć pełnią życia, rozwijać się w Chrystusie i czerpać z Jego zasobów.
Możemy mieć hobby, zainteresowania i realizować za pomocą mocy Bożej swoje marzenia.
Możemy „WZIĄĆ” WSZYSTKO CO CHCEMY…
Jednak gdy DECYDUJEMY SIĘ służyć Bogu na rzecz rozwoju Jego Królestwa – to sprawy zaczynaj a wyglądać nieco inaczej…
Tu już nie ma „braku kosztów” – tu już jest cena do zapłacenia…
Aby móc efektywnie służyć, musimy ŚWIADOMIE ZREZYGNOWAĆ Z WIELU RZECZY KTÓRE SIĘ NAM PRAWNIE NALEŻĄ.
Różne nasze zainteresowania, hobby i wiele naszych marzeń MUSI pójść do lamusa – a my możemy „zabrać ze sobą” TYLKO TO, DORADZA NAM NASZ NAJWYŻSZY MENTOR – ŚWIĘTY DUCH…
Dla czego tak jest ?
Odpowiedź jest banalnie prosta :
„PLECAK ŻOŁNIERZA MUSI BYĆ LEKKI, ABY JEGO ZBYTNIA WAGA NIE PRZESZKODZIŁA ŻOŁNIERZOWI W WYKONANIU ZADANIA”
A zatem – Kochani – odpowiadając Bogu na Jego powoływanie Was do Jego służby, rozstańcie się z Waszymi „dobrami”, aby efekt waszej służby był całkowity i abyście „KORONĘ” DOSTALI…

Szalom

Artur Ceroński

 

.

Share This