Najnowsze Teksty
PAMIĘTAJ O SŁOWACH (Luty 12, 2019 9:35 pm)
JEŚLI NIE CHCESZ (Luty 12, 2019 9:28 pm)
BÓG “NIESPRAWIEDLIWY” (Luty 11, 2019 10:08 pm)
SŁUŻ W CZAS DOBRY I W CZAS ZŁY (Luty 11, 2019 9:27 pm)
JEŚLI MASZ GRANICE (Luty 9, 2019 8:22 pm)
UKRYTE SŁOWO (Luty 9, 2019 8:14 pm)
PROROKUJĄCY WROGOWIE (Luty 9, 2019 7:31 pm)
NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI (Luty 9, 2019 7:25 pm)
UKRZYŻUJ KRÓLA (Luty 8, 2019 8:58 pm)
WIELKIE POSŁANNICTWO (Luty 7, 2019 4:34 pm)


WEDŁUG CZEGO BIERZESZ OD BOGA ???

16 stycznia 2019
...
73 Views


WEDŁUG CZEGO BIERZESZ OD BOGA ???

>> Od Boga bierzesz według ilości blokad w sobie. <<

“…Ja, Pan…dam odpowiedź, na jaką zasłużył, stosownie do liczby jego bałwanów…”

( Księga Ezechiela 14.4 )

BLOKADA W DUSZY, TO GRANIA PRZYJMOWALNOŚCI.

Blokady w duszy, to skutki NIEZLIKWIDOWANYCH ZABURZEŃ.
Niezlikwidowane zaburzenia, to dowód na NIEPOSŁUSZEŃSTWO.
A nieposłuszeństwo, to GRZECH.
Zatem blokada wewnętrzna jest natury demonicznej, i utrzymywanie jej jest czynem BAŁWOCHWALCZYM, którego konsekwencją jest brak możliwości przyjmowania od Boga w dziedzinie, gdzie owa blokada istnieje.

Nie pozwól sobie na “nieprzyjmowalność”.

Szalom.

Artur Ceroński



 

.

Share This