Najnowsze Teksty
WIERNY PARTNER (Czerwiec 17, 2019 5:28 pm)
WIĘCEJ NIŻ TYLKO SŁOWA (Czerwiec 17, 2019 5:20 pm)
PO CO BÓG POSŁAŁ CHRYSTUSA NA ŚWIAT? (Czerwiec 17, 2019 11:34 am)
CZEGO NIGDY NIE POKONASZ? (Czerwiec 11, 2019 1:42 pm)
ZALEŻNOŚĆ ZROZUMIENIA (Czerwiec 11, 2019 1:08 pm)
MIAŁEM SEN (Czerwiec 6, 2019 10:52 am)
NA PODOBIEŃSTWO JEZUSA!!! (Czerwiec 4, 2019 12:29 pm)
ZGODNI Z SERCEM (Czerwiec 4, 2019 12:23 pm)
WEWNĘTRZNE BOGACTWO! (Czerwiec 4, 2019 12:21 pm)


ZALEŻNOŚĆ ZROZUMIENIA

11 czerwca 2019
...
34 Views

Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? (Ewangelia wg Jana 3,12)

Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. (1 List do Koryntian 15,46)

Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem… (List do Rzymian 1,20)

JEŻELI KTOŚ, NIE CHCE BYĆ POSŁUSZNY WIDZIALNYM ASPEKTOM PRAWDY BOŻEJ, TO NA PEWNO NIE JEST POSŁUSZNY ASPEKTOM NIEWIDZIALNYM.

Wielu ludzi twierdzi, że zna głębie Boże jednocześnie wykazując niewiarę w jasne stwierdzenia Chrystusowe, które dotyczą doczesności.
Mówią o wielkich objawieniach i proroczych zagadnieniach a w tym samym czasie manifestują niedowiarstwo w podstawowe aspekty wymiany krzyżowej.
Ich relatywizm w stosunku do fundamentalnych Prawd wyraźnie zaprzecza faktowi dogłębnego rozumienia duchowej rzeczywistości.

NIE WIERZĄ RZECZOM “ZIEMSKIM”, A MÓWIĄ O RZECZACH “NIEBIAŃSKICH”!

CHORUJĄ, SĄ BIEDNI, REALIZUJĄ SWOJE HOBBY, NIE ANGAŻUJĄ SIĘ W SŁUŻBĘ, SĄ NIEPOSŁUSZNI, NIEKONSEKWENTNI, BOJĄ SIĘ, MAJĄ KOMPLEKSY itp. a jednocześnie określają się jako “znawcy Serca Boga”.

TO WIERUTNE KŁAMSTWO!

W/w wersety jasno o tym mówią.

A zatem ZACZĄĆ NALEŻY OD WIARY W CHRYSTUSOWE PRZESŁANIA DOTYCZĄCE CODZIENNOŚCI, A DOPIERO POTEM STAWAĆ SIĘ “PROROKIEM DO NARODÓW”.

Szalom.

Artur Ceronski

.

Share This