Artur Ceroński-blog

PROBLEMEM JEST WYBIÓRCZOŚĆ

Maj 05, 2020...

Wybiórczość to reagowanie tylko na określone bodźce i tylko na niektóre elementy jakiejś całości. Nadstaw ucha na WSZYSTKIE moje słowa! (Księga Hioba 33.1) Abyście pamiętali

NIE MIERZ LUDZI SWOJĄ MIARĄ

Mar 22, 2020...

Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. (List do Filipian 2.4) …nie mają bowiem rozumu, jeśli do

ŁOWIĆ KREWETKI NA KARAIBACH czy RATOWAĆ ...

Mar 22, 2020...

…wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. (1 List do Koryntian 6.12) Wolność –

BOŻA PRAWDA O WŁADZY W TYM ŚWIECIE (pror...

Mar 22, 2020...

„Władza” – możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania lub postępowania innych osób. A zatem władza to

MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA. Rozważania o Miło...

Sty 04, 2020...

…miłość przykrywa wszystkie występki. (Przypowieści Salomona [Księga Przysłów] 10.12) MIŁOŚĆ POWODUJE, ŻE GRZECH PRZESTAJE “KŁUĆ W OCZY”. Nie oznacza to, że gdy kochasz, to nie

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ USUWA WSZELKI LĘK. Roz...

Sty 04, 2020...

Lęk – stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz niebezpieczeństwa, objawiający się jako: 1. niepokój, 2. napięcie, 3. skrępowanie, 4.

MIŁOŚĆ NIE OCZEKUJE I…OCZEKUJE. Ro...

Sty 04, 2020...

Miłość…nie szuka swego… (1 List do Koryntian 13.4-5) …pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza… (Ewangelia Łukasza 6.35) Miłość…wszystkiego się spodziewa… (1

O PASJI. Rozważania o Miłości

Sty 04, 2020...

Pasja – wielkie zamiłowanie do czegoś. Zamiłowanie – znajdowanie przyjemności w zajmowaniu się czymś. Przyjemność – to, co wywołuje uczucie zadowolenia, sprawia miłe wrażenie i

Miłość czy mIŁOŚĆ? Rozważania o Mił...

Sty 04, 2020...

Jeźli kto jest mądry i umiejętny między wami? niech pokaże dobrem obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości.Ale jeźli macie gorzką zawiść i zajątrzenie w sercu

GALOPUJĄCA RELIGIA

Gru 26, 2019...

…czcicie to, czego nie znacie… (Ewangelia Jana 4.22) Religia to SYSTEM CZCZENIA TEGO, CZEGO NIE ZNA SIĘ OSOBIŚCIE. “Czcić”: otaczać wielkim szacunkiem; oddawać hołd; okazywać

DWIE BRAMY PIEKIEŁ Rozważania o Miłości

Gru 26, 2019...

…na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. (Ewangelia Mateusz 16.18) Miałem objawienie.Widziałem dwie bramy piekielne.Bóg mi powiedział, że te bramy

ZANURZAJĄC SIĘ W MIŁUJĄCEGO BOGA Rozwa...

Gru 26, 2019...

…myśmy poznali… miłość którą Bóg ma do nas… (1 List Jana 4.16) Zdaję sobie sprawę że temat Miłości jest nie niewyczerpywalny…Jednak chcę troszkę o tym