Jesteś jak sam Bóg z wyjątkiem bóstwa

22 września 2015
...
2 948 Views

,, JA ( Jezus ) W NICH ( w narodzonych z Bożego Ducha ludziach )  , A TY ( Ojciec ) WE MNIE , ABY BYLI DOSKONALI … ( EWANGELIA JANA 17,23 ) , ,, BĄDŹCIE WIĘC WY DOSKONALI , JAK DOSKONAŁY JEST OJCIEC WASZ NIEBIESKI ,, ( EWANGELIA 5,48 – BIBLIA TYSIĄCLECIA ) , ,, NIEBIOSA SĄ NIEBIOSAMI PANA , ALE ZIEMIĘ DAŁ SYNOM LUDZKIM ,, ( PSALM 115,16 ) BOŻĄ WOLĄ JEST , ABYŚMY ZARZĄDZALI ZIEMIĄ ( CZYLI WSZELKIM STWORZENIEM BOŻYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA ZIEMI I ,, W POWIETRZY ,, ) , JAKO MALI ,, BOGOWIE ,, – SAMI BĘDĄC ZUPEŁNIE PODDANYMI BOGU WSZECHMOGĄCEMU ! KAŻDY , ODRODZONY Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEK , JEST JAK BÓG PRZEZ MAŁE ,, b ,, – JEST JAK SAM BÓG – Z WYJĄTKIEM BÓSTWA . W momencie nowego narodzenia , następuje ZJEDNOCZENIE NASZEGO DUCHA Z BOŻYM DUCHEM , I STAJEMY SIĘ JEDNO Z BOGIEM . Zaczyna się wtedy proces uświęcania , czyli nic innego jak PRZEMIENIANIE SIĘ NA OBRAZ SAMEGO BOGA . Bóg już nie jest gdzieś daleko w niebie , ale JEST W NAS I ZACZYNA Z NASZEGO DUCHA PRZENIKAĆ NA CAŁĄ NASZĄ OSOBOWOŚĆ I CIAŁO ( z tond możliwość życia w szczęściu , zdrowiu i pomyślności ) . W wyniku odrodzenia duchowego , zmienia się też nasza pozycja autorytetu – PRZESTAJEMY BYĆ ZDANYMI A WŁASNE SIŁY I KAPRYSY LOSU GRZESZNIKAMI , A ZACZYNAMY PIASTOWAĆ STANOWISKO KRÓLÓW TEJ ZIEMI ZASIADAJĄC WRAZ Z CHRYSTUSEM W NIEBIE PO PRAWICY BOGA OJCA ( LIST DO EFEZJAN 2,6 ) . W ten sposób Bóg realizuje swój doskonały plan ZJEDNOCZENIA Z CZŁOWIEKIEM I ZARZĄDZANIE PRZEZ CZŁOWIEKA WSZECHŚWIATEM – MALI ,, BOGOWIE ,, W ARMII WIELKIEGO JHWH . Aby to pojąć, musimy przyjąć zrozumienie o NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI BOGA DO CZŁOWIEKA ! KOŚCIÓŁ MUSI PRZESTAĆ SIĘ WZBRANIAĆ PRZED PANOWANIEM W IMIENIU JEZUSA ! PRZESTAŃMY CHOWAĆ SIĘ ZA ,, LĘKLIWYMI DOKTRYNAMI RELIGIJNEJ PYCHY ,, I ZACZNIJMY PEŁNIĆ NASZĄ POWINNOŚĆ – BYĆ JAK SAM BÓG , Z WYJĄTKIEM BÓSTWA . Szalom .

.

Share This