„Ewangelia sukcesu”

7 września 2015
...
4 058 Views

,, JEZUS ODPOWIEDZIAŁ : ZA PRAWDĘ POWIADAM WAM , NIE MA TAKIEGO , KTO BY OPUŚCIŁ DOM , ALBO BRACI , ALBO SIOSTRY , ALBO MATKĘ , ALBO OJCA , ALBO DZIECI , ALBO POLA DLA MNIE I DLA EWANGELII , KTÓRY BY NIE OTRZYMAŁ STOKROTNIE TERAZ , W DOCZESNYM ŻYCIU , DOMÓW , I BRACI , I SIÓSTR , I MATEK , I DZIECI , I PÓL CHOĆ W ŚRÓD PRZEŚLADOWAŃ , A W NADCHODZĄCYM CZASIE ŻYWOTA WIECZNEGO ( EWANGELIA MARKA 10,29-30 ) . EWANGELIA , to DOBRA WIEŚĆ O TYM , ŻE JEZUS CHRYSTUS ( WCIELONY BÓG ) , UMARŁ JAKO CZŁOWIEK NA KRZYŻU GOLGOTY – STAWSZY SIĘ ZASTĘPCZĄ OFIARĄ Z GRZECHY LUDZI ( PRZEZ CO POTĘPIŁ GRZECH W CIELE , UWALNIAJĄC SPRAWIEDLIWY SĄD ZA ODSTĘPSTWO LUDZKOŚCI OD BOGA ) , A POTEM ZMARTWYCHWSTAŁ I POJEDNAŁ ZE SOBĄ LUDZKOŚĆ , NIE POCZYTUJĄC IM WINY ZA ICH GRZECHY I ELIMINUJĄC WSZYSTKIE KONSEKWENCJE GRZECHU W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA , KTÓRY UWIERZY W TEN AKT MIŁOSIERDZIA I ODDA PANOWANIE NAD SWOIM ŻYCIEM JEZUSOWI .

SUKCES , to działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia.

Innymi słowy sukces jest to STAN zamierzony, zrealizowany w przeciągu pewnego czasu. Do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. W odniesieniu do każdego człowieka sukces może być postrzegany w inny sposób. Ważną rolę odgrywa tutaj hierarchia wartości i doświadczenia poszczególnych osób. Miarą sukcesu mogą być: zrealizowane plany, szczęście, zdrowie, zaopatrzenie materialne , spełnienie rodzinne ( lub ,, celibatowe ,, ) , dobre relacje międzyludzkie itp. A jego wypełnieniem , wieczne życie w Bożej Obecności .

Człowiek osiąga sukces, wtedy gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania. A zatem wyraźnie widać, że NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK PRZYJĘCIE EWANGELII CHRYSTUSOWEJ ( I ŻYCIE WEDŁUG JEJ PRAWIDEŁ ) BEZ OSIĄGNIĘCIA SUKCESU ( WIECZNEGO I DOCZESNEGO ) , JAK RÓWNIEŻ NIE ISTNIEJE PRAWDZIWY SUKCES ŻYCIOWY BEZ PRZYJĘCIA ŻYCIA WYPŁYWAJĄCEGO Z EWANGELII BOŻEJ . PIERWSZĄ I NAJWIĘKSZĄ OSOBĄ SUKCESU JEST SAM BÓG . ŻYCIE BOGA , TO ŻYCIE W SUKCESIE – I TO WŁAŚNIE ŻYCIE , OTRZYMUJE ( JAKO SPUŚCIZNĘ ) KAŻDY , ODRODZONY Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEK ) . Nie istnieje więc inna ( Biblijna ) ewangelia , niż EWANGELIA SUKCESU , i biada każdemu ,kto inną ewangelię rozprzestrzenia ( LIST DO GALACJAN 1,8 ) . Szalom .

 

.

Share This