Najnowsze Teksty
PAMIĘTAJ O SŁOWACH (Luty 12, 2019 9:35 pm)
JEŚLI NIE CHCESZ (Luty 12, 2019 9:28 pm)
BÓG “NIESPRAWIEDLIWY” (Luty 11, 2019 10:08 pm)
SŁUŻ W CZAS DOBRY I W CZAS ZŁY (Luty 11, 2019 9:27 pm)
JEŚLI MASZ GRANICE (Luty 9, 2019 8:22 pm)
UKRYTE SŁOWO (Luty 9, 2019 8:14 pm)
PROROKUJĄCY WROGOWIE (Luty 9, 2019 7:31 pm)
NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI (Luty 9, 2019 7:25 pm)
UKRZYŻUJ KRÓLA (Luty 8, 2019 8:58 pm)
WIELKIE POSŁANNICTWO (Luty 7, 2019 4:34 pm)


Mądrość Salomona

4 kwietnia 2015
...
2 026 Views

«A Jozue rzekł do ludu: Poświęćcie się, bo JUTRO Pan dokona wśród was cudów.»
(Jozuego 3:5)
Osiem sposobów, jak nie zamykać «drzwi» swojego «jutra» — przyszłości (życia, powołania, planów, celów, marzeń, oczekiwań i zamiarów)
«A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.» (Ew. Łukasza 9:62)
…Czasem my sami zamykamy dla siebie swoją przyszłość…
1. Lekceważymy i mijamy się z szansami, możliwościami, i z tym czego czekaliśmy, podczas gdy przychodzą myśli, idei, ludzi, okazje od Boga nie zważamy na nich.
«Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.» (Ew. Jana 1:9-12)
Izraelczycy oczekiwały Mesjasza. Wszyscy o nim mówili, w świątyni w synagogach, ale kiedy przyszedł — nie poznali Go, nie przyjęli, i zignorowali.
Tak bywa, że to czego szukasz w życiu, czasami przychodzi nie tak jak sobie o tym wyobrażasz. Przyczyną jest po części brak gotowości i brak wiedzy.
Jeśli w twoim życiu, pojawiają się idei, myśli, ludzi, albo okazje, a ty nie wiesz dla czego i co z tym…, nie śpiesz się odrzucać i nie *wyrzucaj*. Dla tego, że tam może być twoja przyszłość. Nie leć mimo.
Wniosek: Ludzi tracą, dla tego, że *lecą za szybko*, patrzą tylko na to co oczywiste. A wielkie i ważne rzeczy nie zawsze w oczywistym.
2. Ludzi zamykają swoje jutro z powodu problemów i okoliczności, przechodząc przez wypróbowania.
«Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.» ( Jakuba 1:12)
Problemy nie wieczne…, lecz jeśli przechodzimy przez wypróbowania i sprawdzian, to otrzymujemy wieniec, nagrodę jeśli zwyciężamy.
Ludzi boją się wypróbowania, i chcą omijać ich jak najbardziej. Wypróbowanie zazwyczaj niesie stres. Chce powiedzieć ci, że jest stres od Boga i nie, pozytywny i negatywny. Nie unikaj tego co od Boga, bo uciekając może i otrzymujesz pokój, ale to pomyłka, bo będziesz tylko na swoim starym miejscu.
Godnie pokonuj problemy, i idź dalej.
3. Czasem zamykamy drzwi swojej przyszłości, gdy mamy nie porządek i mylimy się w rozstawianiu priorytetów. I u nas pojawia się chaos,
plątanina i nie pewność.
Chaos to najlepsza atmosfera, żeby stracić swoją wizje. Tracąc wizje tracisz i przyszłość.
Wiecie, że porządek idzie przed pomnożeniem.
1Kor 14:33,40 Bóg jest Bogiem PORZĄDKU.
«…Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów.» (Jozuego 3:5)
Słowo poświęcić się ozn. Być świętym, być bliżej do Boga, iść z Nim krok w krok, duch, dusza i ciało. Być stabilnym, spokojnym, zbliżać się z Nim, mieć w Panu pocieszenie, skupiać się na Nim.
Weź właściwy kierunek, i ruszaj zgodnie z nim.
4. Ludzi odrzucają swoje jutro z powodu zmęczenia.
To się często wyraża w słowach: *dość!*, *więcej już nie mogę!*, *więcej nie wytrzymam*, *koniec z tym*. To powiada o tym, że człowiek zmęczony.
