Najnowsze Teksty
UMYSŁ SKIEROWANY NA JEZUSA (Wrzesień 20, 2019 7:42 am)
IDĘ I ZWYCIĘŻAM (Wrzesień 20, 2019 7:36 am)
OD RANA NAJARANA NA JEZUSA! (Wrzesień 19, 2019 7:13 am)
ROZPOCZĘŁAM Z JEZUSEM I ZAKOŃCZĘ Z JEZUSEM (Wrzesień 19, 2019 7:09 am)
JEZUS jest drzwiami (Wrzesień 19, 2019 7:05 am)
JEZUS SĘDZIA (Wrzesień 15, 2019 9:30 am)
CZYM PRZYJMUJE SIĘ OBJAWIENIE (Wrzesień 15, 2019 9:10 am)
WAŻNY CZYN BOŻEJ MIŁOŚCI (Wrzesień 15, 2019 8:08 am)
PRAKTYCZNE DOŚWIADCZANIE SYNOSTWA (Wrzesień 11, 2019 6:27 pm)
ZA CO (na pewno) BĘDĄ CHCIELI CIĘ ZABIĆ? (Wrzesień 9, 2019 2:23 pm)

Artur Ceroński-blog

JEZUS SĘDZIA

Wrz 15, 2019...

…Ojciec nikogo nie sądzi, lecz WSZELKI SĄD przekazał Synowi… (Ewangelia wg Jana 5.22) “Sąd” to niezawisły organ władzy, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania

CZYM PRZYJMUJE SIĘ OBJAWIENIE

Wrz 15, 2019...

…Syn ożywia tych, których chce. (Ewangelia wg Jana 5.21) OBJAWIENIE PRZYJMUJE SIĘ PRZEZ “CHCENIE” . “Chcenie” to jest to, czego się pragnie. Często słyszałem od

WAŻNY CZYN BOŻEJ MIŁOŚCI

Wrz 15, 2019...

…Ojciec bowiem miłuje Syna i UKAZUJE MU WSZYSTKO, co sam czyni… (Ewangelia wg Jana 5.20) BOŻA MIŁOŚĆ WCIĄŻ UWALNIA OBJAWIENIA DO ŻYCIA BOŻEGO CZŁOWIEKA! JEŻELI

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZANIE SYNOSTWA

Wrz 11, 2019...

[Jezus] Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to

ZA CO (na pewno) BĘDĄ CHCIELI CIĘ ZABIĆ...

Wrz 09, 2019...

…tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko ŁAMAŁ SABAT, lecz także BOGA NAZYWAŁ WŁASNYM OJCEM, i SIEBIE CZYNIŁ RÓWNYM BOGU.

KOMU SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA?

Wrz 09, 2019...

KOMU SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA? Marzenia spełniają się TYLKO odważnym. Artur Ceroński

O WIERZĄCYCH I NIE WIERZĄCYCH

Sie 24, 2019...

…kto przychodzi z nieba…Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi

ZNAK ROZPOZNAWCZY BOŻEGO POSŁAŃCA

Sie 24, 2019...

…Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże… (Ewangelia wg Jana 3.34) SŁOWO BOŻE TO JEZUS. SŁOWO BOŻE TO PRAWDA. PRAWDZIWY POSŁANIEC BOŻY GŁOSI JEZUSA ORAZ

ILE MASZ DUCHA SWIĘTEGO?

Sie 24, 2019...

…Bóg udziela Ducha bez miary. (Ewangelia wg Jana 3.34 Miara :1. jednostka, za pomocą której mierzone są jakieś wielkości2. przyrząd do mierzenia3. odmierzona ilość czegoś4.

DWA CIAŁA

Sie 20, 2019...

Jawne zaś są uczynki CIAŁA, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne… (List do Galacjan

W CZYICH RĘKACH JEST WSZYSTKO?

Sie 15, 2019...

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. (Ewangelia wg Jana 3.35) BÓG, ODDAŁ WSZYSTKO W RĘCE JEZUSA! Oddać coś w czyjeś ręce –

CZŁOWIEK NIEBA kontra CZŁOWIEK ZIEMI

Sie 14, 2019...

Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi…