Duch błędu

11 września 2015
...
3 100 Views

,, MY Z BOGA JESTEŚMY . KTO ZNA BOGA , SŁUCHA NAS , KTO NIE ZNA BOGA , NIE SŁUCHA NAS . PO TYM POZNAJEMY DUCHA PRAWDY I DUCHA BŁĘDU ,, ( 1 LIST JANA 4,6 { BIBLIA GDAŃSKA } ) Gdy dzisiaj ktoś mówi żeby WŁAŚNIE JEGO SŁUCHAĆ , BO ON WIE COŚ OD BOGA I INNE MYŚLENIE JEST BŁĘDNE – to w najlepszym razie uważa się go za pysznego aroganta . Czy święty Jan był arogancki gdy pisał te Słowa ? Czy to nie sam Bóg polecił mu tak napisać ? ,, KTO PRZYJMUJE PROROKA JAKO PROROKA , OTRZYMA ZAPŁATĘ PROROKA … ,, ( EWANGELIA MATEUSZA 10,41 ) . ,, … KTO PRZYJMUJE TEGO , KOGO POŚLĘ MNIE PRZYJMUJE … ,, ( EWANGELIE JANA 13,20 ) Wielokrotnie zostałem uznany za pełnego pychy aroganta , ponieważ mówiłem ,, TAK MÓWI BÓG … ,, – ale właśnie po tym poznaję że ktoś jest pod wpływ DUCHA BŁĘDU . Nie oznacza to że nigdy się nie mylę ( wręcz powiem , że często się mylę w różnych sprawach ) , chodzi o to , że WIEM JAKIEGO DUCHA JESTEM . ,, A WY MACIE NAMASZCZENIE OD ŚWIĘTEGO I WIECIE WSZYSTKO ,, ( 1 LIST JANA 2,20 ) ODRODZONY DUCH NIGDY SIĘ NIE MYLI I WSZYSTKO WIE ! ,, KTO Z BOGA SIĘ NARODZIŁ , GRZECHU NIE POPEŁNIA , GDYŻ POSIEW BOŻY JEST W NIM I NIE MOŻE GRZESZYĆ , GDYŻ Z BOGA SIĘ NARODZIŁ ,, ( 1 LIST JANA 3,9 ) ODRODZONY DUCH NIGDY NIE OPADA ! Jeśli boży człowiek jest jeszcze słaby , to jego dusza dominuje i błędy ( upadki ) się zdarzają , ale i tak JEGO DUCH JEST NIEOMYLNY I NIE ,, UPADALNY ,, . Gdy człowiek wzrasta w Bogu , to jego duch obejmuje kontrolę i człowiek ten staje się coraz bardziej skuteczny ( coraz mniej się myli i coraz mniej upada . ( to , tak , gwoli wstępu ) Duch błędu ( fałszu ) , to demoniczna zwierzchność starająca się wpłynąć zarówno na jednostki , jak i na całe społeczeństwa . Duch błędu zaczyna mieć dostęp do jednostki lub społeczeństwa w wyniku NIE SŁUCHANIA BOŻEGO GŁOSU . Jezus powiedział : ,, JA JESTEM PRAWDA ,, ( EWANGELIA JANA 14,6 ) , a zatem JEŻELI KTOŚ NIE PRZEBYWA Z JEZUSEM , TO NIE PRZEBYWA Z PRAWDĄ ! Ludzie nie narodzeni na nowo z Ducha Świętego OBLIGATORYJNIE SĄ PODPORZĄDKOWANI DUCHOWI BŁĘDY ( PSALM 116,11 ) ( choć – jeśli Bóg zechce , to może przez nich uwolnić doraźnie jakąś swoją prawdę { EWANGELIA JANA 11,51 } ) – ALE TO NIE LUDZIE ZE ŚWIATA SĄ GŁÓWNYM CELEM JEGO DZIAŁAŃ . Duch błędu ma za cel zwodzić dzieci Boże ( EWANGELIA MARKA 13,22 ) . Wielu ludziom wydaje się że duch