Boża moc jest dla ciebie

6 września 2015
...
3 400 Views

,, Pewnego razu przyszedł anioł Pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Jonasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. (12) I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny! (13) A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. (14) Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to Ja cię wysyłam. (15) On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, Panie mój! Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. (16) A Pan rzekł do niego: Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. (17) I odpowiedział mu: Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. (18) Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów, i położę ją przed tobą. A tamten rzekł: Pozostanę tu, aż wrócisz. (19) I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki; mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. (20) A anioł Boży rzekł do niego: Weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. (21) Wtedy anioł Pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł Pański zniknął z jego oczu. (22) Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł Pański, rzekł: Ach, Panie, Boże mój, przecież to anioła Pańskiego oglądałem twarzą w twarz. (23) Lecz Pan rzekł do niego: Pokój z tobą; nie bój się, nie umrzesz. (24) I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu, i nazwał go: „Pan jest pokojem”. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze abiezerejskiej. (25) Tejże nocy rzekł Pan do niego: Weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca, i zetnij słup, który jest przy nim, (26) a zbuduj dla Pana, Boga twego, na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca, i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. (27) Gedeon wziął więc dziesięciu mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan … ,, ( KSIĘGA SĘDZIÓW 6,11-27 ) .

Bóg Oczekuje od Ciebie ZGODY NA UŻYCIE CIĘ . On nie opiera się na Twoich naturalnych możliwościach i uwarunkowaniach – ON MA DLA CIEBIE SWOJĄ MOC . Nie musisz się przejmować , że wizja , którą masz w sercu przerasta cię ( każda Boża wizja przerasta nasza naturalność ) – BO ON , DAJĄC CI WIZJĘ , DAJE TEŻ CI DOSTĘP DO JEGO MOCY , POTRZEBNEJ DO ZREALIZOWANIA TEJ WIZJI . Nie musisz się ,, spinać ,, i doszukiwać się w swoim umyśle i emocjach POTWIERDZEŃ Z NIEBA , po prostu WEŹ PRZEZ WIARĘ BOŻE DARY I REALIZUJ BOŻĄ WIZJĘ . Szalom .

.

Share This