Prawdziwi pasterze

8 września 2015
...
2 836 Views

Kim są prawdziwi pasterze Bożego ludu ? Co ich definiuje ? Spójrzmy w Boże Słowo : ,, A BYLI W TEJ KRAINIE PASTERZE , W POLU CZUWAJĄCY . I TRZYMAJĄCY NOCNE STRAŻE NAD STADEM SWOIM. I ANIOŁ PAŃSKI STANĄŁ PRZY NICH , A CHWAŁA PAŃSKA ICH OŚWIECIŁA…A GDY ANIOŁOWIE ODESZLI OD NICH DO NIEBA , PASTERZE RZEKLI JEDNI DO DRUGICH : PÓJDŹMY ZARAZ …I OGLĄDAJMY CO SIĘ STAŁO I CO NAM OBJAWIŁ PAN…A UJRZAWSZY , ROZGŁOSILI , CO IM POWIEDZIANO…I WRÓCILI PASTERZE , WIELBIĄC I CHWALĄC BOGA ZA WSZYSTKO , CO SŁYSZELI I WIDZIELI , JAK IM POWIEDZIANO ,, ( EWANGELIA ŁUKASZA 2,8-20 ) Pasterz ,t o URZĄD , NADAWANY PRZEZ BOGA KONKRETNEMU CZŁOWIEKOWI , ABY – Z RAMIENIA TEGOŻ URZĘDU ( KORZYSTAJĄC Z NADANEGO MU AUTORYTETU I DARÓW , NIOSĄCYCH BOŻĄ MOC ) – PRZYGOTOWYWAŁ BOŻYCH LUDZI DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE BUDOWANIA BOŻEGO KRÓLESTWA I USŁUGIWANIA W TYM KRÓLESTWIE ( LIST DO EFEZJAN 4,11-12 ) . Jak zatem rozpoznać PRAWDZIWY urząd pasterski ? Oto kilka kluczowych oznak Prawdziwego pasterza : 1 – PASTERZ , TO CZŁOWIEK CZUWAJĄCY ( CZUWA NAD POWIERZONĄ MU TRZODĄ . DBA O TO ABY BYŁA DOBRZE ,, NAKARMIONA ,, , WYPOCZĘTA , I OCHRONIONA PRZED INTRUZAMI ) , 2 – PASTERZ , TO CZŁOWIEK ,, TRZYMAJĄCY NOCNE STRAŻE ,, ( TO ,,WSTAWIANNIK ,, ZA SPRAWAMI OWIEC . TO NIE JEST CZŁOWIEK ,,WYŁĄCZONEGO TELEFONU ,, – TO CZŁOWIEK CZUWAJĄCY DNIEM I NOCĄ ) , 3 – PASTERZ , TO CZŁOWIEK OTWORZONY NA BOŻE MANIFESTACJE I NIEBIAŃSKIE ,, WIZYTACJE ,, . TO CZŁOWIEK OBJAWIENIA ( PASTERZ USTAWICZNIE PRZYJMUJE OBJAWIENIA PROSTO Z NIEBA , IDZIE ZA NIMI , WEDŁUG NICH PASIE OWCE , I DZIELI SIĘ Z OWCAMI NIEBIAŃSKIMI INFORMACJAMI ) . PASTERZ TO CZŁOWIEK , KTÓRY NADPRZYRODZONOŚĆ, STAWIA PONAD ,, ZDROWYM ROZSĄDKIEM ,, I TYM SAMYM ,, ZASZCZEPIA ,, POWIERZONE MU OWCE , PRAGNĄC , ABY ROZWIJAŁY SIĘ ONE W POND NATURALNY SPOSÓB . 4 – PASTERZ , TO CZŁOWIEK UWIELBIENIA . ON ZNA PODZIAŁ MODLITWY ( 33 % CHWALENIE , 33% DZIĘKCZYNIENIE , 33% CZCZENIE , 1% PROSZENIE ) I WPROWADZA TO W ŻYCIE TRZODY . Jeżeli jakiś człowiek nie spełnia tych kryteriów , to należy poważnie zbadać jego powołanie i pomóc mu przejrzeć na oczy .Módlmy się, aby Bóg wzbudzał coraz więcej pasterzy według Jego Serca( EWANGELIA ŁUKASZA 10,2 ) Szalom .

.

Share This