Znasz Jezusa czy tylko Biblię?

11 września 2015
...
2 936 Views

,, BADACIE PISMA , BO SĄDZICIE ŻE MACIE W NICH ŻYWOT WIECZNY , A ONE SKŁADAJĄ ŚWIADECTWO O MNIE , ALE MIMO TO ,DO MNIE PRZYJŚĆ NIE CHCECIE , ABY MIEĆ ŻYWOT ,, ( EWANGELIA JANA 5,39-40 ) Nie wątpliwie Biblia jest spisanym Słowem Boga – ale NA PEWNO BIBLIA NIE JEST BOGIEM . ,, NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO , A SŁOWO BYŁO U BOGA , A BOGIEM BYŁO SŁOWO ,, ( EWANGELIA JANA 1,1 ) ,, A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS , I UJRZELIŚMY CHWAŁĘ JEGO , CHWAŁĘ , JAKĄ MA JEDYNY SYN OD OJCA … ,, ( EWANGELIA JANA 1,14 ) SŁOWEM BOGA DO LUDZI JEST JEZUS CHRYSTUS – UCIELEŚNIONY , ŻYWY BÓG !!! ,, CAŁE PISMO PRZEZ BOGA JEST NATCHNIONE I POŻYTECZNE DO … ,, ( 2 LIST DO TYMOTEUSZA 3,16 ) . BIBLIA JEST NAM DANA DO CZEGOŚ – A NIE PO TO, ABY STAĆ SIĘ BOGIEM W NASZYM ŻYCIU ! Zadaniem Biblii , jest STWORZYĆ W NAS GRUNT ( swoisty rodzaj duchowego ,, lotniska ,, ) DO SŁYSZENIA I ROZUMIENIA GŁOSU BOŻEGO DUCHA ( ,, BO CI , KTÓRYCH DUCH BOŻY PROWADZI ( a nie Biblia ) , SĄ DZIEĆMI BOŻYMI ,, { LIST DO RZYMIAN 8,14 } ) ,, KOGÓŻ TO CHCE UCZYĆ POZNANIA I TŁUMACZYĆ OBJAWIANIE ?…BO PAPLE PRZEPIS ZA PRZEPISEM , PRZEPIS ZA PRZEPISEM , NAKAZ Z NAKAZEM , NAKAZ ZA NAKAZEM , TROCHĘ TU , TROCHĘ TAM . ZAISTE PRZEZ JĄKAJĄCYCH SIĘ I MÓWIĄCYCH OBCYM JĘZYKIEM PRZEMÓWI DO TEGO LUDU TEN , KTÓRY IM RZEKŁ : TO JEST ODPOCZYNEK , DAJCIE ODPOCZYNEK ZMĘCZONEMU , I TO JEST WYTCHNIENIE . LECZ NIE CHCIELI SŁUCHAĆ ! BO PAPLE PRZEPIS ZA PRZEPISEM , PRZEPIS ZA PRZEPISEM , NAKAZ ZA NAKAZEM , NAKAZ ZA NAKAZEM , TROCHĘ TU , TROCHĘ TAM – ABY IDĄC , PADLI NA WZNAK I POTŁUKLI SIĘ , UWIKŁALI SIĘ I ZOSTALI ZŁAPANI . DLA TEGO SŁUCHAJCIE SŁOWA PANA , WY SZYDERCY , PANUJĄCY NAD TYM LUDEM KTÓRY JEST W JERUZALEMIE ! ( KSIĘGA IZAJASZA 28,9-14 ) . Wielu ludzi w enklawach Kościoła ( również liderów ) nie zna osobiście Jezusa – natomiast jest biegła w operowaniu zasadami i regułami zawartymi w Biblii . Jest to diabelska pułapka , udoskonalana od setek lat : ,, OPIERAJ SWOJE ZBAWIENIE NA INTELEKTUALNEJ ZNAJOMOŚCI BIBLII-ALE DO JEZUSA SIĘ NIE ZBLIŻAJ ,, Również ogromna część Braci i Sióstr uległo diabelskiemu oszustwu i zamieniło SŁUCHANIE BOGA NA CZYTANIE BIBLII . Wielu myśli że czytając codziennie Biblię mają kontakt z Bogiem – ale to nie jest prawda , BIBLIĘ NALEŻY CZYTAĆ PO TO , ABY SŁYSZEĆ WYRAŹNIE GŁOS BOŻEGO DUCHA W NASZYM , ODRODZONYM DUCHU ! Ja od blisko 12-stu lat regularnie czytam i rozważam spisane Słowo Boga , ale nie traktuję tego jak religijny obowiązek , ALE JAKO POKARM DLA MOJEGO DUCHA , KTÓRY TO ,, PRZETRAWIONY ,, PRZEZ NIEGO , ,, NAWOZI ,, JEGO GLEBĘ , ABY DUCH ŚWIĘTY MÓGŁ SIĘ PORUSZAĆ PO CZYSTEJ I ŻYZNEJ GLEBIE ( 5 KSIĘGA MOJŻESZOWA { POWTÓRZONEGO PRAWA } 23,15 ) ,, BACZCIE WIĘC JAK SŁUCHACIE …,, ( EWANGELIA 8,18 ) Gdy czytamy i rozważamy Boże Słowa zawarte w Biblii , to bardzo ważne jest abyśmy SŁUCHALI BOŻEGO DUCHA ( bo tylko On może nam prawidłowo ,, tłumaczyć Biblię ) . Duch Święty pokaże ci DO JAKIEJ GRUPY LUDZI BYŁ SKIEROWANY DANY FRAGMENT , JAKI BYŁ TO CZAS ( w sferze duchowej , społecznej i politycznej ) , JAKI PROBLEM AUTOR CHCIAŁ PORUSZYĆ LUB ROZWIĄZAĆ itd. Jeżeli zaniechamy wykładu Bożego Ducha , to możemy absolutnie błędnie zinterpretować dany tekst i wyciągnąć błędne ( oparte na intelekcie ) wnioski – a to najlepsza droga do zwiedzenia ( 2 LIST PIOTRA 1,20 ) . Nie wolno też nam tworzyć doktryn na podstawie wyrwanych z kontekstu wersetów – PONIEWAŻ TAKIE DZIAŁANIE WPROWADZA CIEMNOŚĆ , WYPACZAJĄC PRAWDĘ . Jeżeli pozwolimy Bożemu Duchowi należycie użyć Biblii w naszym życiu , to uzyskamy mocny fundament i będziemy coraz bardziej wyczuleni na Jego głos . Szalom .

.

Share This