Małżeństwo i rozwód cz. 1

8 września 2015
...
4 743 Views

Temat rozwodu wśród chrześcijan jest swoistym tematem tabu . W tych kilku zdaniach , pozwolę sobie położyć fundament Bożej prawdy w temacie MAŁŻEŃSTWA , ROZWODU I PONOWNEGO MAŁŻEŃSTWA w łonie Ciała Chrystusa . Zajrzyjmy wiec do Biblii : ,,NIE CHODŹCIE W OBCYM JARZMIE Z NIEWIERNYMI , BO CO MA WSPÓLNEGO SPRAWIEDLIWOŚĆ Z NIEPRAWOŚCIĄ ALBO JAKAŻ SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZY ŚWIATŁOŚCIĄ A CIEMNOŚCIĄ ? ALBO JAKA ZGODA MIEDZY CHRYSTUSEM A BELIALEM , ALBO CO ZA DZIAŁ MA WIERZĄCY Z NIEWIERZĄCYM ? JAKIŻ UKŁAD MIEDZY ŚWIĄTYNIA BOŻĄ A BAŁWANAMI ? MYŚMY BOWIEM ŚWIĄTYNIĄ BOGA ŻYWEGO , JAK POWIEDZIAŁ BÓG: ZAMIESZKAM W NICH I BĘDĘ SIĘ PRZECHADZAŁ POŚRÓD NICH , I BĘDĘ BOGIEM ICH A ONI BĘDĄ LUDEM MOIM . DLATEGO WYJDŹCIE Z POŚRÓD NICH I ODŁĄCZCIE SIĘ , MÓWI PAN I NIECZYSTEGO NIE DOTYKAJCIE , A PRZYJMĘ WAS…,,( 2 LIST DO KORYNTIAN 6,14-17) . W tych słowach zawarta jest fundamentalna prawda : MAŁŻEŃSTWO – W BOŻYCH OCZACH – TO TAKI ZWIĄZEK , W KTÓRYM OBIE STRONY SA NARODZONE Z BOŻEGO DUCHA ( nie trzeba tu przypominać , ze Boży wzorzec małżeństwa to jeden mężczyzna i jedna kobieta ) . A wiec żeby można było w ogóle mówić o Bożym wzorcu małżeństwa , musimy postawić następująca diagnozę : 1-DWOJE NIE ODRODZONYCH Z BOŻEGO DUCHA LUDZI , W OGÓLE NIE JEST MAŁŻEŃSTWEM W OCZACH BOGA , PONIEWAŻ BÓG W OGÓLE NIE INTERESUJE SIĘ ZWIĄZKAMI NIEODRODZONYCH Z JEGO DUCHA LUDZI ( to , co się dzieje w świecie , nie podlega Bożym prawom , ponieważ świat idzie na straty : LIST DO RZYMIAN 8.7 , 1 LIST DO KORYNTIAN 2.14 , 2 LIST DO KORYNTIAN5.17 ) . 2-ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI , W KTÓRYM JEDNA OSOBA JEST ODRODZONA Z BOŻEGO DUCHA A DRUGA NIE , RÓWNIEŻ NIE JEST MAŁŻEŃSTWEM W BOŻYCH OCZACH , PONIEWAŻ NIE MOŻNA POŁĄCZYĆ TEGO CO MARTWE Z TYM CO ŻYWE ( Taki ,,mieszany,,związek  , może być utrzymywany przez osobę wierząca tylko wtedy , gdy jej nawrócenie nastąpiło podczas trwania związku . Sens utrzymywania takiego związku jest tylko wtedy , gdy Boży duch inspiruje nas do modlitw  o duchowe odrodzenie  nie nawróconego człowieka z którym żyjemy . Również , jeżeli widzimy , że ,,współmałżonek,, nie staje na drodze naszemu rozwojowi duchowemu i służeniu Bogu – nie musimy rozwodzić się(jeżeli nie chcemy)-licząc na jego rychłe nawrócenie ) ( W ty miejscu , trzeba tez zaznaczyć , ze bywają precedensy w takiej postaci , ze Bóg zainspiruje osobę odrodzona z Jego Ducha , aby zawarła związek małżeński z osoba ze świata { np. KSIĘGA OZEASZA 1.2-3 } – ale są to wyjątkowe sytuacje i nie stanowią duchowych zasad . Na podstawie takich precedensów nie wolno nam