Nowe narodzenie

1 lutego 2015
...
5 030 Views

„Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (J: 3, 3)
Można wychować się w najbardziej pobożnej rodzinie i sumiennie spełniać wszystkie wymogi danej religii i iść do piekła! Chrześcijaństwo to nie religia, to relacja.
„Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J: 3, 5)
Nie ma tu mowy o chrzcie wodnym, woda to symbol ożywczego słowa Boga wypowiedzianego do człowieka. Bóg mówi, ty zaczynasz mu wierzyć i w skutek twojej wiary, wstępuje w twojego martwego ducha, Duch Boży, i ożywia Cię do nowego życia – sam Bóg rodzi się duchowo.
„Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest” (J: 3, 6)
Nowe narodzenie to nie naprawienie grzesznego życia, ale zmiana natury. To, co było w nas stare i grzeszne ulega śmierci w wyniku spotkania się ze świętym Duchem żywego Boga. Stara, grzeszna natura człowieka (która jest zdominowana przez szatana) nie ma szans wytrzymać konfrontacji z całą potęgą Nieba która na nią naciera w osobie Bożego Ducha. Z całą odpowiedzialnością podważam takie „nawrócenia”, które „toleruje” trwanie w grzechach i nie radzi sobie z diabłem.
„Wszystko co się narodziło z Boga zwycięża świat” (1 J: 5, 4) – diabelski system działania, i właśnie tak się sprawy mają.
„Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi” (J: 3, 31).
Nowe narodzenie oddziela życie od śmierci. Gdy Bóg Cię zdradza, twoja grzeszna natura zostaje zabita, a na jej miejscu powstaje nowa natura, natura Boża. Wiara w ten akt, powoduje manifestacje Bożej mocy do twojego życia. Te manifestacje to łaska. Boża moc zaczyna działać w tobie uwalniając Cię od tego, co stare i uzdrawiając Cię z tego, co chore (zarówno w sferze duszy jak i ciała). Nowe narodzenie to nie „zmiana wiary” czy też „przynależność” do jakiegoś wyznania. Nowe narodzenie to śmierć starego człowieka i narodzenie się nowego człowieka.
„Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste” (Ez: 11, 19).
Gdy rodzisz się na nowo, to stajesz się posiadaczem zupełnie nowej natury.
„Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził” (1 J: 3,9).
Narodzony na nowo człowiek nie ma możliwości trwać w grzechu! Bywa, że upadnie i zgrzeszy, ale nie da rady trwać w grzechu. Nowa natura, natura Boga nie posiada możliwości grzeszenia. Ponadto jest tak silna, że wypiera grzeszne nawyki, choroby duszy i ciała, rozrywa więzy diabelskie i całego człowieka przemienia na obraz Boga, „Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm: 2, 4). Bóg chce, aby każdy człowiek narodził się na nowo i prowadził z Nim zwycięskie życie. Żeby narodzić się na nowo przede wszystkim trzeba pragnąć. Jedyną drogą do Boga jest Jezus, a więc musisz uwierzyć, że Jezus jest Bożym synem i poniósł na krzyżu należną tobie karę, karę za twoje życie bez Boga i grzechy powstałe w wyniku takiego życia. Jezus pokonał śmierć, musisz więc uwierzyć, że On prawdziwie zmartwychwstał w ciele. Żyłeś bez Boga, przeproś go za twoje grzechy, uwierz że Ci przebaczył i podejmij decyzję, że zamierzasz żyć nowym życiem i nie grzeszyć. Bez Boga nie potrafisz żyć, więc wyznaj ustami, że od teraz Jezus jest twoim Panem i poddaj mu wszystkie twoje potrzeby i plany. Gdy tak postąpisz, Boży Duch zamieszka w tobie i powstaniesz do nowego życia.
„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi” (J: 1, 12)
Nowe narodzenie jest prawem. To oznacza, że nowo narodzony człowiek ma prawo do życia wiecznego z Bogiem i do zwycięskiego życia tu na ziemi. Czy tego chcesz? Czy weźmiesz to? Bierz życie i żyj! Szalom.

.

Share This