Namaszczenie ducha czy ekscytacja duszy?

8 września 2015
...
2 892 Views

Kochani . Chciałbym nakreślić wyraźną granicę pomiędzy namaszczeniem od Bożego Ducha a ekscytacją duszy . Spójrzmy w Pismo Święte : ,,… macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.,, ( 1 List Jana 2.20 ) . ,,…to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.,,( 1 List Jana 2,27 ) . Widzimy tu wyraźnie , że Duchowe namaszczenie posiada kilka przodujących cech :

1-Gdy ono się pojawia , to wraz z jego działaniem znacząco wzrasta poznanie Boga ( ,,wiecie wszystko,, ) .

2-Pozostawia trwałe ślady ( ,, pozostaje w was ,, ) .

3-Uwalnia człowieka o ciągłej zależności od zewnętrznego prowadzenia przez innych ludzi ( ,,nie potrzebujecie aby ktoś was uczył,, ) ( Nie oznacza to , że nie należy przyjmować korekt i pouczeń – ale to , że nie są one dla nas ostateczną wytyczną wiary i życia ) .

4-Jest źródłem wszelkiej wiedzy ( duchowej i umysłowej ) ( ,,poucza was o wszystkim,, ) .

5-Opiera się tylko na Prawdzie i przynosi tylko prawdę ( ,,jest prawdziwe,, ) .

6-Oietnuje wszelkie kłamstwo i lamie jarzmo wszelkiego kłamstwa .

Słowo poucza nas , abyśmy trwali w namaszczeniu Bożego Ducha , co oznacza , że ono przynosi Życie i podtrzymuje życie .

Zupełnie inaczej jest w przypadku ekscytacji duszy – często mylonej z namaszczeniem . Dusza ( nasze toki myślowe , emocje i decyzje ) ulega różnym ekscytacjom ( w wyniku zewnętrznych stymulacji ) – czego potrzebuje i o co zabiega . Niechęć do uświęcania ( czyli zmian na obraz Świętego ) , powoduje , że dusza potrzebuje zaspokojenia i podniesienia – wiec szuka ekscytacji ( religijnej ekscytacji ) i nazywa to ,,namaszczeniem,, . Widzimy wiec potężną różnicę pomiędzy prawdziwym namaszczeniem , a jego ,,kolorową,, podróbką . Nie ulegajmy ciągotom dusz , ale pragnijmy namaszczenia Ducha – a Bóg na nasze pragnienie ześle swoje wykonanie . Szalom . Artur Ceroński .

.

Share This