Uciszenie burzy

3 maja 2015
...
3 656 Views

artur21Ewangelia Marka 4, 35-41 Uciszenie burzy na jeziorze

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

Oto prorocza konfrontacja WIARY I NIE WIARY. Oto proroczy obraz Bożego Pokoju i Władzy. Czy widzisz Przyjacielu jak Boża Ręka Prawdy sięga głęboko w Twoja duszę? Szatan atakuje a Bóg śpi. Czy dla tego że nie interesuje się Jego dziećmi? Nic bardziej mylnego. Jezus śpi, PONIEWAŻ WIERZY! Wiara jest spokojna, ponieważ opiera się na świadomości władzy. Bóg Jest Władcą absolutnym. Wiara w Boga, zasadza się na WIERZE BOGU WŁADAJĄCEMU. Taką wiarę Jezus wzbudzał w swoich uczniach i taka tez wiarę wzbudza w Tobie. TYLKO TAKA WIARA BĘDZIE UCISZAĆ „BURZE W TWOIM ŻYCIU”! Jezusowa „wiara władzy” wypowiada Słowo i szatan jest zmuszony zamknąć swoja gębę. Jezus Jest spokojny PONIEWAŻ WIERZY. Szuka też tej wiary w Jego uczniach. Szuka jej w Tobie. Jeszcze dziś zacznij odkrywać pokłady tej wiary w Twoim odrodzonym duchu, stosuj ją – a szczęśliwie dopłyniesz do Niebiańskiego brzegu.

 

.

Share This