Cierpienie

7 lutego 2015
...
3 604 Views

artur 7Jedyne cierpienie, którego możemy nie uniknąć, to cierpienie z uwagi na oddanie i służbę Bogu.

„TEN TO DUCH ŚWIADCZY WESPÓŁ Z DUCHEM NASZYM , ŻE DZIEĆMI BOŻYMI JESTEŚMY. A JEŚLI DZIEĆMI, TO I DZIEDZICAMI, DZIEDZICAMI BOŻYMI, WSPÓŁDZIEDZICAMI CHRYSTUSA, JEŚLI TYLKO RAZEM Z NIM CIERPIMY, ABYŚMY TAKŻE Z NIM RAZEM UWIELBIENI BYLI” ( List do Rzymian 8,16-17 ).

Ten fragment Biblii jest przez wielu nauczycieli brany za podstawę teologii o POTRZEBIE CIERPIENIA W KRÓLESTWIE BOŻYM. Niestety nie jest to dobry przekład. Oryginał mówi: „…WSPÓŁDZIEDZICAMI CHRYSTUSA, NAWET JEŚLI TAK JAK ON CIERPIMY…”.

Zatem CIERPIENIE NIE JEST KONIECZNE, ABY ŻYĆ POBOŻNYM I NAMASZCZONYM ŻYCIEM. Jeżeli czytamy dokładnie Boże Słowo, to widzimy wyraźnie, że TO JEZUS WYCIERPIAŁ ZA NAS JUŻ WSZYSTKO! Bóg nie używa więc cierpienia, aby nas czegokolwiek nauczyć, ponieważ takie działanie przyczyniłoby się do zubożenia Krzyża (Księga Izajasza 53,3-6). W związku z tym CIERPIENIA Z POWODU CHORÓB, BIEDY, OSAMOTNIENIA, ROZPADU RELACJI, UTRATY CZEGOŚ itp. NIE POCHODZĄ OD BOGA I SĄ WYNIKIEM DZIAŁAŃ DIABŁA (KTÓRY ZNALAZŁ W NASZYM ŻYCIU JAKĄŚ LUKĘ, PRZEZ KTÓRĄ WSZEDŁ I UDERZYŁ NAS CIERPIENIEM). Należy więc pokutować z mentalności „Bożego cierpiętnika” i przyjąć pełne światło miłości Boga do człowieka i zupełnej ofierze Jezusa. Jedyne cierpienie, którego możemy nie uniknąć (a wręcz na pewno się z nim zetkniemy, jeżeli będziemy chodzić w Duchu Świętym i służyć w tymże Duchu na rzecz Bożego Królestwa), to CIERPIENIE Z UWAGI NA ODDANIE I SŁUŻBĘ BOGU, czyli po prostu PRZEŚLADOWANIA ZE STRONY WROGÓW BOGA (Jan 15,20). W takim wypadku nasza postawa musi być postawą DZIĘKCZYNIENIA, CIERPLIWOŚCI, MĄDROŚCI I PODDANIA SIĘ BOGU – MAJĄC PRZEŚWIADCZENIE O BOŻEJ OBECNOŚCI W TYCH SYTUACJACH I O BOŻYM „PROJEKCIE KOŃCA” TYCHŻE SYTUACJI (2 List do Koryntian 12,9 i 1,10; Psalm 116,15 ). Jeżeli więc cierpisz z innego powodu niż służba Bogu, to zgrom diabła i nie daj się więcej oszukiwać. Jeżeli zaś cierpisz z uwagi na Królestwo – to ciesz się i nie panikuj, Bóg jest z Tobą.

Szalom.

.

Share This