Szkoła Ducha Świętego

6 lutego 2015
3 339 Views

agata2List Św. Pawła do Rzymian 8,14-17 „Bo ci, których Duch Boży prowadzi,są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście Ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.” A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami CHRYSTUSA, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Jest w tym potężna moc, rzeczą oczywistą dla każdego nowo narodzonego człowieka z Ducha Bożego, jest to abyśmy byli w szkole DUCHA ŚWIĘTEGO. Jezus powiedział Ewangelia Św. Jana 16,13 „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelka prawdę bo nie sam od siebie mówiąc będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.” A więc rozwój każdego chrześcijanina jest w oparciu o osobista relację z Jezusem przez Ducha Świętego. Właśnie bez tej relacji nie będziesz wiedział jak się poruszać, czyli będziesz chodził jak po omacku, wpadając w różne kanały, ale to nie jest Boży plan dla ciebie. Spotkanie się Bogiem to spotkanie się z prawdą o samym sobie, a więc nie potrzebujesz aby ci cały czas ktoś mówił co jest w tobie do zmiany, dlatego że ty sam w oparciu o Ducha Świętego będziesz to wiedział. Ani w życiu codziennym, ani w służbie nie jest możliwy rozwój i zwycięstwo bez Ducha Świętego. Bożym zamysłem jest abyś wszedł pod panowanie Ducha Bożego. Wielu ludzi jest rozbitych, gdyż są poddani człowiekowi bez poddania się BOGU, to zawsze kończy się porażką i rozczarowaniem.

Dawno temu na spotkanie pewnego usługującego przyszła matka z korpusem małego dziecka i powiedziała uzdrów je, usługujący kopnął to zawiniątko w tłum ludzi i gdy spadało wszystko co było potrzebne odrosło mu, jak myślisz skąd wiedział co ma zrobić? Duch Święty, który był w nim był tym głosem. Pomyśl o tym.

Leave A Comment

Share This