Pokuta

10 września 2015
...
3 350 Views
,, OPAMIĘTAJCIE SIĘ NA RESZCIE I NIE GRZESZCIE … ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 15,34 ) ABY PRZESTAĆ GRZESZYĆ , TRZEBA SIĘ NAJPIERW OPAMIĘTAĆ . Pokuta , opamiętanie ( czy też upamiętanie ) , czy nawrócenie , określone jest w biblii słowem METANOIA . METANOJA TO ZMIANA MYŚLENIA . A WIĘC ABY PRZESTAĆ GRZESZYĆ , TRZEBA NAJPIERW ZMIENIĆ MYŚLENIE ( z myślenia starej natury na myślenie boże ) . Gdy człowiek rodzi się na nowo z Bożego Ducha , sam Bóg zaczyna mieszkać w nim . Następuje ZMIANA PRAWA ! Gdy Jezus umarł za grzechy ludzi to zstąpił do piekła i znokautował diabła zadając mu śmiertelny cios . Potem zmartwychwstał i wstąpił do nieba . Diabeł stracił całą – nie legalnie nabytą władzę – na rzecz Jezusa . Dzisiaj każdy kto narodzi się na nowo z Bożego Ducha ,wychodzi z pod autorytetu diabła i wchodzi pod autorytet Jezusa .  ,, … GRZECH NAD WAMI PANOWAĆ NIE BĘDZIE , BO NIE JESTEŚCIE POD ZAKONEM , LECZ POD ŁASKĄ ,, ( LIST DO RZYMIAN 6,14 ) . Grzech w języku greckim oznacza BŁĄD , CHYBIENIE CELU . Możemy więc tak spojrzeć na ten werset : ,, NIE BĘDZIECIE POD PANOWANIEM BŁĘDNEGO MYŚLENIA I BŁĘDNYCH DECYZJI , PONIEWAŻ NIE MUSICIE JUŻ O WŁASNYCH SIŁACH SPROSTAĆ WYMAGANIOM BOGA ( ZAKON , PRAWO ) ,GDYŻ MACIE DANĄ NIEZASŁUŻONĄ BOŻĄ PRZYCHYLNOŚĆ JEGO ZDOLNOŚCI SĄ W WAS ( ŁASKA ) ,, . A zatem sytuacja nowo narodzonego z Bożego Ducha człowieka jest taka , że PRAWO GRZECHU ( BŁĄDZENIA ) zostało złamane w jego życiu i nowy człowiek NIE MUSI JUŻ GRZESZYĆ . Grzeszymy za tam BO CHCEMY , lub NIE WIEMY ŻE NIE MUSIMY GRZESZYĆ . Pierwsza alternatywa jest NIE DO PRZYJĘCIA , ponieważ JEŚLI NADAL CHCESZ GRZESZYĆ , TO NIE NARODZIŁEŚ SIĘ JESZCZE Z BOGA ( 1 LIST JANA 3,9 ) . Pozostaje więc NIEWIEDZA . RZYMIAN 6,11 poucza nas , abyśmy UWAŻALI SIEBIE ZA MARTWYCH DLA GRZECHU , i tu zaczynają się ,,schody,, , ponieważ to wymaga od nas pokuty , czyli ZMIANY MYŚLENIA . Wiele osób myśli że wystarczy gdy wierzą w Boga i wypowiedzieli ,, modlitwę grzesznika ,, .Myślą że przez to przestaną grzeszyć – tak nie jest . Tak ,twoje grzechy zostały ci odpuszczone i Bóg nie żąda już od ciebie zadośćuczynienia – ale to jest część bożej odpowiedzialności w tym przymierzu między Nim a Tobą . Pozostaje jeszcze TWOJA CZĘŚĆ . Aby w realu grzech nie panował w moim i Twoim życiu , MUSIMY ZACZĄĆ MYŚLEĆ TAK , JAK MYŚLI BÓG – MUSIMY ZMIENIĆ MYŚLENIE . ,, … SIĘ PRZEMIEŃCIE PRZEZ ODNOWIENIE UMYSŁU SWEGO ( LIST DO RZYMIAN 12,2 ) , ,, … ZAKLINAM NA PANA , ABYŚCIE JUŻ WIĘCEJ NIE POSTĘPOWALI JAK POGANIE POSTĘPUJĄ W PRÓŻNOŚCI UMYSŁU SWEGO , MAJĄC PRZYĆMIONY UMYSŁ I DALECY OD ŻYCIA BOŻEGO PRZEZ NIEŚWIADOMOŚĆ … ,,( LIST DO EFEZJAN 4,17-18 ) POKUTA TO ZMIANA MYŚLENIA Z LUDZKIEGO NA BOŻE !!! Aby realnie eliminować śmietnik grzechu z naszego życia , musimy SYSTEMATYCZNI WYMIENIAĆ LUDZKIE POGLĄDY , PRZYZWYCZAJENIA , SPOSOBY DZIAŁANIA ITD. – NA BOŻE . Ten proces ( popularnie zwany uświęcaniem ) trwa całe doczesne życie . Sprawa zmiany myślenia nie dotyczy jedynie skrajnych grzechów ( takich jak skutki złych pożądliwości , nałogi itp.) , do tyczy również poglądów na temat Boga , dobra i zła, polityki , społeczeństw , kultury itd. Bóg jest święty ( to znaczy INNY ) i