Najnowsze Teksty
W CZYICH RĘKACH JEST WSZYSTKO? (Sierpień 15, 2019 2:03 pm)
CZŁOWIEK NIEBA kontra CZŁOWIEK ZIEMI (Sierpień 14, 2019 12:05 pm)
O WZRASTANIU I STAWANIU SIĘ MNIEJSZYM (Sierpień 14, 2019 11:50 am)
PROROK-BOŻY RENTGEN (Sierpień 13, 2019 7:28 pm)
BĄDŹ RADYKALNY I CIESZ SIĘ SZACUNKIEM (Sierpień 13, 2019 3:15 pm)
SIŁA KOŚCIOŁA (Sierpień 13, 2019 10:06 am)
POSŁUSZEŃSTWO! (Sierpień 13, 2019 10:00 am)
Z cyklu “Prorocka służba” (Sierpień 13, 2019 9:55 am)
FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY APOSTOLSKIEJ (Sierpień 13, 2019 9:50 am)
Z cyklu “Służba prorocka” (Sierpień 8, 2019 9:42 pm)


ZALEŻNOŚĆ ZROZUMIENIA

11 czerwca 2019
...
116 Views

Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? (Ewangelia wg Jana 3,12)

Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. (1 List do Koryntian 15,46)

Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem… (List do Rzymian 1,20)

JEŻELI KTOŚ, NIE CHCE BYĆ POSŁUSZNY WIDZIALNYM ASPEKTOM PRAWDY BOŻEJ, TO NA PEWNO NIE JEST POSŁUSZNY ASPEKTOM NIEWIDZIALNYM.

Wielu ludzi twierdzi, że zna głębie Boże jednocześnie wykazując niewiarę w jasne stwierdzenia Chrystusowe, które dotyczą doczesności.
Mówią o wielkich objawieniach i proroczych zagadnieniach a w tym samym czasie manifestują niedowiarstwo w podstawowe aspekty wymiany krzyżowej.
Ich relatywizm w stosunku do fundamentalnych Prawd wyraźnie zaprzecza faktowi dogłębnego rozumienia duchowej rzeczywistości.

NIE WIERZĄ RZECZOM “ZIEMSKIM”, A MÓWIĄ O RZECZACH “NIEBIAŃSKICH”!

CHORUJĄ, SĄ BIEDNI, REALIZUJĄ SWOJE HOBBY, NIE ANGAŻUJĄ SIĘ W SŁUŻBĘ, SĄ NIEPOSŁUSZNI, NIEKONSEKWENTNI, BOJĄ SIĘ, MAJĄ KOMPLEKSY itp. a jednocześnie określają się jako “znawcy Serca Boga”.

TO WIERUTNE KŁAMSTWO!

W/w wersety jasno o tym mówią.

A zatem ZACZĄĆ NALEŻY OD WIARY W CHRYSTUSOWE PRZESŁANIA DOTYCZĄCE CODZIENNOŚCI, A DOPIERO POTEM STAWAĆ SIĘ “PROROKIEM DO NARODÓW”.

Szalom.

Artur Ceronski

.

Share This