Najnowsze Teksty
PAMIĘTAJ O SŁOWACH (Luty 12, 2019 9:35 pm)
JEŚLI NIE CHCESZ (Luty 12, 2019 9:28 pm)
BÓG “NIESPRAWIEDLIWY” (Luty 11, 2019 10:08 pm)
SŁUŻ W CZAS DOBRY I W CZAS ZŁY (Luty 11, 2019 9:27 pm)
JEŚLI MASZ GRANICE (Luty 9, 2019 8:22 pm)
UKRYTE SŁOWO (Luty 9, 2019 8:14 pm)
PROROKUJĄCY WROGOWIE (Luty 9, 2019 7:31 pm)
NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI (Luty 9, 2019 7:25 pm)
UKRZYŻUJ KRÓLA (Luty 8, 2019 8:58 pm)
WIELKIE POSŁANNICTWO (Luty 7, 2019 4:34 pm)


Z cyklu obalamy religię: Fałsz ekumenii

14 listopada 2017
...
461 Views

Modlitwa Jezusa do Ojca w sprawie jedności:
„ … Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli JEDNO, JAK MY. …”
„ … Aby wszyscy byli JEDNO, JAK TY, OJCZE, WE MNIE, A JA W TOBIE, aby i oni w nas jedno byli …”
Użyte przez Jezusa dla określenia jedności słowo „heis” oznacza: jeden, dokładnie ten sam.
Istnieje więc tylko jeden pułap prawdziwej jedności, o którą modlił się Jezus. Jedność całkowicie odpowiadająca jedności Jezusa z Ojcem, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi. Jezus był całkowicie zespolony z Ojcem JEDNOŚCIĄ MYŚLI I JEDNOŚCIĄ ZDANIA. Jego czyny i zachowania były wynikiem takiego właśnie zjednoczenia. Jezus nie robił nic, czego nie widziałby u Ojca.
Do tej samej jedności nawoływał później również apostoł Paweł w I Liście do Koryntian 1,10: „ … abyście byli zespoleni JEDNOŚCIĄ MYŚLI i JEDNOŚCIĄ ZDANIA”.
Przyjacielu jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha pamiętaj, że masz stały dostęp do myśli Chrystusowej
Jeśli ktoś lub coś nawołuje się do rzekomej jedności, która nie wynika z Prawdy i nie jest jednością myśli i jednością zdania z Ojcem i Synem, czyli jeśli w ramach tej rzekomej jedności istnieje jakiekolwiek odstępstwo od nauczań Jezusa, poglądów Jezusa, zachowań Jezusa, postawy lub słów Jezusa, tzn. że odezwał się do ciebie przedstawiciel handlowy demonicznego systemu religijnego z siedzibą w babilonie, z którym Jezus Chrystus nie ma kompletnie nic wspólnego.
Jeszcze dziś opuść miejsce śmierci.
Michał Korgol

.

Share This