Duchy kłótliwe

7 września 2015
...
3 252 Views

,, JAWNE ZAŚ SĄ UCZYNKI CIAŁA , MIANOWICIE : WSZETECZEŃSTWO , NIECZYSTOŚĆ , ROZPUSTA , BAŁWOCHWALSTWO , CZARY , WROGOŚĆ , SPÓR , ZAZDROŚĆ , GNIEW , KNOWANIA , WAŚNIE , ODSZCZEPIEŃSTWO , ZABÓJSTWA , PIJAŃSTWO , OBŻARSTWO I TYM PODOBNE , O TYCH , ZAPOWIADAM WAM , JAK JUŻ WCZEŚNIEJ ZAPOWIEDZIAŁEM , ŻE CI , KTÓRZY TE RZECZY CZYNIĘ , KRÓLESTWA BOŻEGO NIE ODZIEDZICZĄ ,, ( LIST DO GALACJAN 5,19-21 ) NA 15 – WYMIENIONYCH PRZEZ PAWŁA UCZYNKÓW CIAŁA – 11 STANOWI ,,BRAMĘ ,, DLA DZIAŁANIA DUCHÓW KŁÓTLIWYCH , 1 – DLA DUCHÓW SEKSUALNYCH I 3 DLA DUCHÓW POŻĄDLIWOŚCI . Działanie duchów kłótliwych , jest ściśle związany z diabelskim planem PODZIAŁU W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH . Wiadomą jest rzeczą, że KAŻDA FORMACJA , PODZIELONA SAMA W SOBIE , SŁABNIE I ZBLIŻA SIĘ DO UPADKU ( EWANGELIA MATEUSZA 12,25 ) , i to jest celem działania duchów kłótliwych . Duchy kłótliwe dostają się do życia człowieka po przez NIE PODDANE BOGU SFERY ŻYCIA . Te sfery życia , manifestują się za pomocą UCZYNKÓW CIAŁA . Przyjrzymy się teraz bliżej tym ,, bramom ,, : NIECZYSTOŚĆ ( ,,INFEKCJA ,, DOKTRYNALNA , CZYLI BRAK POZNANIA BOGA TAKIM , JAKIM JEST NA PRAWDĘ) , BAŁWOCHWALSTWO ( ODDAWANIE SIĘ WE WŁADZĘ KOMUŚ INNEMU , NIŻ SAMEMU BOGU { CHOĆBY WŁASNYM NASTROJOM , STARYM POGLĄDOM , LUB UTARTYM SCHEMATOM ŻYCIOWYM } ) ,  CZARY ( MANIPULACJA , CZYLI STEROWANIE INNYM I LUDŹMI , WEDŁUG WŁASNYCH UPODOBAŃ I WŁASNEGO ZROZUMIENIA ) , WROGOŚĆ ( UWAŻANIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA ZA WROGA , Z UWAGI NA JEGO INNE PRZEKONANIA { LIST DO EFEZJAN 6,12 } ) , SPÓR ( PRÓBY UDOWADNIANIA SWOICH RACJI NA DRODZE ,, PRZEPYCHANKI DOCISKOWEJ ,, ) , ZAZDROŚĆ ( EKSPANSJA BRAKU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI { BRAK POZNANIA W DZIEDZINIE TOŻSAMOŚCI W CHRYSTUSIE JEZUSIE }) , GNIEW ( UWALNIANIE NEGATYWNYCH MYŚLI , EMOCJI I SŁÓW , MAJĄCE NA CELU ZA EKSPONOWANIE WŁASNEGO NIEZADOWOLENIA , SPOWODOWANEGO INNYM NIŻ UWAŻAMY ZA STOSOWNE , ZACHOWANIEM DRUGIEGO CZŁOWIEKA  ) , KNOWANIA ( PLANOWANIE W SWOIM UMYŚLE , RÓŻNYCH DZIAŁAŃ I POSUNIĘĆ WOBEC ŻYCIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA , KTÓRE MIAŁY BY MU PRZYNIEŚĆ PORAŻKĘ . ZŁE ŻYCZENIE KOMUŚ { CHOĆBY W ,, MYŚL ,, ,, NAWRÓCENIA GO ,, – EWANGELIA JANA 16,2 } ) , WAŚNIE ( KŁÓCENIE SIĘ . PRZEKOMARZANIE SIĘ I UDOWADNIANIE SWOICH RACJI ) , ODSZCZEPIEŃSTWO ( ODRYWANIE SIEBIE OD DUCHOWEGO ZWIĄZKU Z CIAŁEM CHRYSTUSA , LUB DOPROWADZANIE DO ODRYWANIA SIĘ OD SIEBIE NA WZAJEM ROŻNYCH CZĘŚCI CIAŁA CHRYSTUSOWEGO . SEPARACJA ) , ZABÓJSTWA ( ,, UŚMIERCANIE ,, LUDZKICH DUSZ , ZA POMOCĄ PRZERÓŻNYCH FORM NACISKU ) . Duchy kłótliwe , krok po kroku , dostają się przez te bramy do życia człowieka i czynią go MASZYNĄ DO NISZCZENIA BOŻYCH DZIEŁ. Człowiek taki , zaczyna cierpieć ( dopadają go depresyjne stany , staje się agresorem , przychodzą do jego życia choroby i inne problemy ) , lecz mimo tego nadal ,, NIE ZBIERA LECZ ROZPRASZA ,, ( EWANGELIA ŁUKASZA 11,23 ) – ponieważ infekcja duchami kłótliwymi jest już tak duża , że człowiek zaczyna ją traktować jak swoją osobowość. Ludzie , działający pod wpływem duchów kłótliwych , są ,, zorganizowani ,, w ,, KLUBY POGROMCÓW HEREZJI ,, i w ,, TOWARZYSTWA CZYSTOŚCI DOKTRYNALNYCH ,, . ,, Leczą ,, wspólnoty i społeczeństwa tak , że stają się one – wyniku tego leczenia – CHORE , SŁABE , ZWIĄZANE I NIE SKUTECZNE . ALE ZA TO ,, POPRAWNE ,, DOKTRYNALNIE , MORALNIE , SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE . Ukochani , JEŻELI ZOBACZYCIE GDZIEŚ , NA WASZYM ,, TERENIE ŻYCIOWYM ,, DZIAŁANIE DUCHÓW KŁÓTLIWYCH , TO DAJCIE IM STANOWCZY ODPÓR , ZA POMOCĄ MIŁOŚCI , ŁAGODNOŚCI , MĄDROŚCI I PRAWDY . NIE WDAWAJCIE SIĘ Z NIMI W DIALOGI , BO TO JE KARMI I NAPĘDZA . GDY UDERZĄ W WASZE ŻYCIE RZEKĄ OSKARŻEŃ , POTĘPIENIA , SUROWOŚCI I ,, MĄDREJ GŁUPOTY ,, , TO OBMYJCIE SIĘ Z ICH ,, DUCHOWEGO PYŁU ,, W KRWI JEZUSA I ZEPCHNIJCIE JE Z DROGI WASZEGO ROZWOJU Z POMOCĄ BOŻEGO SŁOWA .

Jeżeli zaś dostrzeżecie w swoim własnym zachowaniu działanie duchów kłótliwych , to podajcie pod Bożą analizę ,, bramy uczynków ciała ,, i rozprawcie się z każdą z nich w imieniu Jezusa . Sam doświadczyłem tego o czym piszę ( zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz ) , więc znam zarówno ból jak i tryumf w zmaganiu się z tymi duchami . Niech dobry Bóg Wam Błogosławi . Szalom .

.

Share This