Najnowsze Teksty
WIERNY PARTNER (Czerwiec 17, 2019 5:28 pm)
WIĘCEJ NIŻ TYLKO SŁOWA (Czerwiec 17, 2019 5:20 pm)
PO CO BÓG POSŁAŁ CHRYSTUSA NA ŚWIAT? (Czerwiec 17, 2019 11:34 am)
CZEGO NIGDY NIE POKONASZ? (Czerwiec 11, 2019 1:42 pm)
ZALEŻNOŚĆ ZROZUMIENIA (Czerwiec 11, 2019 1:08 pm)
MIAŁEM SEN (Czerwiec 6, 2019 10:52 am)
NA PODOBIEŃSTWO JEZUSA!!! (Czerwiec 4, 2019 12:29 pm)
ZGODNI Z SERCEM (Czerwiec 4, 2019 12:23 pm)
WEWNĘTRZNE BOGACTWO! (Czerwiec 4, 2019 12:21 pm)

Artur Ceroński-blog

Próba wiary

Wrz 11, 2015...

,, … GDY TRZEBA , ZASMUCENI BYWACIE RÓŻNORODNYMI DOŚWIADCZENIAMI , AŻEBY WYPRÓBOWANA WIARA WASZA OKAZAŁA SIĘ CENNIEJSZA NIŻ ZNIKOME ZŁOTO , W OGNIU WYPRÓBOWANE …

Bóg jest rozwodnikiem

Wrz 11, 2015...

,, … JA WŁAŚNIE Z POWODU WSZYSTKICH CUDZOŁÓSTW ODRZUCIŁEM ODSTĘPNĄ ŻONĘ , IZRAELA , I DAŁEM JEJ LIST ROZWODOWY … ,, ( KSIĘGA JEREMIASZA 3,8

Bóg ma plan dla Ciebie

Wrz 11, 2015...

,, WYBRAŁEM CIĘ SOBIE , ZANIM CIĘ UTWORZYŁEM W ŁONIE MATKI , ZANIM SIĘ URODZIŁEŚ , POŚWIĘCIŁEM CIĘ , … PRZEZNACZYŁEM CIĘ . ,, (

Duch błędu

Wrz 11, 2015...

,, MY Z BOGA JESTEŚMY . KTO ZNA BOGA , SŁUCHA NAS , KTO NIE ZNA BOGA , NIE SŁUCHA NAS . PO TYM POZNAJEMY

Mężowie i żony

Wrz 11, 2015...

„Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem” (Gen 2,24). Małżeństwo to nie instytucja,

Znasz Jezusa czy tylko Biblię?

Wrz 11, 2015...

,, BADACIE PISMA , BO SĄDZICIE ŻE MACIE W NICH ŻYWOT WIECZNY , A ONE SKŁADAJĄ ŚWIADECTWO O MNIE , ALE MIMO TO ,DO MNIE

Czy masz pokój?

Wrz 11, 2015...

,, …ZAMYSŁ CIAŁA TO ŚMIERĆ , A ZAMYSŁ DUCHA TO ŻYCIE I POKÓJ ,, ( LIST DO RZYMIAN 8,6 ) Greckie IRENE i hebrajskie SHALOM

Relacja czy religia?

Wrz 11, 2015...

,, KRÓL ASYRYJSKI …SPROWADZIŁ Z BABILONU…LUDZI , I OSIEDLIŁ ICH ZAMIAST SYNÓW IZRAELSKICH W MIASTACH SAMARYTAŃSKICH . I OBIELI ONI W POSIADANIE SAMARIĘ … ,,

A co z kobietami?

Wrz 10, 2015...

,, … W PANU KOBIETA JEST RÓWNIE WAŻNA DLA MĘŻCZYZNY JAK MĘŻCZYZNA DLA KOBIETY ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 11,11 ) . Wiele osób

Działanie Bożego Ducha

Wrz 10, 2015...

,, A RÓŻNE SĄ DARY ŁASKI , LECZ DUCH TAN SAM . I RÓŻNE SĄ POSŁUGI , LECZ PAN TEN SAM . I RÓŻNE SĄ

Pokuta

Wrz 10, 2015...

,, OPAMIĘTAJCIE SIĘ NA RESZCIE I NIE GRZESZCIE … ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 15,34 ) ABY PRZESTAĆ GRZESZYĆ , TRZEBA SIĘ NAJPIERW OPAMIĘTAĆ

Mądrość

Wrz 10, 2015...

JAKUB PISZE ŻE SĄ RÓŻNE RODZAJE MĄDROŚCI . PIERWSZA Z NICH TO MĄDROŚĆ PRZYZIEMNA . MĄDROŚĆ PRZYZIEMNA OPIERA SIĘ NA LUDZKIM DOŚWIADCZENIU , TRADYCJI ,