Fałszywa jedność czyli przekleństwo ekumenizmu

7 września 2015
...
3 640 Views

 ,, Pokój zostawiam wam , MÓJ pokój daje wam , NIE JAK ŚWIAT DAJE , Ja wam daję . Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka ,, ( EWANGELIA JANA 14,27 ) . Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. oikumene – zamieszkana ziemia) , to ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła . Cel jest szczytny , ale jego korzenie tkwią jedynie na płytkim gruncie duszy człowieka i nie maj a nic wspólnego z założeniami Świętego Ducha , dotyczącymi prawdziwej , duchowej jedności . Czasy ostateczne – a w nich właśnie żyjemy – są przesiąknięte różnymi formami ,, zjednoczeń ,, , ,, unii ,, i różnorakich układów religijnych , społecznych i politycznych – ale przez to wszystko przebija się Boża Prawda , która brzmi jak ostatni ryk szofaru : ,, Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić… ,, ( EWANGELIA 10,24-35 ) . Jezus , JEDYNA I CAŁKOWITA PRAWDA ; JEDYNE I CAŁKOWITE ŻYCIE ; I JEDYNA , DOSKONAŁA DROGA ; ORAZ OSTATECZNE I PEŁNE OBJAWIENIE WOLI BOGA ( EWANGELIA JANA 14,6 ) , ( EWANGELIA JANA 1,14 ) – PRZYNIÓSŁ NA ZIEMIĘ ROZDZIELENIE ( POGWAŁCENIE I ZNISZCZENIE ) PSYCHO-FIZYCZNYCH UKŁADÓW POKOJOWYCH , ABY ZAPROWADZIĆ NOWY PORZĄDEK – DUCHOWE POJEDNANIE . Próby duszewnych zjednoczeń w imię ,, miłości wzajemnej ,, są demoniczna opresją uwolnioną wobec prawowiernego Ciała Jezusa Chrystusa , której celem jest przytępienie duchowego rozeznania i spłycenie poselstwa ewangelii . Ni można na cielesny sposób połączyć duchowych ,, wyrw ,, i udawać że duchowe zwiedzenia są jedynie  nie wiele znaczącymi różnicami w rozumieniu Bożych spraw . Nie można tworzyć cielesnych platform religijnych – przecież to jawne pogwałcenie Bożych prawideł , mówiących o niemożności połączenia kłamstwa i prawdy ( 2 LIST DO KORYNTIAN 6,14-17 ) ! Miłość jest ściśle powiązana z prawdą , nie wolno nam oddzielać jednego od drugiego w imię humanistycznych ciągot . Ewangelia i duchowy rozwój zawsze niosły , niosą i będą niosły podziały ( 1 LIST DO KORYNTIAN 11,19 ) . Nie istnieje coś takiego jak KOŚCIÓŁ KATOLICKI , KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI , czy też KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY – istnieje tylko KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA . Nie można zatem budować platform np. katolicko-protestanckich ( nazywając to ,, przymierzami miłości ,, ) bo w duchu nie ma katolików i protestantów . Zarówno w enklawach protestanckich jak i w katolickich jest pełno nieodrodzonych z Bożego Ducha ludzi , dla których to ludzi takie platformy są wspaniałą areną do wprowadzania piekła na ziemi . Kościoły trzeba oczyszczać z nieodrodzonych duchów ludzi , a nie budować im humanistyczne centra duszewnych perwersji . To samo dotyczy zapór rozwojowych wśród już odrodzonych duchowo chrześcijan . Nie wolno nam klepać po plecach ludzi , którzy upatrują szczyt relacji z Bogiem w systemach sakramentalnych lub uważają że objawienia i działania Ducha Świętego zakończyły się na etapie ,, śpiewnika starego pielgrzyma ,, a mówienie innymi językami jest nieszkodliwa fanaberią . ( Kiedyś zostałem zaproszony do pewnego liturgicznego kościoła , aby głosić tam ewangelię i uzdrawiać chorych . Gdy ksiądz odprawiający mszę rozpoczął religijną celebrację wina i opłatka , zaprosił mnie do ołtarza abym razem z nim zjadł ten opłatek i napił się wina . Natychmiast poprosiłem moja żonę , aby to sfilmowała , a potem umieściłem ten film na „youtube” . Wywołało to niemałe wzburzenie zarówno wśród katolików { którzy zarzucali mi zbezczeszczeni najświętszego sakramentu } jak i protestantów { którzy poczuli się zgorszeni faktem , że ,, jadłem ze stołu demonów ,, } . Mój cel został osiągnięty : obnażenie religijnej strategii szatana , mającej na celu okłamywanie ludzi i trzymanie ich z daleka od prostych prawd zawartych w Biblii { w tym wypadku było to zaciemnienie prawdy z LISTU DO RZYMIAN 10,6-7 i LISTU DO HEBRAJCZYKÓW 9,26 – gdy chodzi o katolików , i EWANGELII MATEUSZA 15,17-18 – gdy chodzi o protestantów } . Jednak mimo tego , że pozwoliłem sobie na ta prowokację , nigdy by mi nie przyszło do głowy , aby zgodzić się w swoim sercu na pominięcie faktu herezji eucharystycznej podczas budowania moich relacji z ludźmi zainfekowanymi takową herezją , w imię tzw. ,, miłości braterskiej ,, . Mogę wszystko , ale muszę stać na Prawdzie . ) . Prawdziwa jedność , to jedność duchowa . Taka jedność nie opiera się na takich stwierdzeniach jak : ,, spotkajmy się w pół drogi do najświętszego sakramentu ,, lub ,, wielbimy Boga , tak , aby nie przeszkadzać sobie na wzajem ,, . Chrześcijaństwo to nie AA , gdzie każdy modli się do ,, boga takiego , jak go osobiście pojmuje ,, . Duchowa jedność jest bezkompromisowa , stoi na prawdzie Bożego Słowa i nie ugina się przed diabelskimi trendami . Prawdziwa jedność nie szuka przyjaciół z wszelka cenę , ona patrzy w Bożą Twarz i wchodzi na duchowe platformy relacji z innymi dziećmi Bożymi w sposób naturalny . Kochani , strzeżmy się nieprawych układów . Uciekajmy od ekumenicznych stowarzyszeń , które subtelnie budują podwalinę pod ,, światowy kościół antychrysta ,, . ,, Wśród Żydów , bądźmy jak Żydzi , śród Greków jak Grecy ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 9,19-23 ) – ale tylko po to , aby pozyskiwać ludzi dla Królestwa Bożego i wprowadzać ich w głębie Chrystusowe . Nie chodźmy na humanistyczne kompromisy , bo lepiej jest samotnie żyć Prawdą niż w gromadzie umierać na kłamstwo . Szalom .

.

Share This