Najnowsze Teksty
WIEDZĄ TYLKO SŁUDZY… (Maj 17, 2019 10:07 am)
DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM… (Maj 16, 2019 2:06 pm)
MASZ WYBÓR (Maj 15, 2019 11:45 am)
PROFILAKTYKA D/S ZACHOWAŃ RYZYK (Maj 15, 2019 11:42 am)
SŁUŻBA PROROKA (Maj 15, 2019 11:38 am)
PRAWDZIWA WARTOŚĆ (Maj 15, 2019 11:35 am)
KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA! (Maj 15, 2019 11:32 am)
WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK (Maj 14, 2019 6:38 pm)
CO SPOWODUJE REALNE POŚWIĘCENIE ? (Maj 7, 2019 11:01 am)


Demony wieszcze

7 sierpnia 2016
...
2 122 Views

DEMONY WIESZCZE – CZYLI PRZEKAZY “DUCHOWE”, LECZ NIE BOŻE

“Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać.”

( 5 Księga Mojżeszowa { Księga Powtórzonego Prawa } 13.2-5 )

W obecnym czasie , coraz silniej manifestują się demony wieszcze, czyli duchy, które przynoszą ludziom nadprzyrodzone informacje – ale nie są to informacje posyłane przez Boga.
Duchy te, manifestują się w przestrzeniach materialnych i nie materialnych, przynosząc informacje o przyszłości i zatajone informacje o teraźniejszości (podrabiając w ten sposób Boże przekazy, dostępne po przez dary objawienia, dary wypowiedzi, sny, wizje, wizytacje aniołów, zjawiska przyrodnicze, poselstwa i nauczania).
Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z działania demonów wieszczych, są zupełnie nie odporni na ich działanie i ulegają ich manipulacjom.
Wielu Bożych ludzi, uważa że każda, ponad naturalna informacja pochodzi od Bożego Ducha – a jeżeli jeszcze przynosi ona widzialną manifestację, to już nic nie jest w stanie im tego “wyrwać”.
W rzeczywistości jednak tak nie jest.
Demony wieszcze są duchami i – w związku z tym – mają o wiele szerszy wgląd w materialną rzeczywistość ( łącznie z wglądem w pewne poziomu przyszłości ).
Motywacje działań demonów wieszczych są różne, ale łączy je jedno – nieodparta chęć samo realizacji.
Ich działania, w pewien sposób zaspokajają je.
Jak je rozpoznać ???
Żadna z ich informacji lub manifestacji, nie będzie niosła w sobie potencjału Bożego Życia.
Ich przekazy mogą być “prawdziwe”, ale zawsze w konsekwencji  niosące jakiś poziom śmierci.
Kogo wybierają na swoje “ofiary” ???
Są to zazwyczaj ludzie, którzy – praktycznie są niezaspokojeni w Chrystusie .
Ludzie ci mogą wiele mówić o swoim wewnętrznym wzroście i szczęściu życiowym, ale  tak na prawdę, są ciągle “głodni”.
Nie przyjęli ( w “realu” ) tego, co Jezus wykonał dla nich na krzyżu i ciągle szukają “bocznego wejścia” lub “świeżego kanału przepływu”.
Jeżeli dodatkowo ludzie ci mają powołanie “prorocze”, to demony wieszcze mają swój “cel” podany jak na “tacy” .
Demony wieszcze potrzebują uwagi “głodnego” człowieka – i mają go…
Jak zatem, uniknąć ich wpływu ???
Wystarczy głęboko przeanalizować to, co zrobił dla nas Jezus na krzyżu, a potem uczepić się tego wiarę i nie puszczać.
Jeżeli zaś ktoś stał się już ofiarą demonów wieszczych, to musi stoczyć batalię, która składa się z uwolnienia i odnowy umysłu .

Jeżeli ktoś z was padł ich ofiarą ( w sposób pośredni lub bezpośredni ), to zapraszam do kontaktu z nami .

Szalom .

 

.

Share This