Najnowsze Teksty
GDY NIE WIESZ CO ROBIĆ W ŻYCIU (Marzec 24, 2019 7:36 pm)
PAMIĘTAJ (prorocze poselstwo) (Marzec 24, 2019 7:30 pm)
MOC PŁYNĄCĄ Z OBECNOŚCI!!! (Marzec 21, 2019 12:45 pm)
Szatan jest fanatykiem tronu (Marzec 21, 2019 12:38 pm)
EWANGELIA ZAWSZE WYWIERA WPŁYW (Marzec 21, 2019 12:34 pm)
UWIELBIENIE OTWIERA DRZWI MOCY (Marzec 12, 2019 1:54 pm)
SZATAN WIE ŻE JEST POKONANY! (Marzec 8, 2019 12:06 pm)


Właściwa wiara

9 lipca 2015
...
1 450 Views

monika chabiorWłaściwe życie jest wynikiem właściwej wiary

Rz.5.17-18 „Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa.

Jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło do wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi”

Usprawiedliwienie jest darem. Na dar nie można zasłużyć, można go jedynie przyjąć.

Jeżeli przyjąłeś dar zbawienia z łaski i chcesz żyć właściwym, bezgrzesznym życiem musisz właściwie wierzyć.

Rz.1.17„A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”

Czy wierzysz, że jesteś sprawiedliwy, gdy żyjesz właściwie? Czy wierzysz, że jesteś usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa?

Zgodnie ze Słowem Bożym nasze postępowanie jako dzieci Bożych jest wynikiem zaufania w to, że jesteśmy sprawiedliwi poprzez wiarę.

Właściwe życie jest wynikiem właściwej wiary.

Jest w kościele wiele nauczania, które skupia się na właściwym życiu, żeby stawać się bardziej świętym, bardziej pobożnym, więcej się modlić, więcej pościć itp. takie nauczanie nie przyniesie trwałych rezultatów, ani stałej zmiany w postępowaniu. Sposobem na powstrzymanie grzechu nie jest skupienie się na nim i na właściwym życiu, ale koncentracja na właściwej wierze. To ona zaprowadzi cię do właściwego życia. Przede wszystkim przyjmij prawdę, że wszystkie twoje grzechy zostały przebaczone, przeszłe, obecne i przyszłe. Raz na zawsze!

Hbr.925-26 „I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować, samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzeni grzechu przez ofiarowanie samego siebie”

To jest fundament! Zostałeś usprawiedliwiony poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i w Jego doskonałe dzieło na krzyżu.

Zacznij właściwie wierzyć, a zaczniesz właściwie żyć.

Jeśli zmagasz się ze skrywanym grzechem, zastanów się jak wierzysz w tej kwestii. Uwierz, że zostałeś usprawiedliwiony i zacznij wyznawać w tym problemie swoją sprawiedliwość przez Jezusa, a będziesz wyzwolony.

2Kor.5.21 „ On tego, który nie znał grzechu za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą”

Jesteś sprawiedliwy w Chrystusie. Jeśli będziesz w to wierzył i wyznawał, to będziesz zwyciężał w każdej dziedzinie swojego życia.

Gal.2.16 „Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa”

Czy jesteś świadomy Bożej miłości i swojej sprawiedliwości, która została ci darowana w Chrystusie?

To jest chwila prawdy. W problemie, w zmaganiu z grzechem najlepsze, co możesz zrobić, to wierzyć i mówić: „Jestem sprawiedliwością Bożą”. W momencie, gdy twój współmałżonek podnosi ci ciśnienie i zaczynasz kipieć ze złości, tylko dzięki stałej wierze możesz zdystansować się i powiedzieć, że zawaliłeś, ale… dzięki Jezusowi jesteś sprawiedliwością Bożą. Nerwy zaczną puszczać w miarę, jak będziesz uświadamiać sobie swoją prawdziwa tożsamość w Chrystusie.

Jezus Chrystus stał się grzechem, abyś ty mógł chodzić w Jego sprawiedliwości.

Jeżeli wyznajesz z wiarą, że jesteś Bożą sprawiedliwością, czcisz Jezusa i to co On uczynił, byś mógł się nią stać. Zobaczysz jak właściwe, zwycięskie będzie twoje życie.

Monika Chabior

.

Share This