Zjednoczeni z Bogiem

2 września 2015
...
2 912 Views

agata16Możesz dojść do głębokiego zjednoczenia z Bogiem poprzez umiłowanie Jego prawdy. Pewną pomyłką w świecie chrześcijańskim jest szukanie Boga wciąż na zewnątrz a przecież biblia mówi w Liście Św. Pawła do Kolosan 1,27, że Chrystus w was nadzieja chwały. To potężne objawienie jeśli się stanie prawdą w twoim życiu to będziesz pałał życiem. Ja zanim poznałam PANA JEZUSA byłam zrujnowana wewnętrznie, moje wnętrze wyglądało jak strach na wróble, bałam się sama siebie a na drugie imię miałam STRACH. Przez lata chodząc z diabłem za rękę tak się zbudowałam. Kiedy spotkałam JEZUSA wszystko uległo zmianie, nie od razu gdyż nie ma zbioru bez zasiewu. To co zmieniło się od razu to poczułam że JEZUS który mieszka we mnie jest większy niż diabeł, moje problemy choć w tamtym czasie były ogromne stały się malutkie a ja miałam takie pragnienie BOGA, że świat zewnętrzny prawie przestał dla mnie istnieć. Pokochałam prawdę i ona stała się głównym budulcem mojego życia, to ona zbudowała nową moją tożsamość, to ona odbudowała moja godność kobiety, to ona uratowała moje małżeństwo, to zasiew prawdy zmienił całe moje życie. W każde puste miejsce zasiewałam prawdę BOŻEGO SŁOWA dzisiaj zbieram to co posiałam wiele lat temu. Nie do wszystkiego dochodziłam sama w wielu dziedzinach pomogli mi ludzie, to przez nich BÓG uwalniał nowe poselstwa do mojego życia. Determinacja mojego męża była dla mnie zachętą w wielu dziedzinach, to on poprzez życie w prawdzie pierwszy pokazał mi CHRYSTUSA. Dzisiaj po wielu latach chodzenia z Bogiem, po wielu też upadkach widzę jak prawda mnie wyswobodziła. Dzisiaj ja mogę wyswobadzać ludzi. Pokochaj prawdę, zacznij ją zasiewać do swojego życia.

Do usłyszenia przyjaciele.

.

Share This