Jak kochać Boga

1 lutego 2015
...
4 029 Views

„…artur 6 BÓG WSPÓŁDZIAŁA WE WSZYSTKIM KU DOBREMU Z TYMI, KTÓRZY GO MIŁUJĄ …” (LIST DO RZYMIAN 8, 28). Idzie jedenasty rok jak narodziłem się na nowo i najważniejsza rzecz jaką zaobserwowałem, to to, że BÓG CHCE OD CZŁOWIEKA MIŁOŚCI. Bóg nas stworzył TYLKO z powodu miłości i dla miłości. Gdy rodzimy się na nowo, nasze główne powołanie – miłość – powstaje na nowo z popiołów grzechu i znów – jak w Edenie stajemy w świetle aby kochać Boga. „… CZEGO OKO NIE WIDZIAŁO I UCHO NIE SŁYSZAŁO I CO DO SERCA LUDZKIEGO NIE WSTĄPIŁO, TO PRZYGOTOWAŁ BÓG DLA TYCH, KTÓRZY GO MIŁUJĄ”. (1 LIST DO KORYNTIAN 2, 9) Gdy zrozumiałem, że Bogu chodzi o miłość, to stanąłem przed kolejnym dylematem: jak ja mam Boga kochać, znałem EWANGELIĘ JANA 14, 15 („JEŚLI MNIE MIŁUJECIE PRZYKAZAŃ MOICH PRZESTRZEGAĆ BĘDZIECIE”), ale w ząb nie miałem pojęcia co się kryje za tym tekstem – aż Bóg powoli zaczął mi objawiać prawdę z tego wersetu . „… WYPEŁNIENIEM WIĘC ZAKONU (BOŻEGO PRAWA .PRZYKAZAŃ BOŻYCH) JEST MIŁOŚĆ” ( LIST DO RZYMIAN 13, 12). Miłość jest wypełnieniem (końcem) bożego prawa. Tam gdzie ona jest uwalniana, tam następuje 100% zaspokojenia bożych roszczeń. MIŁOŚĆ TO SPÓJNIA DOSKONAŁOŚCI (LIST DO KOLOSAN 3, 14). PRZESTRZEGANIE BOŻYCH PRZYKAZAŃ TO CHODZENIE (UWALNIANIE) W MIŁOŚCI. „… PRZEBYWASZ W CHWAŁACH IZRAELA” (PSALM 22, 4). Centrum przebywania z Bogiem to oddawanie Jemu chwały. Śpiewaj dla Boga, tańcz, skacz, krzycz, mów wiersze – cokolwiek ci powie Boży Duch – On sam wie najlepiej co mu sprawia radość i przyjemność. Graj na instrumentach (chociaż może nie potrafisz, ale Bogu nie chodzi o sztukę tylko o twoje serce), dziękuj za wszystko, ustawicznie módl się innymi językami, wzywaj Imię Jezus o każdym czasie. Miej regularny czas komory modlitewnej, wstawaj w nocy żeby Go chwalić. Wymyślaj nowe piosenki i aranżacje. Hebrajskie słowo HALLAL (od którego jest słowo HALLELUJAH {CHWAŁA JHWH}, oznacza SZALONY TANIEC, niech więc twoje uwielbienie będzie szalonym odzewem serca dla twojego Boga. „I BĘDZIESZ TAM SZUKAŁ PANA, TWOJEGO BOGA. ZNAJDZIESZ GO, JEŚLI GO BĘDZIESZ SZUKAŁ CAŁYM SWOIM SERCEM (DUCHEM) I SWOJĄ DUSZĄ ( UMYSŁEM, EMOCJAMI I DECYZJAMI)” (5 KSIĘGA MOJŻESZOWA {POWTÓRZONEGO PRAWA} 4, 29). Bóg chce żebyś go szukał. Jak gdyby „udaje”, że przechodzi bokiem (EWANGELIE ŁUKASZA 24, 28), OCZEKUJĄC ŻE GO „PRZYMUSISZ” SWOIM POSZUKIWANIEM, ABY ZOSTAŁ Z TOBĄ (EWANGELIA ŁUKASZA 24, 29). Szukając Boga, poszerzasz waszą relację, poznajesz Go (POZNANIE, to greckie słowo GINOSKO, oznaczające małżeński akt seksualny). POZNAJĄC BOGA, OKAZUJESZ MY MIŁOŚĆ. Poznajesz Boga przede wszystkim poprzez SAMOTNE PRZEBYWANIE Z NIM, CZYNNE UCZESTNICZENIE W ŻYCIU KOŚCIOŁA, CZYTANIE I ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO, DUCHOWE KSIĄŻKI I PUBLIKACJE, NAMASZCZONE KAZANIA, OBSERWACJĘ STWORZENIA, PRZEBYWANIE W MIEJSCACH UWALNIANIA SIĘ BOŻEJ CHWAŁY, RELACJĘ Z BOŻYMI POMAZAŃCAMI. „TERAZ WIĘC POZOSTAJE WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ …” (1 LIST DO KORYNTIAN 13, 13). Bóg jest miłością, ALE MOŻNA DO NIEGO DOTRZEĆ TYLKO ZA POMOCĄ WIARY I NADZIEI (UFANIA MU). „… WIERZCIE W BOGA I WE MNIE WIERZCIE” (EWANGELIA JANA 14, 1). To słowa Jezusa. Miłość opiera się na zaufaniu. OKAZYWANIE ZAUFANIA BOGU JEST RÓWNOZNACZNE Z OKAZYWANIEM MU MIŁOŚCI. „… POSŁUSZEŃSTWO LEPSZE JEST NIŻ OFIARA … (1 KSIĘGA SAMUELA). Posłuszeństwo Bogu jest dowodem miłości do niego. A więc miłość do Boga to ŻYCIE UWIELBIENIA, USTAWICZNE SZUKANIE BOGA, UFNIE BOGU I DECYZJA O BYCIU POSŁUSZNYM JEGO PROŚBOM I ROZKAZOM. Miłość do Boga to życie w duchu i w prawdzie. Tak na prawdę, nie uwalnianie miłości do Boga równa jest piekłu (1 LIST DO KORYNTIAN 16, 22) i świadczy o martwym duchu człowieka. Niech te prawdy przenikną cię. KOCHAJ BOGA I RÓB CO CHCESZ. Szalom.

.

Share This