Pasja dla Chrystusa

14 lutego 2015
...
3 048 Views

mateusz wnukowskiTekst: Mateusz Wnukowski

Od założenia świata Święty Bóg Pan Chwały pragnie mieć relacje z człowiekiem. Bóg nie chce aby człowiek mówił rano „Dziękuje za ten dzień…” i następna modlitwa ta sama wieczorem przed snem. To nie jest relacja. Słowo nam mówi żebyśmy modlili się bez ustanku, cały czas trwali w relacji z Panem. Duch Święty pragnie byś ty miał żywą pasję dla Jezusa, byś był w nim szaleńczo zakochany i byś miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

Nic na tej ziemi nie zastąpi relacji ze Stwórcą, nic nie zastąpi uwielbienia Jezusa. Duch Święty który jest ci dany, On chce być twoim przyjacielem. On chce także byś był kanałem do przepływu Ducha. Z Ducha aby wszystko wychodziło za zewnątrz i byś pokazywał temu światu Chrystusa. Bądź rozpalony dla Boga, nie patrz się na lewo i prawo co inni ludzie pomyślą… Nie ważna jest opinia innych. Najważniejsze by uwielbić Żywego Boga. Alleluja ! Bądź rozpalonym i zamiłowany dla Chrystusa, idź tam gdzie cie Pan posyła i niech Duch Święty działa przez ciebie. Alleluja !

.

Share This