Wiara

8 lutego 2015
...
3 720 Views

LIST DO HEBRAJCZYKÓW 11, 1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To definicja wiary .HEBRAJCZYKÓW 11, 6 Bez wiary zaś nie można podobać się BOGU; kto bowiem przystępuje do BOGA, musi uwierzyć, że ON istnieje i, że nagradza tych, którzy go szukają. A więc wiarę możemy uruchomić w sytuacjach kiedy nie widzimy rzeczy o które się modlimy, kiedy nasze fizyczne oczy widzą nie potrzebujemy wtedy wiary. Wierzymy w to co dokonało się na krzyżu GOLGOTY, w oparciu o SŁOWO BOŻE-nie ludzkie argumenty. Nie możemy też prawdziwie wierzyć jeśli nie znamy SŁOWA, jeśli nie szukasz, nie będziesz wiedział i będziesz w ciemnicy. Podam przykład: czy BÓG DZISIAJ UZDRAWIA? Często zadajemy ludziom pytanie: Czy wierzysz, że możesz być uzdrowiona? No nie wiem… (brzmi odpowiedź) Pytamy: A co mówi słowo? No nie wiem… ale ktoś tam nie został uzdrowiony(znów ciekawa odpowiedź) – ok ale to nie jest to co mówi SŁOWO. OBOWIĄZKIEM JEST WIEDZIEĆ CO MÓWI SŁOWO, IZAJASZ 53, 4-5 to jest fakt którego trzeba się uchwycić jak głupi. Nigdy nie buduj swojej wiary w oparciu o życie ludzi którzy mówią: nie mam tego nie mam tamtego i jestem chory taki jest BÓG -TO KŁAMSTWO! Ale spójrz co mówi SŁOWO przeczytaj LIST do Hebrajczyków cały 11 rozdział i zobacz co zrobili BOHATEROWIE WIARY. Pamiętaj że w obojętnie w jakiej jesteś sytuacji lub w jakimkolwiek błędzie, możesz z niego wyjść przez objawione Słowo, nie ludzki argument. Żebym nie była gołosłowna: Trzy razy zostałam uzdrowiona z bardzo poważnych chorób, raz bezpośrednio przez BOGA, drugi raz przy udziale człowieka i trzeci raz przez wiarę i to jest nasze dziedzictwo. Przyjdź do prawdziwego uczniostwa, poznawaj i wdrażaj odważnie do swojego życia. Zwycięstwo jest dla ciebie i dla mnie a cuda BOŻE nie ”PRZEMINĘŁY Z WIATREM”. Agata Cerońska.

.

Share This