Religia przebudzona

28 grudnia 2016
...
2 418 Views

Żyjemy w epoce duchowego przebudzenia – to nie podważalny fakt.

Jednak równolegle do owego przebudzenia, powstaje potężny w swojej rozpiętości, diabelski ruch „przebudzenia religijnego” .

Religijne przebudzenie ( czy też “przebudzenie religii”), to szatańska odpowiedź na Boże poruszenie na ziemi.

Jak zatem rozpoznać, z czym mamy do czynienia ?

Odpowiedzi możemy szukać w tych fragmentach Pisma Świętego :

1-”… W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła…”( Ewangelia Jana 1.4-5 )

2-”… Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda….nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności…” ( List do Efezjan 5.8-11 )

3-”… poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi…”( Ewangelia Jana 8.32 )

Po pierwsze, religijne przebudzenie nie ma nic wspólnego z oświeceniem, czyli że nie przynosi żadnych, wymiernych efektów, jeżeli chodzi o dostrzeżenie korzenia patologii duchowej, w której znajduje się człowiek. Duchowe przebudzenie “naświetla” głębie problemu i proponuje realne rozwiązania.

Po drugie, religijne przebudzenie jest zupełnie pozbawione fundamentalnych Prawd, które leżą u podstawy realnych zmian w życiu człowieka. W zamian za to religijne przebudzenie proponuje ekstatyczne doznania duszy ( nazywając je “przejawami ducha” ), oraz skrzętnie ukrytych pod pozorem pobożności – stek kłamstw i zafałszowań ( czyli zwykłą “bezowocność” ).

 

Po trzecie , prawdziwe duchowe przebudzenie, przynosi konkretne Boże wytyczne, które są możliwe do przyjęcia i niosą ze sobą realną Bożą moc do zmiany życia.

A więc przebudzenie duchowe kładzie Boży fundament w postaci nauki apostolskiej (List do Efezjan 2.20) i na jego podstawie uwalnia Bożą moc.

Czym jest owa “nauka apostolska”?

Otóż nauka apostolska, to szereg Bożych Prawd dotyczących podstaw funkcjonowania Bożego Królestwa, a odnoszących się do kluczowych dziedzin życia człowieka.

Aby uprościć sprawę, kieruję Was do konkretnych nauczań, które jednoznacznie nakreśla Wam główny trzpień apostolskiej nauki:

1- PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NAUKI

http://portalzycie.pl/podstawy-chrz…

2- FUNDAMENTY WIARY

http://portalzycie.pl/fundamenty-wi…

3- SZKOŁA WIARY ( Warszawa wrzesień 2015 do grudzień 2016 rok )

( nauczania te dostępne są na https://www.youtube.com/channel/UCd… )

( Możecie też skorzystać z innych szkół wiary , linki do nich znajdziesz na https://www.facebook.com/szkolywiar… )

Zachęcam Was Kochani do zagłębienia się w głoszoną tam naukę – a pomoże to Wam w realnym oddzieleniu religii od duchowości.

Z szacunkiem :

Artur Ceroński

.

Share This