Łaska

6 lutego 2015
5 137 Views

artur 7„ … ŁASKĄ ZBAWIENI (uratowani) JESTEŚCIE PRZEZ WIARĘ, I TO NIE Z WAS : BOŻY TO DAR, NIE Z UCZYNKÓW, ABY SIĘ KTO NIE CHLUBIŁ (nie przechwalał). (List do Efezjan 2,7-9). Greckie słowo HARIS przetłumaczono w Biblii jako ŁASKA. Łaska, to NIEZASŁUŻONA PRZYCHYLNOŚĆ. Ta przychylność, polega na tym, że pomimo tego że człowiek zawiódł Boga, Bóg okazuje człowiekowi miłosierdzie (nie kara go) zamiast człowieka osądzić i skazać na zagładę. „A Z JEGO (z Jezusa) PEŁNI MYŚMY WSZYSCY WZIĘLI I TO ŁASKĘ ZA ŁASKĄ” (Ewangelia Jana 1,16) Od Słowa HARIS (łaska) pochodzi słowo CHARYZMAT, czyli NADPRZYRODZONY DAR (UMIEJĘTNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ) BOGA DLA CZŁOWIEKA. A więc Bóg,okazując człowiekowi NIEZASŁUŻONĄ PRZYCHYLNOŚĆ (ŁASKĘ), nie dotyka tylko sfery przewinień, ale idzie dalej i udziela człowiekowi JEGO (BOŻYCH) ZDOLNOŚCI, więc ŁASKA, TO również BOŻA ZDOLNOŚĆ W TOBIE. „ … DOŚĆ MASZ GDY MASZ ŁASKĘ MOJĄ, ALBOWIEM PEŁNIA MOJEJ MOCY OKAZUJE SIĘ W SŁABOŚCI … (2 List do Koryntian 12,9).

Gdzie zatem jest klucz do zwycięskiego i pełnego mocy życia? Są dwie sprawy. Pierwsza z nich to SŁABOŚĆ. Żeby czerpać od Boga łaskę za łaską, musisz przestać kozaczyć. PRZESTAŃ SIĘ STARAĆ BYĆ LEPSZYM, BARDZIEJ POBOŻNYM, SKUTECZNIEJSZYM W SŁUŻBIE ITD. PRZESTAŃ SIĘ TŁUMACZYĆ GDY ZGRZESZYSZ I PUSZYĆ SIĘ, GDY CI COŚ SIĘ UDA. „WYPRÓŻNIJ” SWÓJ UMYSŁ Z WŁASNYCH KONCEPCJI (SIŁY CZY BEZSILNOŚCI) I PRZYJDŹ DO BOGA POTRZEBUJĄC ABSOLUTNIE WSZYSTKIEGO. „ … SPRAWIEDLIWY MÓJ Z WIARY ŻYĆ BĘDZIE, LECZ JEŚLI SIĘ COFNIE, NIE BĘDZIE MIAŁA MOJA DUSZA W NIM UPODOBANIA” (List do Hebrajczyków 10,38). JEDYNYM narzędziem do brania łaski od Boga jest WIARA. Wiara to PEWNOŚĆ I PRZEŚWIADCZENIE (List do Hebrajczyków 11,1). Bądź pewny DZIŚ tego co mówi do Ciebie Bóg. Bądź przeświadczony o Bożej prawdzie tak, żeby nikt nie mógł cię wysadzić z twojego przekonania. Wtedy twoja wiara zadziała jak „bosak” i sięgniesz po łaskę.) Ukochani, łaska jest słodka i ciepła. Daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Nie warto się spinać i zabierać Bogu roboty. Jezus jest silny i niezwyciężony i MIESZKA W TOBIE. Nie wiadomo gdzie ty się kończysz, a gdzie zaczyna Bóg. Korzystaj z tego fenomenu miłości i przestań żyć o własnych siłach. Żyj z łaski przez wiarę, a zobaczysz że nawet cierpieć jest łatwo a od szczęścia nie można się opędzić.

Leave A Comment

Share This