Najnowsze Teksty
JAK ROZPOZNAĆ CZŁOWIEKA PRAWDY (Lipiec 17, 2019 7:57 am)
ZA CO NIGDY NIE PRZEPRASZAJ? (Lipiec 17, 2019 7:48 am)
ODNAJDUJĄC PRAWDĘ (Lipiec 16, 2019 1:28 pm)
KTO NIENAWIDZI BOGA I DLACZEGO (Lipiec 16, 2019 1:22 pm)
BÓG MA TYLKO CIEBIE (Lipiec 16, 2019 1:11 pm)
KTO NA PEWNO JEST ZDEMONIZOWANY (Lipiec 16, 2019 1:01 pm)
JAKA KATEGORIA LUDZI NIE CHCE JEZUSA? (Lipiec 16, 2019 12:12 pm)
KIM DZISIAJ JEST PROROK (Lipiec 16, 2019 11:50 am)
NA CZYM POLEGA PODSTAWA SĄDU BOŻEGO (Lipiec 16, 2019 10:40 am)
POSZERZONE PERSPEKTYWY (Lipiec 14, 2019 6:38 pm)


Czym jest “Pokładanie ufności w ciele”?

7 września 2015
...
1 745 Views

,, … W CIELE UFNOŚCI NIE POKŁADAMY…A WSZYSTKO TO , CO MI BYŁO ZYSKIEM , UZNAŁEM , ZE WZGLĘDU NA CHRYSTUSA ZA SZKODĘ…WSZYSTKO UZNAJĘ ZA SZKODĘ WOBEC DONIOSŁOŚCI , JAKĄ MA POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA , PANA MEGO…I WSZYSTKO UZNAJĘ ZA ŚMIECIE ABY ZYSKAĆ CHRYSTUSA I ZNALEŹĆ SIĘ W NIM NIE MAJĄC WŁASNEJ SPRAWIEDLIWOŚCI OPARTEJ NA PRAWIE , LECZ TĘ , KTÓRA SIĘ WYWODZI Z WIARY W CHRYSTUSA , SPRAWIEDLIWOŚĆ Z BOGA… ,, ( LIST DO FILIPIAN 3,3-11 ) Ciało to greckie słowo ,, sarks ,, , najprościej przetłumaczone jako MIĘSO . Ten zwrot , ma nam z obrazować STARĄ , MARTWĄ ( W WYNIKU NASZEGO ODRODZENIA SIĘ Z BOŻEGO DUCHA ) NATURĘ. Paweł pokazuje na własnym przykładzie , że każdy z nas -mimo duchowego odrodzenia – ma w sobie obraz ( swoisty ,, flashback ,, ) starych MOŻLIWOŚCI , UWARUNKOWAŃ, POCHODZENIA ITP. . I mimo tego , że wyglądają one zachęcająco i odczuwamy pokusę aby właśnie na nich skupić swój duchowy wzrok – to musimy uznać je za składowa problemu i nie wolno nam za ich pośrednictwem budować naszej tożsamości . POKŁADANIE UFNOŚCI W CIELE , TO DIABELSKA PUŁAPKA , POLEGAJĄCA NA TYM , ŻE ODRODZONY Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEK , ZACZYNA UŻYWAĆ W SWOIM NOWYM ŻYCIU , SYSTEMÓW MYŚLOWYCH , WARTOŚCIOWANIA , METOD POSTRZEGANIA I DZIAŁANIA ORAZ OBRAZÓW PORÓWNAWCZYCH , KTÓRYCH UŻYWAŁA KIEDYŚ JEGO STARA NATURA . Centralna część zwiedzenia jest w tym , że te wszystkie te ,, stare ,, sprawy , mają kryptonim ,, DOBRE ,, , i wprowadzają niedojrzałego chrześcijanina w zamęt . Ukochani , NIE MA NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA CO W NAS KIEDYŚ BYŁO DOBREGO , MUSIMY UZNAĆ KAŻDE ,, DOBRO ,, STAREJ NATURY ZA ŚMIEĆ ! NIE WOLNO NAM MYŚLEĆ PO STAREMU , OCENIAĆ PO STAREMU , OPIERAĆ SIĘ NA STARYCH ,, DOBRYCH ,, UCZUCIACH ITP. Mamy odpowiedzialność , aby zmieniań nasze myślenie i stosować JEDYNIE NOWE , BOŻE ROZWIĄZANIA I POGLĄDY . NASZĄ UFNOŚĆ, MOŻEMY POKŁADAĆ TYLKO W TYM , CO NOWE ! ,, CIAŁO ,, OD CHRYSTUSA RÓŻNI SIĘ NIE NA POZIOMIE ROZRÓŻNIENIA MIĘDZY TYM CO DOBRE A TYM CO ZŁE , A LE NA POZIOMIE ROZRÓŻNIENIA MIĘDZY TYM CO ŻYWE ( NOWE ) , A TYM CO MARTWE ( STARE ) . W STAREJ NATURZE ZNAJDZIEMY RZECZY I SPRAWY DOBRE I ZŁE , ALE WSZYSTKIE SĄ MARTWE . Chrystus , oznacza NAMASZCZONY , jesteśmy dziś W CHRYSTUSIE , I WSZYSTKO CO NIE JEST NAMASZCZONE ( NIE PRZEJAWIAJĄCE SYMPTOMÓW MOCY ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA ) , MUSI ZOSTAĆ PRZEZ NAS ODRZUCONE I UZNANE ZA SZKODLIWE . Obyśmy przyjęli to objawienie i rozpoczęli proces oczyszczania . Szalom .

.

Share This