Prawda przenika duszę jak miecz

11 września 2016
...
2 765 Views

Tekst: Teresa Romanowska

teresa

I błogosławił im Symeon, i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc; także twoją własną duszę przeniknie miecz.(Łukasz 2:34-35)

Słowo Boże mówi:.. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi (Jan 8:31-32). Kiedy prawdziwie jesteśmy uczniami? tylko wtedy kiedy słowo Boże trwa w nas, kiedy ono w nas pracuje. Jak? a mianowicie ono nigdy nie wraca puste, ale wykonuje pracę w nas, jeśli się poddajemy. Poznanie prawdy to jedno, a poddanie się tej prawdzie i zastosowanie jej w życiu to drugie. Możesz głosić prawdę, a wiemy, ze to Jezus jest PRAWDĄ, więc możesz głosić Jezusa a twoje życie będzie tego zaprzeczeniem. Co Symeon prorokował Marii mówiąc, że jej własną duszę przeniknie miecz? a mianowicie, że przyjdzie czas kiedy prawda, czyli słowo, które co?.. jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia DUSZY i DUCHA spadnie również na nią aby przyjęła prawdę o ZBAWICIELU. Jej dusza musiała zostać oddzielona od DUCHA. Prawda boli, ale przyjęcie prawdy i jej zastosowanie jest dla każdego i przynosi wolność i życie. Maria przebywając z Jezusem słuchała i zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim (Łukasz 2:51) Była jego pierwszym uczniem i jest dla nas przykładem.

Warto chwilą bólu okupić życie pełne chwały.

Kiedy twoja dusza krwawi to jest ofiara, którą składasz Bogu. Bo przyjmujesz PRAWDĘ czyli JEZUSA i twoja dusza jest oddzielona od DUCHA. Jako nowonarodzeni ludzie z Bożego Ducha nie chodzimy w ciele i w duszy. Ci są dziećmi Bożymi, których duch św. prowadzi i oddajemy Bogu cześć w duchu i prawdzie. Przyjacielu nigdy nie jest za późno, żeby postąpić słusznie tzn. w posłuszeństwie Bożemu słowu bo ono jest PRAWDĄ.

 

Szalom.

 

.

Share This