«A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.» (Jeśli nie pozwolimy zmęczeniu nas zatrzymać) (Gal. 6:9)
Wielu ludzi słabną bardzo szybko. Czasem wydaje się, że to co jest przed tobą, to twarda nauka, uspokój się, nie ma żadnych twardych nauk przed tobą. Wszystko z czasem staje zrozumiałym. Pewne rzeczy potrzebują udoskonalenia i warto zakasać rękawy i dokończyć robotę.
Bóg włożył w ciebie zdolność ku rozwoju. Niema innej drogi.
Job 23:10 powiada: « Zna bowiem drogę, którą postępuje; Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto.»
Kiedy następuje zmęczenie, to nie oznacza, że musisz odrzucić wypróbowanie.
Wszystko co jest ważne w tym, to, że musisz wytrzymać. Niema innej opcji.
5. Niepowodzenia i porażki w przeszłości, rozczarowania w życiu, odrzucenie i smutek zmuszają ludzi odrzucić swoje jutro.
Rozczarowanie to jeden z składników nie przebaczenia, i to powoduje !!!największą barierę w modlitwie. Przez smutek i rozczarowania modlitwa będzie prosto zablokowana. I to też rozdziela z Bogiem.
Także jeśli odniosłeś porażkę, naucz się z tego wyskoczyć. Nie siedź w tym. Niech niepowodzenia nie zatrzymają ciebie.
«Albowiem smutek, który jest według Boga sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; SMUTEK ZAŚ ŚWIATOWY SPRAWIA ŚMIERĆ.» (2Kor. 7:10)
Jeśli stale znajdujesz się w smutku, to, to przynosi śmierć, zrujnowaną wizje, zablokowaną przyszłość itd. Nie siedź w smutku, nie noś rozczarowanie w sobie, nie siedź użalając o wczorajszym o tym czego nie masz, nie przebywaj w świecie rozczarowanych i nieudaczników, nie puszczaj swoją przyszłość wiatrem….
6. Odrzucamy swoją przyszłość ze strachu.
W szczególności bojaźń porażki. To się często wyrażą słowami: *a jeśli coś…*, *a jak nie wyjdzie!?*, itd. Dlaczego wróg wykorzystuje same strach? – Żeby zatrzymać twoją wiarę i żebyś nie ryzykował. «A wiara jest pewnością!!!!….» (Hebr. 11:1)
I właściwe ryzyko — Bogu podoba się. «Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu!!…» (Hebr.11:6)
Pewne właściwe ryzyko raduje serce Boga. Bóg zachwyca się tobą, podczas gdy ryzykujesz dla Niego i w Jego Imieniu.
!!!!Jeśli często i stale uciekasz od ryzyka, omijasz, wywijasz się, to prawdopodobnie, że zakopujesz swoje jutro, wizje i przyszłość.
7. Jednym też z większych problemów dla ludzi — to jest taki stan: Już coś osiągnąłem, jestem zadowolony, i już nic nie chce.
Łukasza 1:53 «Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym.»
Wiecie kiedy człowiek otrzymuje dużo pochwały, i on na tym zatrzymuje się jako bogacz, to już jest jego nagrodą. A Bóg, same tych, którzy nic już nie pragną odpuszcza ni z czym.
8. Blokujemy swoją przyszłość i drzwi swojego jutra przez : Brak środków, pieniędzy, brak ludzi i zawodowców itd. Drogocenny człowieku, daj Bogu trochę czasu i wszystko, na pewno, Bóg da w swoim czasie, wszystko co potrzebne.
«A Pan rzekł do Jozuego: Dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom, Niosącym Skrzynie Przymierza: Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie.» (Jozuego 3:7,8)
OD NAS TYLKO JEDNO…. , co Bóg wymaga — *to stanąć nogą do wody*!!!
I wtedy wszystko rozwiązuje się!
«Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.» (Jozuego 1:9)
Wszystko Tobie uda się!! Lecz bądź mocny i mężny, a także nie blokuj swoją przyszłość.

.

Share This