Najnowsze Teksty
WIEDZĄ TYLKO SŁUDZY… (Maj 17, 2019 10:07 am)
DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM… (Maj 16, 2019 2:06 pm)
MASZ WYBÓR (Maj 15, 2019 11:45 am)
PROFILAKTYKA D/S ZACHOWAŃ RYZYK (Maj 15, 2019 11:42 am)
SŁUŻBA PROROKA (Maj 15, 2019 11:38 am)
PRAWDZIWA WARTOŚĆ (Maj 15, 2019 11:35 am)
KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA! (Maj 15, 2019 11:32 am)
WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK (Maj 14, 2019 6:38 pm)
CO SPOWODUJE REALNE POŚWIĘCENIE ? (Maj 7, 2019 11:01 am)

Blogi

WAŻNE !

Kwi 23, 2019...

WAŻNE ! Nie głoszę słowa tylko dlatego ,aby ktoś powiedział” Alleluja”Jestem zainteresowana efektami swojej pracy.Nie chcę przyglądać się biernie odstępstwu ciała Chrystusa. Nie akceptuję” pobielanych ścian”oraz

CZYM JEST DLA PROROKA “UKOJENIE SUMIE...

Kwi 12, 2019...

Dla proroka “ukojenie sumienia” to jedynie pruderia i ucieczka od odpowiedzialności. Znawca tematu

PRAWDZIWY BOHATER

Kwi 12, 2019...

Prawdziwy bohater unika zaczepek, ponieważ wie, że zawsze wygra walkę. Artur Ceroński

RELIGIA?

Kwi 12, 2019...

R eakcyjnyE lementL egalizmuIG łupotyI diotów A podyktycznych

CZYM JEST SPOWODOWANY STAN STAŁEGO POKOJU ...

Kwi 10, 2019...

“…myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas…kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” 1 List Jana 4,16

CO CIERPLIWOŚĆ ROBI NAJCZĘŚCIEJ?

Kwi 10, 2019...

Cierpliwość najczęściej cierpi… “…kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie.” Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 1,18 Artur Ceroński

KIM JEST PROROK?

Kwi 10, 2019...

Prorok to : 1. STRAŻNIK (Księga Ozeasza 9,8)2. SŁUGA (Księga Amosa 3,7 i Księga Jeremiasza 25,4 i 26,5)3. POSŁANIEC BOGA (Księga Aggeusza 1,13)4. PROBIERCA I

O GNIEWIE I O ZŁOŚCI

Kwi 09, 2019...

GNIEW TO JEDYNA PRAWIDŁOWA REAKCJA NA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ. “…gniewajcie się, lecz nie grzeszcie…” List do Efezjan 4:26 GNIEW TO NIE GRZECH. “Przeto odrzućcie…nadmiar złości i przyjmijcie

CO CZŁOWIEKOWI CZYNI LĘK?

Kwi 09, 2019...

Lęk zwraca człowieka przeciwko niemu samemu. Artur Ceroński

O BYCIU BEZSTRONNYM

Kwi 09, 2019...

Bycie “bezstronnym” to też wybór strony. “Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.”

BAT NA ŚMIERĆ

Kwi 09, 2019...

Najlepsi “przeganiacze śmierci” to AKTY POSŁUSZEŃSTWA wobec PRAWDY. Artur Ceroński

CHCESZ KOGOŚ ZMIENIĆ?

Kwi 09, 2019...

Chcesz zmieniać kogoś? ZMIEŃ SIEBIE A NIEKONIECZNIE BĘDZIESZ CHCIAŁ ZMIENIAĆ TEGO KOGOŚ… Artur Ceroński