jego myślenie jest święte ( inne ) . Gdy zmieniamy swoje myślenie na Jego , przychodzi światło w sprawie takich zagadnień jak namaszczenie , boże dary , sposoby działania Bożego Ducha itd. Jeśli natomiast nie zmieniamy myślenia na boże , to GRZECH NADAL PANUJE ( choć bezprawnie , ale panuje ) W NASZYM ŻYCIU ,CHOCIAŻ OGŁASZAMY ŻE TO JEZUS JEST NASZYM PANEM ( IZAJASZ 29,13-14 ) . Powoduje to zatrzymanie procesu duchowego rozwoju i zupełnie nie rozumienie praw Królestwa Bożego . W człowieku powstaje fałszywy obraz Boga ( bałwan ) , a – co za tym idzie – człowiek zaczyna chodzić według praw FAŁSZYWEGO DUCHA i marnieje z roku na rok . U jednych objawia się to przez zatwardziałość religijną ( idą w ,, zakon ,, , lub we własny obraz ortodoksji chrześcijańskiej ) – owocuje to plotką, potwarzą , kłótnią,bronieniem swojego zdania , osadami bożych sług itd. Inni stają się liberalni i wracają ( faktycznie ) do siata i ciała . Jeśli nie przerywa się tych proces, to mogą one doprowadzić nawet do odejścia od Boga ( A NA PEWNO DOPROWADZI ICH TO DO UPADKÓW I PORAŻEK ŻYCIOWYCH ) .  Według tego co mówi 2 LIST PITRA 1,20 , Słowa Boga zawarte w Biblii mogą być zle rozumiane , JEŚLI NIE MA ODPOWIEDNIEGO WYKŁADU – a któż wyłoży ci lepiej Biblię jeśli nie Boży Duch ? A jak Boży Duch może wykładać Pismo , jeśli nie zmieniamy systematycznie naszego umysłu , do którego to mówi nasz odrodzony duch ( za pomocą którego Duch Boży chce do nas przemawiać ) ? ( LIST DO RZYMIAN1,21 ) . Co robić ? TRZEBA ROZPOCZĄĆ POKUTĘ !  ,,GDY MNIE BĘDZIECIE SZUKAĆ,ZNAJDZIECIE MNIE .GDY MNIE BĘDZIECIE SZUKAĆ CAŁYM SWOIM SERCEM …,, ( KSIĘGA JEREMIASZA 29,13 ) . Gdy będziesz szukał Boga ,to na pewno będziesz go znajdować – ALE MUSI TO BYĆ POSZUKIWANIE CAŁYM TWOIM SERCEM . Takie poszukiwanie będzie się objawiało przez maximum czasu poświęcanemu Bogu na uwielbianie go , studiowanie Biblii , czytanie duchowych dzieł ,słuchanie namaszczonych kaznodziei i rozmyślanie nad Bożym Słowem . MIEJ OTWARTE SERCE ! SŁUCHAJ BOŻEGO DUCHA ! POZWÓL OCZYSZCZAĆ CIĘ Z TWOJEGO MYŚLENIA ! ,,ODWIĄŻ,, SIĘ OD SWOICH PRZEKONAŃ, ,,PRAWD,, ŻYCIOWYCH MENTALNOŚCI I CIELESNEGO POJMOWANIA DUCHOWYCH SPRAW ! Jęli szukanie boga POSTANOWISZ uzupełnić POSŁUSZEŃSTWEM ( choć czasem kującym , niewygodnym i nie chcianym przez duszę ) -to twój umysł zacznie zmieniać się krok po kroku . Gdy decydujemy się na zmianę myślenia , to Bóg ,,uruchamia,, swoją łaskę i posługę aniołów do naszego życia . On chce naszego małego kroku , a gdy go zobaczy , to robi w naszym kierunku krok ,,milowy,, . NIE POZOSTAWAJMY PRZY SWOIM MYŚLENIU ,BO – JAK MÓWI LIST DO GALATÓW 2,20 – NIE ŻYJEMY JUŻ,,MY,, ! Trup nie myśli . Zapragnijmy zmian i sięgnijmy po nie . Nie bójmy się też pozornego ryzyka – to diabeł daje nam strach i wmawia nam że popadniemy w zwiedzenie . Jeżeli gorliwie szukasz Boga , to nawet gdy popadniesz w chwilowy zamęt lub ulegniesz jakiejś zwodniczej nauce – to Bóg cię podniesie i wyprostuje – ponieważ On zna twoje serce i intencje ( 2 LIST DO TYMOTEUSZA 1,7 , KSIĘGA MALACHIASZA 3,18 , LIST DO RZYMIAN 14,4 , 2 LIST PIOTRA 1,10 ) . Ukochani ,życzę Wam i sobie sięganie po to co nasze – PO UMYSŁ CHRYSTUSOWY ( 1 LIST DO KORYNTIAN 2,16 ) . Szalom.

.

Share This