Najnowsze Teksty
PAMIĘTAJ O SŁOWACH (Luty 12, 2019 9:35 pm)
JEŚLI NIE CHCESZ (Luty 12, 2019 9:28 pm)
BÓG “NIESPRAWIEDLIWY” (Luty 11, 2019 10:08 pm)
SŁUŻ W CZAS DOBRY I W CZAS ZŁY (Luty 11, 2019 9:27 pm)
JEŚLI MASZ GRANICE (Luty 9, 2019 8:22 pm)
UKRYTE SŁOWO (Luty 9, 2019 8:14 pm)
PROROKUJĄCY WROGOWIE (Luty 9, 2019 7:31 pm)
NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI (Luty 9, 2019 7:25 pm)
UKRZYŻUJ KRÓLA (Luty 8, 2019 8:58 pm)
WIELKIE POSŁANNICTWO (Luty 7, 2019 4:34 pm)

Blogi

PAMIĘTAJ O SŁOWACH

Lut 12, 2019...

Pamiętaj że twoje “jutro” będzie wynikiem tego, co twoje usta wypowiedzą “dziś”. Artur Ceroński

JEŚLI NIE CHCESZ

Lut 12, 2019...

Wierzę w to co głoszę i żyję tym co głoszę. A więc JESTEM TYM, CO GŁOSZĘ. Moje poglądy to ja, a zatem: JEŚLI NIE CHCESZ

BÓG “NIESPRAWIEDLIWY”

Lut 11, 2019...

Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ewangelia wg Łukasza 19:26 BÓG NIE

SŁUŻ W CZAS DOBRY I W CZAS ZŁY

Lut 11, 2019...

…bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny… 2 List do Tymoteusza 4:2 DLA LUDZI ODRODZONYCH Z BOŻEGO DUCHA, NIE ISTNIEJE PODZIAŁ NA “CZAS

JEŚLI MASZ GRANICE

Lut 09, 2019...

Jeżeli masz jakieś granice poza Prawdą i Miłością, to jesteś OGRANICZONY Artur Ceroński

UKRYTE SŁOWO

Lut 09, 2019...

…oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono. Ewangelia wg Łukasza 18:34 Zawarty w tym wersecie

PROROKUJĄCY WROGOWIE

Lut 09, 2019...

Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą

NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Lut 09, 2019...

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. 1 List do Koryntian 6:20 Oryginalny tekst grecki brzmi w ten sposób: ALBOWIEMEŚCIE DROGO KUPIENI. WYSŁAWIAJCIEŻ

UKRZYŻUJ KRÓLA

Lut 08, 2019...

…Piłat im odpowiedział: JEŚLI CHCECIE, UWOLNIĘ WAM KRÓLA żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im RACZEJ

WIELKIE POSŁANNICTWO

Lut 07, 2019...

WIELKIE POSŁANNICTWO Jezus przed powrotem do Ojca , dał uczniom ostatni nakaz, WIELKIE POSŁANNICTWO. Jezus odchodząc do Ojca uwierzył w uczniostwo.Powierzył w modlitwie uczniów Ojcu,

ROZMOWA Z BOGIEM

Lut 06, 2019...

…Zapytałem: ”Panie, czy mogę…”,– Zapomniałem że On Jest Żydem…Odpowiedział: ”A czego pragniesz,Królu życia, znawco Prawideł?”. Rzekłem: ”Mistrzu, a co świat na to,Przecież tego nikt nie

JUDASZ ZDRADZIŁ, BO POSZŁO O POŚWIĘCENI...

Lut 06, 2019...

…Judasza Iskariotę, tego, który go wydał… I znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. Ewangelia Marka 3:19-20 Judasz posiadał wiele koncepcji