poluzować ciału i zapomnieć o Bożych prawach ) . A więc małżeństwo , to DWOJE ODRODZONYCH Z BOŻEGO DUCHA LUDZI ( mężczyzna i kobieta )  . Czy zatem możemy żenić się i wychodzić za mąż za kogo chcemy w ramach Ciała Chrystusa ? Odpowiedź brzmi : OCZYWIŚCIE ŻE NIE ! Gdy już pojmiemy wcześniejsze prawidła , musimy teraz przyjąć objawienie , ze to BÓG JEST SWATEM ( np.1 KSIĘGA MOJŻESZOWA{KSIĘGA RODZAJU} 24.7 ) . Możemy sami znaleźć sobie współmałżonka w Kościele , ale to jest ,,duchowy totolotek,, – nie mamy wtedy żadnej gwarancji , ze to małżeństwo wypełni wolę Boga w stosunku do Niego i w stosunku do nas . Co zatem zrobić , jeżeli popełniliśmy błąd i wybraliśmy nie odpowiedniego dla nas partnera życiowego ? Odpowiedź jest prosta : ROZWÓD . Trzeba nam w tym miejscu zrozumieć , że ROZWÓD TO OSTATECZNOŚĆ i dotyczy on tylko tego zakresu naszego życia , które wyszło poza Bożą wole ( czyli : 1-ZWIĄZEK ZAWARTY Z OSOBĄ NIE ODRODZONĄ Z BOŻEGO DUCHA , 2-ZWIĄZEK ZAWARTY Z OSOBĄ ODRODZONA DUCHOWO , KTÓRA POPEŁNIŁA GRZECH ŚMIERTELNY { będąc w pełnej kondycji duchowej odrzuciła Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana – 1 LIST DO KORYNTIAN 7.39 } , 3-ZWIĄZEK Z OSOBĄ ODRODZONĄ Z BOŻEGO DUCHA KTÓRA DOPUŚCIŁA SIĘ ZDRADY MAŁŻEŃSKIEJ { w tym wypadku to nie jest Boża zasada tylko wybór dany nam przez Boga } 4-ZWIĄZEK Z OSOBĄ ODRODZONA Z BOŻEGO DUCHA , KTÓRA NIE JEST PRZEZNACZONA DLA NAS PRZEZ BOGA , A KTÓRĄ -W SWOJEJ AROGANCJI SAMI WYBRALIŚMY , WBREW BOŻEMU OBJAWIENIU ) . ( Rozwód , nigdy nie może być rozwiązaniem dla naszej cielesności : NIECHĘĆ WYBACZEŃ I POJEDNAŃ , POŻĄDLIWOŚCI CIAŁA I OCZU itp. ) ROZWÓD TO CZĘŚĆ POKUTY ZA POPEŁNIONY GRZECH ( bo przecież grzech to CHYBIENIE BOŻEJ WOLI ) , i takim musimy go postrzegać . Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden fragment Biblii : ,,BĘDĄ CI DWOJE JEDNYM CIAŁEM , A TAK JUŻ NIE SĄ DWOJE , LECZ JEDNO CIAŁO . CO TEDY BÓG ZŁĄCZYŁ , CZŁOWIEK NIECH NIE ROZŁĄCZA,,{ EWANGELIA MARKA 1.8-9 } . Wielu religijnych ludzi buduje na tym fragmencie doktrynę o nierozerwalności małżeństwa , ale Boża myśl zawarta w tym tekście podkreśla BOŻE POŁĄCZENIE A NIE LUDZKIE POŁĄCZENIE . A zatem : CO BÓG ZŁĄCZYŁ NIECH CZŁOWIEK NIE ROZŁĄCZA , LECZ CO CZŁOWIEK ZŁĄCZYŁ , WBREW BOŻEJ WOLI , – NIECH I CZŁOWIEK ROZŁĄCZY , BY W BOŻĄ WOLE WEJŚĆ !!! Religia jest bardzo stanowcza w swoich przekonaniach , niestety nie znając Serca Boga , wykrzywia Bożą prawdę tworząc humanistyczne hybrydy , których zmyślna kłamliwość pęta Boże dzieci . Otwórzmy zatem nasze serca i – odrzuciwszy kłamstwo , stańmy w prawdzie . Zrzućmy diabelskie więzy i zacznijmy żyć pełnią Bożego życia . Szalom.

.

Share This