Najnowsze Teksty
JAK ROZPOZNAĆ CZŁOWIEKA PRAWDY (Lipiec 17, 2019 7:57 am)
ZA CO NIGDY NIE PRZEPRASZAJ? (Lipiec 17, 2019 7:48 am)
ODNAJDUJĄC PRAWDĘ (Lipiec 16, 2019 1:28 pm)
KTO NIENAWIDZI BOGA I DLACZEGO (Lipiec 16, 2019 1:22 pm)
BÓG MA TYLKO CIEBIE (Lipiec 16, 2019 1:11 pm)
KTO NA PEWNO JEST ZDEMONIZOWANY (Lipiec 16, 2019 1:01 pm)
JAKA KATEGORIA LUDZI NIE CHCE JEZUSA? (Lipiec 16, 2019 12:12 pm)
KIM DZISIAJ JEST PROROK (Lipiec 16, 2019 11:50 am)
NA CZYM POLEGA PODSTAWA SĄDU BOŻEGO (Lipiec 16, 2019 10:40 am)
POSZERZONE PERSPEKTYWY (Lipiec 14, 2019 6:38 pm)


CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ…

15 maja 2018
...
484 Views


CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ…

“ Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.”

( List do Efezjan 6.2-3 )

Jeżeli myślisz że znaczenie tego zdania jest umocowane w “prawie z Synaju”, to się mylisz.
Prawo starego przymierza nie obowiązuje nas, ale należy umieć odnaleźć w nim nadrzędne, duchowe prawidła.
W zdaniu powyższym, nie chodzi o naszych fizycznych rodziców ( chodź “prawo Miłości”przyprowadza nas do miejsca dbałości o naszych fizycznych rodziców na pułapie zabezpieczenia egzystencjalnego, gdy sami nie mogą już sobie radzić z uwagi na wiek lu stan zdrowia { oczywiście w miarę naszych możliwości i ich chęci } ) – ale o RODZICÓW DUCHOWYCH.

Słowo “czcić”, oznacza otaczać wielkim szacunkiem i okazywać pamięć.

“Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania.”

( 1 List do Tymoteusz 5.17 )

Ludzie, którzy zajęli się Twoim duchowym wzrostem i otoczyli Twoje życie duszpasterską opieką, są Twoimi duchowymi rodzicami, i należy okazywać im najwyższą z możliwych formę szacunku i wdzięczności.
To, czy sprawują wobec Ciebie swoje posłannictwo z należytą mocą i zaangażowaniem, jest widoczne w twoim życiu – a więc nie musisz wiele szukać, aby odnaleźć płaszczyznę wdzięczności wobec nich ( a wdzięczność, jest JEDYNĄ, PRAWIDŁOWĄ reakcją na okazaną Ci miłość ).

“ Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje…”

( Ewangelia Mateusza 10.40 )

“Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego.”

( Ewangelia Mateusza 10.41 )

Nie mów też, że JEDYNIE Bóg Jest Twoim Ojcem , że JEDYNIE Duch Święty Cię prowadzi i JEDYNIE Jezusowi jesteś winien wdzięczność – bo to są frazesy.
Słowa te są Prawdami, ale stanowią jedynie doktrynalne podstawy do wejścia w doświadczenia duchowych treści w nich zawartych.

Jeszcze dziś postanów, że twoi duchowi rodzice zostaną przez ciebie obdarzeni należna im czcią.
Rozwijaj z nimi przyjacielską relację opartą na szacunku i oddaniu.
Nie obawiaj się, że człowiek przyćmi Ci Boga, ponieważ Twój odrodzony duch prawidłowo poukłada Ci priorytety.

Pytasz od czego zacząć?

“…Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwu lub trzech świadków.”

( 1 List do Tymoteusza 5.18-19 )

Zacznij od obfitego siania Twoich pieniędzy, czasu i zaangażowania w życie Twoich duchowych rodziców, oraz od stawania w ich obronie przeciwko plotkom, zniesławieniom i innym atakom diabelskim wyswobadzanych wobec ich życia i służby.
Te zachowania zbliżą Twoje serce do ich serc i relacja dziecko-rodzic nabierze rozpędu ( a to spowoduje manifestacje Chrystusa w życiu Twoim i ich ).

Szalom.

Artur Ceroński 

.

Share This