Małżeństwo i rozwód cz. 2

8 września 2015
...
3 477 Views

Pragnę kontynuować temat MAŁŻEŃSTWA , ROZWODU I PONOWNEGO MAŁŻEŃSTWA . Zaczniemy od Bożego Słowa : ,, A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich … ( 1 LIST DO TYMOTEUSZA 4.1-3 ) . Boży ludzie , którym w życiu przydarzył się rozwód , skazywani są przez religie na cichą banicję . Nie zezwala się im sprawować duchowych funkcji a religijni kacykowie stojący na straży humanistycznej moralności , krzyczą zza kazalnic o nie możności zawarcia ponownych małżeństw przez rozwiedzione osoby . Opierają się przy tym z Biblii cytując klasyczny fragment z 1 LISTU DO KORYNTIAN 7.10-11 który brzmi : ,, Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna , albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi ,, . Niestety ludzie ci , zupełnie nie pojmują , ze tekst ten , odnosi się do DWOJGA ODRODZONYCH Z BOŻEGO DUCHA LUDZI , KTÓRZY ZOSTALI ,, WYSWATANI ,, PRZEZ BOGA ( czyli są dla siebie przeznaczeni ) , LECZ W WYNIKU NIE UJARZMIANIA SWOJEGO CIAŁA ( starej natury ) DOPROWADZILI DO JAKIEJŚ FORMY ROZŁAMU W SWOIM ŻYCIU MAŁŻEŃSKIM ( Taki przypadek , wymaga jedynie ,,ukrzyżowania,,swojego ciała i wejścia na poziom prawdziwej miłości , gdzie dominującą zasada jest NIE SZUKANIE SWEGO . Gdy jednak Boże dziecko nie chce umartwiać ciała i brać autorytet w duchu – wtedy niech ŻYJE SAMOTNIE , DO PUKI NIE OPAMIĘTA SIĘ { ot , taka Boża dyscyplina } ) . Prawda Bożego Serca jest to , że KAŻDE JEGO DZIECKO , MA PRAWO DO SZCZĘŚCIA (PRZYPOWIEŚCI SALOMONA{KSIĘGA PRZYSŁÓW}16,20 ) – A WIEC RÓWNIEŻ ROZWIEDZIONE DZIECKO (gdy rozwód jest oparty na Bożych zasadach ) . Ukochany Bracie i ukochana Siostro w Chrystusie Jezusie , jeżeli w Waszym życiu przydarzył się rozwód  i był on nieunikniony , a Wasze serca zostały ,, wypionowane ,, przed Bogiem – TO ŚMIAŁO ŻEŃCIE SIĘ LUB WYCHODŹCIE ZA MĄŻ , TYLKO TERAZ ZRÓBCIE TO Z BOŻA BOJAŹNIĄ I Z BOŻEJ INSPIRACJI – NIE ZGRZESZYCIE . A jeśli religia zapętliła was swoimi głupawymi ideami pseudo-prawości , to rozwiążcie się czym prędzej , choćby was to kosztowało porzucenie środowiska , w którym obecnie jesteście . Nie bójcie się . Bóg Jest z Wami . Szalom .

.

Share This