Najnowsze Teksty
WIERNY PARTNER (Czerwiec 17, 2019 5:28 pm)
WIĘCEJ NIŻ TYLKO SŁOWA (Czerwiec 17, 2019 5:20 pm)
PO CO BÓG POSŁAŁ CHRYSTUSA NA ŚWIAT? (Czerwiec 17, 2019 11:34 am)
CZEGO NIGDY NIE POKONASZ? (Czerwiec 11, 2019 1:42 pm)
ZALEŻNOŚĆ ZROZUMIENIA (Czerwiec 11, 2019 1:08 pm)
MIAŁEM SEN (Czerwiec 6, 2019 10:52 am)
NA PODOBIEŃSTWO JEZUSA!!! (Czerwiec 4, 2019 12:29 pm)
ZGODNI Z SERCEM (Czerwiec 4, 2019 12:23 pm)
WEWNĘTRZNE BOGACTWO! (Czerwiec 4, 2019 12:21 pm)


Kim jesteś?

17 września 2015
...
1 585 Views

To bardzo ważne pytanie . Ogromna część problemów ludzi odrodzonych z Bożego Ducha , bierze się z BRAKU ZROZUMIENIA ICH OBECNEJ TOŻSAMOŚCI . ,, … PRZEPRAWICIE SIĘ TU , PRZEZ JORDAN , ABY PÓJŚĆ I ZAJĄĆ ZIEMIĘ , KTÓRĄ PAN , BÓG WASZ , DAJE WAM NA WŁASNOŚĆ ,, ( KSIĘGA JOZUEGO 1,11 ) Z twoim nowym narodzeniem jest tak , jak z przejściem Izraela przez Jordan  :  BYLI NA PUSTYNNEJ ZIEMI ,, NICZYJEJ ,, , A PO PRZEKROCZENIU JORDANU OTRZYMALI DZIEDZICTWO NA WŁASNOŚĆ . Kiedy byłeś częścią ,, królestwa ,, szatana , nie miałeś nic ( choć szatan wmawiał ci że wszystko jest twoje ) , Gdy poznałeś Jezusa i oddałeś Mu swoje życie , Bóg wprowadził cię do Twojego ,, Kanaanu ,, , otrzymałeś w darze życie wieczne i panowanie nad grzechem , światem i diabłem – W IMIENIU JEZUSA STAŁEŚ SIĘ ,, PANEM ,, SWOJEGO ŻYCIA . Strategią diabła jest UTRZYMYWANIE DZIECI BOŻYCH W NIEŚWIADOMOŚCI CO DO TEGO KIM TERAZ SĄ I CO POSIADAJĄ !!! Ukochani , kiedy Dobry Bóg Zrodził nas do nowego życie , to nastąpiła pewna duchowa reakcja : ZOSTALIŚMY ZJEDNOCZENIA Z CHRYSTUSEM ( CZYLI PRZESTALIŚMY BYĆ ,, W SOBIE ,, A ZACZĘLIŚMY BYĆ ,, W CHRYSTUSIE ,, ) ! ( 1 LIST DO KORYNTIAN 1,30 ) Bycie ,, w Chrystusie ,, , to coś więcej niż pójście po śmierci do nieba , ,, bycie w Chrystusie ,, , to ZJEDNOLICENIE SIĘ Z CHRYSTUSEM NA KAŻDYM PUŁAPIE . Będąc ,, w Chrystusie ,, mamy prawo ( dane nam przez Boga ) aby być : ŚWIĘTYM JAK CHRYSTUS , OWOCUJĄCYM JAK CHRYSTUS , PEŁNYM DUCHA ŚWIĘTEGO JAK CHRYSTUS , OBDAROWANYM JAK CHRYSTUS , SPRAWIEDLIWYM JAK CHRYSTUS , POSŁUSZNYM JAK CHRYSTUS , SILNYM JAK CHRYSTUS , ZDROWYM JAK CHRYSTUS , ZAOPATRZONYM JAK CHRYSTUS , KOCHANYM JAK CHRYSTUS , KOCHAJĄCYM JAK CHRYSTUS ITP. . TO JEST PRAWO – PRAWO CHRYSTUSOWE ! ( 1 LIST DO KORYNTIAN 9,21 ) Dla czego więc taki ogrom ludzi w Kościele nie żyje ,, obfitością Kanaanu ,, – PONIEWAŻ ALBO NIE WIEDZĄ CO TO ZNACZY ,, BYĆ W CHRYSTUSIE , ALBO NIE WIERZĄ BOGU W TEJ SPRAWIE ( KSIĘGA OZEASZA 4,6 , LIST JAKUBA 1,6-8 ) . Jestem przekonany w Chrystusie Jezusie , że fundamentem przebudzenia będzie OCZYSZCZENIE DOKTRYNY . BOŻY LUDZIE BĘDĄ PRZYJMOWALI OBJAWIENIA NA NA POZIOMIE : (1) NIEZAFAŁSZOWANEGO I PEŁNEGO POZNANIA BOGA JAKO ŁASKAWEGO OJCA , (2) POZNAWANIA KIM SĄ W CHRYSTUSIE JEZUSIE , (3) ZROZUMIENIA I STOSOWANIA WIARY W CODZIENNYM ŻYCIU . Przebudzenie ( którego podwaliny już widać) będzie zdominowane przez objawienie  ,,WIEM KIM JESTEM W CHRYSTUSIE ,, ! Bo dopiero wtedy , gdy wiesz kim jesteś , możesz z odwagą służyć , chodzić w miłości i nie chodzić na kompromisy z grzechem , ciałem , światem i diabłem . Szalom .

.

Share This