Najnowsze Teksty
JEZUS SĘDZIA (Wrzesień 15, 2019 9:30 am)
CZYM PRZYJMUJE SIĘ OBJAWIENIE (Wrzesień 15, 2019 9:10 am)
WAŻNY CZYN BOŻEJ MIŁOŚCI (Wrzesień 15, 2019 8:08 am)
PRAKTYCZNE DOŚWIADCZANIE SYNOSTWA (Wrzesień 11, 2019 6:27 pm)
ZA CO (na pewno) BĘDĄ CHCIELI CIĘ ZABIĆ? (Wrzesień 9, 2019 2:23 pm)
KOMU SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA? (Wrzesień 9, 2019 1:59 pm)
WYZWANIE DLA CIAŁA CHRYSTUSA (Wrzesień 9, 2019 9:17 am)
POZNANIE JEZUSA=BYCIE CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA (Wrzesień 9, 2019 9:12 am)
NOWE NARODZENIE (Wrzesień 9, 2019 9:09 am)
NIE MOŻESZ DWÓM PANOM SŁUŻYĆ (Wrzesień 9, 2019 9:06 am)


Doceń krzyż Jezusa Chrystusa

10 września 2015
...
2 209 Views

,, LECZ ON BYŁ PRZEBITY ZA GRZECHY NASZE , ZDRUZGOTANY ZA NASZE WINY . SPADŁA NAŃ CHŁOSTA ZBAWIENNA DLA NAS , A W JEGO RANACH JEST NASZE ZDROWIE ,, ( KSIĘGA IZAJASZA 53,5 { BIBLIA TYSIĄCLECIA } ) . To obraz tego , co stało się z Jezusem na krzyżu . Dramat , który miał tam miejsce , utorował nam RAZ NA ZAWSZE drogę do WIECZNEGO ŻYCIA Z BOGIEM , UŚWIĘCONEGO ŻYCIA I OBFITUJĄCEGO ŻYCIA TU , NA ZIEMI ( LIST DO HEBRAJCZYKÓW 9,12 ; 10,10 ; 10,12 ) Dziś wystarczy UWIERZYĆ W DZIEŁO KRZYŻA ! PRAWDZIWA wiara , otwiera nam drogę do nie przebranych zasobów mocy Boga i prawnego korzystania z władzy Jezusa Chrystusa . Jeżeli jednak spróbujemy ,, dodawać ,, coś do krzyża  , to UTRACI ON MOC W NASZYM ŻYCIU ( 1 LIST DO KORYNTIAN 1,17 ) . Dla tego pragnę dzisiaj zburzyć diabelską doktrynę ,, pomocy krzyżowi ,, . ,, KTO NIE DŹWIGA KRZYŻA SWOJEGO , A IDZIE ZA MNĄ , NIE MOŻE BYĆ UCZNIEM MOIM ,, ( EWANGELIA ŁUKASZA 14,27 ) Ten werset został wykorzystany przez szatana , aby założyć kajdany ,, cierpiętnictwa ,, na ręce i nogi wielu świętych ! Gdy jednak przetłumaczysz oryginalny tekst , to zobaczysz prawdziwy sens słów Jezusa . Słowo przetłumaczone jako ,, krzyż,, to greckie słowo ,, stawros ,, oznaczające ZAOSTRZONY PAL , KTÓRY ( WBIJANY JEDEN OBOK DRUGIEGO ) STANOWIŁ CZĘŚĆ PALISADY OBRONNEJ , STOSOWANEJ DO ODDZIELENIA JAKIEGOŚ MIASTA , OD WROGICH TERENÓW , ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA TYM MIASTEM . Gdy uważnie przeczytasz cały kontekst , to zobaczysz taką wypowiedź : ,,  TEN , KTO NIE ODDZIELA SWOJEGO ŻYCIA DLA BOGA ( OD GRZESZNEGO SYSTEMU ŚWIATA ) , TEN NIE JEST W STANIE CZEGOKOLWIEK ODE MNIE PRZYJĄĆ ,, . TU NIE CHODZI O ,, CIERPIĘTNICWO ,, , ALE O ZAUFANIE I ODWAŻNE POSŁUSZEŃSTWO . Płakać mi się chce , jak widzę, lub słyszę chrześcijańskich ,, kaleków ,, ( w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu ) , którzy swój brak wiary ( lub brak poznania dobrego Ojca ) – usprawiedliwiają doktryną o ,, niesieniu krzyża ,, . Ukochany ,, kaleko ,, pokutuj ze swojego myślenia i DOCEŃ KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA ! BÓG CIĘ KOCHA DO ,, SZALEŃSTWA ,, I CHCE , ABYŚ PRZYJMOWAŁ OD NIEGO NICZYM NIE ZAFAŁSZOWANĄ ŁASKĘ ZA ŁASKĄ . Nie tylko w to wierzę ,co piszę, ale sam tego doświadczałem i doświadczam . Niech dobry Bóg nam błogosławi . Szalom .

.

Share This