Fundament poznania Boga

14 lutego 2016
...
2 801 Views

Poznanie Boga jest ściśle związane z bojaźnią Bożą.

Nie uwalnianie bojaźni Bożej jest kluczowym powodem braku poznania .

( Przypowieści Salomona { Księga Przysłów } 1.7 )

„Bojaźń Pana jest początkiem poznania…”

.

Share This