Artur Ceroński-blog

MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA. Rozważania o Miło...

Sty 04, 2020...

…miłość przykrywa wszystkie występki. (Przypowieści Salomona [Księga Przysłów] 10.12) MIŁOŚĆ POWODUJE, ŻE GRZECH PRZESTAJE “KŁUĆ W OCZY”. Nie oznacza to, że gdy kochasz, to nie

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ USUWA WSZELKI LĘK. Roz...

Sty 04, 2020...

Lęk – stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz niebezpieczeństwa, objawiający się jako: 1. niepokój, 2. napięcie, 3. skrępowanie, 4.

MIŁOŚĆ NIE OCZEKUJE I…OCZEKUJE. Ro...

Sty 04, 2020...

Miłość…nie szuka swego… (1 List do Koryntian 13.4-5) …pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza… (Ewangelia Łukasza 6.35) Miłość…wszystkiego się spodziewa… (1

O PASJI. Rozważania o Miłości

Sty 04, 2020...

Pasja – wielkie zamiłowanie do czegoś. Zamiłowanie – znajdowanie przyjemności w zajmowaniu się czymś. Przyjemność – to, co wywołuje uczucie zadowolenia, sprawia miłe wrażenie i

Miłość czy mIŁOŚĆ? Rozważania o Mił...

Sty 04, 2020...

Jeźli kto jest mądry i umiejętny między wami? niech pokaże dobrem obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości.Ale jeźli macie gorzką zawiść i zajątrzenie w sercu

GALOPUJĄCA RELIGIA

Gru 26, 2019...

…czcicie to, czego nie znacie… (Ewangelia Jana 4.22) Religia to SYSTEM CZCZENIA TEGO, CZEGO NIE ZNA SIĘ OSOBIŚCIE. “Czcić”: otaczać wielkim szacunkiem; oddawać hołd; okazywać

DWIE BRAMY PIEKIEŁ Rozważania o Miłości

Gru 26, 2019...

…na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. (Ewangelia Mateusz 16.18) Miałem objawienie.Widziałem dwie bramy piekielne.Bóg mi powiedział, że te bramy

ZANURZAJĄC SIĘ W MIŁUJĄCEGO BOGA Rozwa...

Gru 26, 2019...

…myśmy poznali… miłość którą Bóg ma do nas… (1 List Jana 4.16) Zdaję sobie sprawę że temat Miłości jest nie niewyczerpywalny…Jednak chcę troszkę o tym

O PRAWDZIE I MIŁOŚCI

Gru 26, 2019...

Miłość WYRASTA z Prawdy a Prawda wyraża się TYLKO przez Miłość… 

O PRZESZŁOŚCI

Gru 26, 2019...

Przeszłość jest jak kamień. Nie odpłyniesz trzymając go w ręku… Znawca tematu

TYMOTEUSZU, CZY ODNALAZŁEŚ SWOJEGO PAWŁA...

Gru 26, 2019...

“Duchowy ojciec” to INICJATOR i PATRON JAKIEGOŚ ŻYCIOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. “Duchowy ojciec” – to ŻYCIOWY MENTOR, KTÓREGO SOBIE WYBRAŁEŚ. Mentor: osoba, która stanowi istotny element na

POZA CHRYSTUSEM CZŁOWIEK JEST ZEREM

Gru 26, 2019...

Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności…i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. (List do Efezjan 2.12)