błędy porusza się w sferze OCZYWISTYCH WYPACZEŃ, ale to nie jest prawdą . Duch błędu zakrada się podstępnie i subtelnie oraz systematycznie wypacza Boże Słowo , a- co za tym idzie – zrozumienie rzeczywistości . Duch błędu posługuje przede wszystkim ROZUMOWANIEM ( CZYLI OCENĄ SYTUACJI NA PODSTAWIE INTELEKTUALNEGO ZROZUMIENIA ) , PYCHĄ ( CZYLI ŚWIADOMOŚCIĄ STAREJ NATURY , POLEGAJĄCĄ NA PRZEŚWIADCZENIU ,, JA WIEM ,, , ,, JA POTRAFIĘ ,, , ,, JA DAM RADĘ ,, ) , BUNTEM ( CZYLI NIEZALEŻNOŚCIĄ) , POCZUCIEM ESTETYKI ( CZYLI ,, PRAWIDŁOWE JEST TO , CO MI SIĘ PODOBA I Z CZYM WSPÓŁGRAJĄ MOJE UCZUCIA ,, ) , LĘKIEM I SAMOOBRONĄ ( KTÓRE WPROST WYPŁYWAJĄ Z BRAKU ZAUFANIA ) , TRAUMATYCZNYMI WSPOMNIENIAMI I NIEPRZEBACZENIEM ( CZYLI ABSOLUTNĄ NIEŚWIADOMOŚCIĄ FUNKCJONOWANIA NOWEGO STWORZENIA ) . Te grzechy powodują dostęp tej demonicznej zwierzchności i stymulują jej działanie . Gdy duch błędy znajdzie dojście do danej jednostki lub społeczności , zaczyn rozwijać swoje macki i zatykać każdy kanał przepływu prawdy . Taki człowiek ( lub ludzie ) staje się zupełnie nie czuły na Boży głos i PRZESTAJE BUDOWAĆ W BOŻYM KRÓLESTWIE A ZACZYNA BUDOWAĆ W ,, KRÓLESTWIE ,, SZATANA ( 1 KSIĘGA MOJŻESZOWA { RODZAJU } 11,3-4 ) . Ludzie żyjący pod wpływem ducha błędu wykazują takie objawy jak : PRZYTĘPIENIE UMYSŁU , BRAK WRAŻLIWOŚCI NA GŁOS BOŻEGO DUCHA , LĘK PRZED ZMIANAMI , NIECHĘĆ DO ZMIAN , WROGOŚĆ , PRZEWRAŻLIWIENIE , LĘK PRZED KONTAKTEM Z LUDŹMI PORUSZAJĄCYMI SIĘ W DUCHU ŚWIĘTYM , LĘK PRZED NAMASZCZENIEM PROROCZYM I APOSTOLSKIM , LĘK PRZED MANIFESTACJAMI BOŻEGO DUCHA , LĘK PRZED UŚWIĘCENIEM , LĘK PRZED STRATĄ . Te ( i tym podobne ) objawy są oznaką coraz trwalszego zaciemnienia . Diabeł do działania POTRZEBUJE CIEMNOŚCI , gdy osiągnie ją już w dostatecznym stężeniu ( a do tego używa ducha błędu ) może zaczęć WPŁYWAĆ I RUJNOWAĆ DZIEŁA BOŻE . Duch błędu ma za zadanie ZATRZYMAĆ ROZWÓJ BOŻEGO KRÓLESTW . Ludzie będący pod jego wpływem TORPEDUJĘ NAMASZCZENIE ( NAZYWAJĄC JE DIABELSKIM DZIAŁANIEM ) , PRZYPOMINAJĄ UPADKI USŁUGUJĄCYCH , ZAMIAST MIŁOSIERDZIA DOMAGAJĄ SIĘ SĄDU , PRZEDE WSZYSTKIM WIDZĄ NEGATYWNE SFERY ŻYCIA BOŻYCH LIDERÓW , NIE ZGADZAJĄ SIĘ ZE ŚWIERZYM NAMASZCZENIEM I USTAWICZNIE OBSTAJĄ PRZY TYM ŻE ,, STARE BYŁO LEPSZE ,, ( CO JEST NICZYM INNYM JAK BAŁWOCHWALSTWEM { 2 KSIĘGA KRÓLEWSKA 18,3-4 } ) itp. Duch błędu zatwardza serca i umysły – ale jest dobra nowina : JEZUS POKONAŁ SZATANA I JEGO DZIAŁANIA DZISIAJ SĄ NIE LEGALNE . MY , BOŻY LUDZIE MAMY NADANY NAM AUTORYTET ABY NISZCZYĆ KAŻDE DIABELSKIE DZIEŁO – RÓWNIEŻ DZIAŁANIE DUCHA BŁĘDU ! Gdy zobaczymy że w naszym życiu zaczyna przejawiać się obecność ducha błędy ( a zidentyfikujemy to bardzo prosto : JEŻELI CZEGOŚ NIE POJMUJEMY I TOWARZYSZY TEMU LĘK , A DODATKOWO WIDZIMY DUCHOWĄ STAGNACJĘ W NASZYM ŻYCIU – TO MOŻEMY MIEĆ DO CZYNIENIA Z JEGO ATAKIEM ) ,to musimy zacząć działać w ten sposób : 1 – POKORNIE PRZYJŚĆ DO BOGA I SZCZERZE WYZNAĆ MU NASZ STAN . 2 – Z UFNOŚCIĄ PRZYJĄĆ PRZEBACZENIE . 3 – Z UFNOŚCIĄ ZŁOŻYĆ NA JEZUSA NASZ STAN I UFAĆ , ŻE TERAZ ON ZACZNIE DZIAŁAĆ. 4 – ZAPYTAĆ BOGA OD CZEGO MAMY ZACZĄĆ NASZ RUCH KU WOLNOŚCI . 5 – Z UFNOŚCIĄ ODEBRAĆ ODPOWIEDZ . 6 – BĘDĄC PEWNYM NASZEJ WŁADZY NAD DIABŁEM , ZWIĄZAĆ DUCH BŁĘDU ( WYZNANIEM NASZYCH UST ) I OGŁOSIĆ DIABŁU ŻE NIE MA ŻADNEJ WŁADZY NAD TOBĄ . 7 – PODJĄĆ DECYZJĘ O POSTĘPOWANIU WEDLE BOŻYCH WSKAZÓWEK . 8 – ZA KAŻDYM RAZEM GDY BĘDZIEMY WIDZIELI JEGO ATAK , MUSIMY GO ODEPRZEĆ WYZNANIEM NASZYCH UST – WIERZĄC ŻE ZA NASZYMI SŁOWAMI STOI SAM POTĘŻNY JHWH . Ukochani , pamiętajcie o tym , że aby wyeliminować ducha błędu potrzebujemy pielęgnować dwie postawy : 1 – PRZEBYWANIE Z BOGIEM , 2 – POZNAWANIE BOGA . Te postawy są ze sobą ściśle powiązane . Duch błędu nie będzie miał do ciebie dostępy jeśli BOŻE NAMASZCZENIE BĘDZIE WCIĄŻ ŁAMAŁO JARZMO PRZECIWNIKA ZBLIŻAJĄCE SIĘ DO TWOJEGO ŻYCIA ( A TAK SIĘ DZIEJE TYLKO PODCZAS PRZEBYWANIA W BOŻEJ OBECNOŚCI . WTEDY JEGO ZSTĘPUJĄCA CHWAŁA NOKAUTUJE DIABŁA A CIEBIE PRZEMIENIA NA OBRAZ JEZUSA , UZDALNIAJĄC CIĘ DO SŁYSZENIA I ROZUMIENIA BOGA { ZA CZYM IDZIE WZROST WIARY , A ZA NIM ODPOWIEDZI NA MODLITWY } ) . ,, Dobijesz ,, ducha błędu POZNAWANIEM BOGA . Codziennie czytaj i rozważaj Biblię ( przede wszystkim LISTY APOSTOLSKIE , PSALMY I PRZYPOWIEŚCI SALOMONA { KSIĘGA PRZYSŁÓW } ) . Rozmyślaj o tym co przeczytałeś . Czytaj duchowe książki i słuchaj namaszczonych kaznodziei – POZNAWAJ BOGA NA MAXA ! Na początku będzie trudno – bo diabeł nie będzie odpuszczał -ALE TY WAL W NIEGO JAK SIĘ WALI KILOFEM W MUR – WAL AŻ PUŚCI .WAL BOŻĄ CHWAŁĄ I POZNANIEM BOGA – WAL ĄŻ SIĘ ROZSYPIE – ZNOKAUTUJ DRANIA ! JESTEŚ DZIECKIEM ŚWIĘTEGO BOGA , TWOJA SZATA TO ŚWIATŁOŚĆ A TWOJA SPUŚCIZNA TO PRAWDA . BIERZ CO TWOJE I ZWYCIĘŻAJ . Szalom .

.

Share This