Najnowsze Teksty
WIEDZĄ TYLKO SŁUDZY… (Maj 17, 2019 10:07 am)
DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM… (Maj 16, 2019 2:06 pm)
MASZ WYBÓR (Maj 15, 2019 11:45 am)
PROFILAKTYKA D/S ZACHOWAŃ RYZYK (Maj 15, 2019 11:42 am)
SŁUŻBA PROROKA (Maj 15, 2019 11:38 am)
PRAWDZIWA WARTOŚĆ (Maj 15, 2019 11:35 am)
KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA! (Maj 15, 2019 11:32 am)
WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK (Maj 14, 2019 6:38 pm)
CO SPOWODUJE REALNE POŚWIĘCENIE ? (Maj 7, 2019 11:01 am)


Herezja płycizny

10 września 2015
...
1 645 Views

,, … WYJEDŹ NA GŁĘBIĘ…,, ( EWANGELIA ŁUKASZA 5,4 ) Z BOGIEM CHODZI SIĘ ,, W GŁĘBINIE ,, !!! Jedną z powszechniejszych herezji , jest nurt , propagujący przekonanie , że WYSTARCZY SIĘ NAWRÓCIĆ DO BOGA I AUTOMATYCZNIE STAJEMY SIĘ DOSKONAŁYMI ,, ODBIORNIKAMI ,, BOŻEGO GŁOSU ( A – CO ZA TYM IDZIE – WIMY JAK ŻYĆ ,, PO BOŻEMU ,, ) . ,, ALBOWIEM NAN OBJAWIŁ TO BÓG PRZEZ DUCHA , GDYŻ DUCH BADA WSZYSTKO , NAWET GŁĘBOKOŚCI BOŻE ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 2,10 ) Bóg jest głęboki , i On chce , abyś zanurzał się w Jego głębokości – badając je i poznając Go coraz lepiej w jego ,, głębiach ,, . ,, SZUKAJCIE PANA I MOCY JEGO . SZUKAJCIE ZAWSZE OBLICZA JEGO ! ( PSALM 105,4 ) To są słowa do wierzących ludzi ! Bożym pragnieniem jest , aby Go szukać i Go zgłębiać . Przez to Bóg odbiera sobie chwałę, ponieważ SZUKANIE GŁĘBOKOŚCI BOŻYCH PRZEZ JEGO UKOCHANE DZIECKO , POWODUJE ZMIANĘ TEGO DZIECKA NA OBRAZ JEGO NIEBIAŃSKIEGO OJCA , A ZA TYM IDZIE POSZERZENIE BOŻEGO WPŁYWU NA NIE ZNAJĄCĄ BOGA CZĘŚĆ STWORZENIA . Nie pozwólmy się zwieść doktrynie ,, płycizn ,, . Nie pozostawajmy w miejscu obecnej znajomości Boga . Studiujmy różne wydania Biblii . Sięgajmy po słowniki i oryginalne teksty greckie i hebrajskie . Nie rozpatrujmy intelektualnie Biblijnych zagadnień , lecz módlmy się w innych językach , podczas studiowania Bożego Słowa – oczekując objawień prosto z Ducha Bożego . Bądźmy otwarci na świeże poruszenie Boga . Niech nasza komora stanie się ,, łożem małżeńskim ,, i ,, salą balową ,,  a nie tylko ,,klasą szkolną,, , ,, polem walki ,, , ,, szpitalem ,, i ,, supermarketem ,, . Przestańmy słuchać powielanych kazań, w których po raz tysięczny dowiadujemy się że ,, BÓG TO BÓG, A MY TO MY ,, . SIĘGNIJMY GŁĘBOKO W BOGA , A ON SIĘGNIE GŁĘBOKO W NAS . Ukochani , Bóg przyspiesza , spieszmy się na Jego głębiny . Szalom .

.

Share This