Najnowsze Teksty
JEZUS SĘDZIA (Wrzesień 15, 2019 9:30 am)
CZYM PRZYJMUJE SIĘ OBJAWIENIE (Wrzesień 15, 2019 9:10 am)
WAŻNY CZYN BOŻEJ MIŁOŚCI (Wrzesień 15, 2019 8:08 am)
PRAKTYCZNE DOŚWIADCZANIE SYNOSTWA (Wrzesień 11, 2019 6:27 pm)
ZA CO (na pewno) BĘDĄ CHCIELI CIĘ ZABIĆ? (Wrzesień 9, 2019 2:23 pm)
KOMU SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA? (Wrzesień 9, 2019 1:59 pm)
WYZWANIE DLA CIAŁA CHRYSTUSA (Wrzesień 9, 2019 9:17 am)
POZNANIE JEZUSA=BYCIE CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA (Wrzesień 9, 2019 9:12 am)
NOWE NARODZENIE (Wrzesień 9, 2019 9:09 am)
NIE MOŻESZ DWÓM PANOM SŁUŻYĆ (Wrzesień 9, 2019 9:06 am)


WYZWANIE DLA CIAŁA CHRYSTUSA

9 września 2019
...
29 Views

WYZWANIE DLA CIAŁA CHRYSTUSA

Sprawdź swoje motywy!

Nigdy nie powinny być nimi chęć posiadania pieniędzy,bycie sławnym, strach, czy też koncentrowanie się na sobie.

Pytajmy raczej:

Jakie są Twoje drogi, Panie.

Musimy iść za wielkim posłannictwem tak jak chce tego Jezus aby wydać trwały owoc.

Nie możemy oszukiwać siebie i nnych, że wszystko jest w porządku, podczas gdy tak nie jest!

Nie jest to wyzwanie jedynie dla ewangelistów, ale dla całego Kościoła Chrystusa.

Nasza cielesna natura chce robić, to co jest szybkie, proste i przynosi natychmiastowe rezultaty.

A Jezus pragnie trwałego owocu.

Dzisiaj rozpowszechnione jest poczucie nieodpowiedzialności i bezkarności, pochodzące z ducha tego świata.

Sprawia ono, że ludzie chcą robić rzeczy powierzchownie i cieszą się chwilowymi przyjemnościami.

Potrzeba jest aby się zaangażować i pracować z Duchem Świętym, by wydać trwały owoc.

Nie zostaniemy ocenieni za inspirowane ludzi, lecz za to co się z nimi stało później.

Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza mówi o tym, by znosić cierpienie jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.
Podaje też za przykład sportowca i ciężko pracującego rolnika.

Żołnierz, sportowiec i rolnik pracują według długoterminowego planu.

Zatem trwajmy w wierze i wypełniamy swoją odpowiedzialność na polu pracy dla Pana.

Agata Cerońska

.

Share This