Czy masz pokój?

11 września 2015
...
3 094 Views

,, …ZAMYSŁ CIAŁA TO ŚMIERĆ , A ZAMYSŁ DUCHA TO ŻYCIE I POKÓJ ,, ( LIST DO RZYMIAN 8,6 ) Greckie IRENE i hebrajskie SHALOM – tych słów użył Bóg , aby zobrazować nam JEGO POKÓJ . IRENE oznacza MIEJSCE ZROŚNIĘCIA SIĘ ZŁAMANEJ KOŚCI ( takie miejsce jest mocniejsze niż naturalna kość i nigdy już nie pęka ) , SZALOM to ZADOWOLENIE , ZASPOKOJENIE , ZDROWIE , ODPOCZNIENIE . ,, POKÓJ ZOSTAWIAM WAM , POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM … ,, ( EWANGELIA JANA 14,27 ) . Gdy spotykasz Jezusa i oddajesz Mu swoje życie , to Boży Duch wkracza do twojego odrodzonego ducha i Boży – nieznany ci dotąd – pokój zaczyna cię wypełniać. Bożym zamiarem jest , aby Jego synowie i córki były ZUPEŁNIE WYPEŁNIONE JEGO POKOJEM – TO JEST BOŻA WOLA . Boży pokój ochrania nasze umysły i uzdalnia nas do przetrwania w każdej życiowej burzy bez ŻADNEJ straty , dlatego też diabeł chce za wszelką cenę POZBAWIĆ CIĘ POKOJU ( EWANGELIA JANA 10,10 ) . Jeżeli dasz się złapać w tę złodziejską pętlę , to zaczniesz ponosić porażki , nie wiedząc zupełnie dla czego . Celem tego nauczania jest obnażenie strategi przeciwnika i utrzymanie naszego dziedzictw , słuchajmy więc uważnie . Ukochani , Bóg NIGDY NIE ODBIERA NAM POKOJU ( LIST DO RZYMIAN 11,29 ) , TO MY SAMI POZWALAMY SIĘ Z NIEGO OKRAŚĆ . Gdy zaczynamy postępować na sposób cielesny ( to znaczy nie zależny od Boga ) , to sami otwieramy drzwi diabłu – a wtedy on ograbia nas z pokoju i NASZA DUSZA ZACZYNA RODZIĆ OWOCE ŚMIERCI ( niecierpliwość , lęk , frustracje , nie pewność , podejrzliwość , nie wiarę , nerwowość , impulsywność , krzykliwość , szukanie pomocy u człowieka , legalizm , chaos , przewrażliwienie , kompleksy , religijność , fochy , cielesny gniew , obrażanie się , samoobronę itp. ) . Gdy diabeł widzi te owoce , to pasie się nimi ( 1 KSIĘGA MOJŻESZOWA 3,14 ) i zaczynasz mieć poważne kłopoty . Zachowanie pełni bożego pokoju w naszym życiu jest ściśle powiązane z dwiema kluczowymi sprawami : pierwsza z nich to PANOWANIE JEZUSA W TWOIM ŻYCIU DZIŚ , a druga to USTAWICZNE PRZEBYWANIE W BOŻEJ OBECNOŚCI PO PRZEZ UTRZYMYWANIE Z BOGIEM INTYMNEJ RELACJI . Ukochani , odpowiedzmy sobie na pytanie : ,, czy Jezus jest moim Panem DZISIAJ ? ,, Zajrzyj – proszę w swoje serce i odpowiedz sobie na to pytanie . To , że kiedyś oddałeś życie Jezusowi , wcale nie musi oznaczać że DZISIAJ POZWALASZ MU PANOWAĆ NAD TWOIM ŻYCIEM . Przyjęcie Jego zastępczej ofiary za twoje grzechy to AKT JEDNORAZOWY , ale Jego panowanie TO SPRAWA CIĄGLE ODNAWIALNA w twoim życiu . Jeżeli uważasz że MASZ PRAWO DO CZEGOKOLWIEK W TWOIM ŻYCIU , TO OZNACZA ŻE ODEBRAŁEŚ JEZUSOWI PANOWANIE W TAKIEJ CZY INNEJ DZIEDZINIE TWOJEGO ŻYCIA . ,, … PAŃSKA JEST ZIEMIA I TO , CO JĄ NAPEŁNIA … ,, ( KSIĘGA PSALMÓW 24,1 ) . Panowanie Jezusa polega na tym , że to On a nie Ty , ma akt własności wszystkiego co masz . Przyjacielu , PIENIĄDZ KTÓRE ZARABIASZ NALEŻĄ DO JEZUSA , TWÓJ CZAS , TWOJE DZIECI , TWOJA ŻONA ( MĄŻ ) , TWÓJ SAMOCHÓD , TWÓJ DOM , TWOJE UBRANIA , KOSMETYKI , MYŚLI , EMOCJE , ZMYSŁY , CZĘŚCI CIAŁ , SŁUŻBA , PRACA – WSZYSTKO BEZ WYJĄTKU !!! Jeżeli diabłu uda się przekonać cię że COKOLWIEK POSIADASZ , to również przekona cię że JESTEŚ PANEM TYCH SPRAW LU RZECZY – A TYM SAMYM WYTRACI CIĘ ON Z POD PANOWANIA JEZUSA , WTEDY ZAŚ POWSTAJE ,, DUCHOWA DZIURA ,, I BOŻY POKÓJ WYSĄCZA SIĘ Z CIEBIE CZYNIĄC CIĘ ,, FABRYKĄ ŚMIERCI ,, ,, … BYŁEM DLA NICH JAK TEN , KTÓRY PODNOSI NIEMOWLĘ DO SWOJEGO POLICZKA … ,, ( KSIĘGA OZEASZA 11,4 ) Boży pokój w tobie jest ściśle zależny od twojej relacji z Bogiem . Relacja z Bogiem jest wielopułapowa : PAN-SŁUGA , KRÓL-PODDANY , LEKARZ-PACJENT , ZBAWICIEL-GRZESZNIK itp. , ale istnieją trzy GŁÓWNE poziomy relacji z Bogiem : OJCIEC-DZIECKO , MĄŻ( z zawartą formą ,, kochanek ,, )-ŻONA( kochanka ) , PRZYJACIEL-PRZYJACIEL . Te trze pułapy relacji z Bogiem są najbardziej atakowane przez szatana i NAJBARDZIEJ TRUDNE DO BUDOWANIA , PONIEWAŻ ICH FUNDAMENTEM JEST OSOBOWA MIŁOŚĆ Z ZAANGAŻOWANIEM CAŁEGO CZŁOWIEKA ( duch , dusza i ciało ) ,, BĘDZIESZ TEDY MIŁOWAŁ PANA , BOGA SWEGO , Z CAŁEGO SERCA SWEGO , I Z CAŁEJ DUSZY SWOJEJ I Z CAŁEJ MYŚLI SWOJEJ I Z CAŁEJ SIŁY SWOJEJ ,, ( EWANGELIA MARKA 12,30 ) . Jezus przyszedł objawić nam OJCA . Sam nazywał Go ABBA ( tatuś ). Relacja Jezusa z Ojcem była relacją TATUŚ-SYNEK . Diabeł tego nienawidzi ! Modlę się byś to rozpoznał w twoim duchu . Ta relacja jest DANA TOBIE W PEŁNYM WYMIARZE . UCZ SIĘ SIEDZIEĆ NA KOLANACH U TWOJEGO TATY !!! UCZ SIĘ TULIĆ DO NIEGO ! UCZ SIĘ ,, SKARŻYĆ ,, TATUSIOWI . UCZ SIĘ ODBIERAĆ OD TWOJEGO TATY ,, JEDZENIE ,, , NAUKĘ, KARĘ , PIESZCZOTY itp. CODZIENNIE PRZEBYWAJ Z TWOIM TATUSIEM I POZWÓL MU KOCHAĆ CIĘ . NIE STARAJ SIĘ ZASŁUŻYĆ NA TO CO JUŻ MASZ – NA OJCOSTWO . ,, MÓJ MIŁY JEST WIĄZKĄ MIRRY POŁOŻONĄ MIĘDZY MOIMI PIERSIAMI ,, ( PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI 1,13 ) Relacja z Bogiem to relacja MĘŻA Z ŻONĄ , RELACJA KOCHANKA Z KOCHANKĄ , RELACJA INTYMNOŚCI , GŁĘBI I TAJEMNICZOŚCI . Gdy nauczam o życiu w małżeństwie , to często powtarzam że fundamentem małżeństwa jest WSPÓLNA MODLITWA I ROZBUDOWANE ŻYCIE SEKSUALNE . Gdy te dwie dziedziny są pielęgnowane , to diabeł nie ruszy małżeństwa . Bóg chce , byś traktował Go jak MĘŻA ! SZANUJ GO , DOCENIAJ , ODDAWAJ SIĘ MU , ROZMAWIAJ Z NIM O WSZYSTKIM , BĄDŹ MU ULEGŁY , OPOWIADAJ O JEGO WALORACH , OKAZUJ MU CZUŁOŚĆ I ZAINTERESOWANIE , NIE DAWAJ MU POWODU DO ZAZDROŚCI I ZAWSZE BĄDŹ GOTOWY DO WSPÓŁPRACY Z NIM . Gdy mąż dla żony jest NAJWAŻNIEJSZYM CZŁOWIEKIEM NA ZIEMI , TO OTWIERA TO PRZED NIĄ POTĘŻNY KANAŁ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA . Diabeł nigdy nie wykradnie ci pokoju , jeśli będziesz traktować Boga jak swojego męża . ,, JUŻ NIE NAZYWAM WAS SŁUGAMI , BO SŁUGA NIE WIE , CO PAN JEGO CZYNI , LECZ NAZYWAM WAS PRZYJACIÓŁMI , BO WSZYSTKO , CO SŁYSZAŁEM OD OJCA MOJEGO , OZNAJMIŁEM WAM ,,( EWANGELIA JANA 15,15 ) Przyjaciel , to ZAUFANA OSOBA . Abraham I Mojżesz nazwani zostali PRZYJACIÓŁMI BOGA ( LIST JAKUBA 2,23 I KSIĘGA WYJŚCIA { 2 KSIĘGA MOJŻESZOWA } 33,11 ) , BO UFALI BOGU I BÓG UFAŁ IM ! Relacja przyjaźni kształtuje się na przestrzeni czasu i pod wpływem trudnych sytuacji . Jeżeli pozwolisz Bogu ZROBIĆ Z CIEBIE JEGO PRZYJACIELA ,to Boży pokój nie będzie cię opuszczał. Taka relacja będzie cię kosztowała wiele wyrzeczeń , ale – osiągnąwszy ją , zyskasz ogromny skarb . Bóg chce byś mu ufał , bo On CHCE DZIELIĆ SIĘ Z TOBĄ SWOIMI POMYSŁAMI , DECYZJAMI, PLANAMI itd. Jeszcze dziś przyjdź do Boga jak do przyjaciela i rozpocznij tę wspaniałą relację . ,, … POKÓJ BOŻY KTÓRY PRZEWYŻSZ WSZELKI ROZUM , STRZEC BĘDZIE SERC WASZYCH I MYŚLI WASZYCH … ,, ( LIST DO FILIPIAN 4,7 ) Ukochani , Boży pokój jest ŚWIADKIEM BOGA W NAS . Boży pokój jest OCHRONĄ TWOJEGO ŻYCIA .Podejmij dziś decyzję o pielęgnowaniu Bożego pokoju w tobie . Gdy zobaczysz że diabeł znalazł sobie ,, dziurę ,, w twojej pobożności , to natychmiast reaguj .Nie pozostawaj w niepokojach – walcz o pokój . Nie pozwól aby TWÓJ ,, RACJONALIZM ,, objął kontrolę – WALCZ O SZALOM . Szalom .

.

Share This