Najnowsze Teksty
Wzorowe wychowanie – część 4 (Lipiec 12, 2018 11:27 am)
BÓG JEST MŚCIWY… (Czerwiec 24, 2018 9:10 pm)
OJCEM NIE JEST TEN KTO SPŁODZIŁ… (Czerwiec 24, 2018 9:06 pm)
JEŻELI POSTANOWIŁEŚ WEJŚĆ W SZAMBO… (Czerwiec 24, 2018 9:04 pm)
RELIGIA I HUMANIZM BRONIĄ “CIAŁA”… (Czerwiec 24, 2018 9:00 pm)
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE… (Czerwiec 24, 2018 8:43 pm)
BOŻE OPÓŹNIENIE (Czerwiec 24, 2018 8:41 pm)


Pokuta z umierania dla siebie.

8 lutego 2015
...
1 808 Views

artur 7POKUTUJ Z ,, UMIERANIA DLA SIEBIE ,,

Nigdzie w Biblii nie znajdujemy fragmentów, mówiących o “umieraniu dla siebie”, “krzyżowaniu własnego – ja” – czy “uśmiercaniu ego”. Nowy Testament milczy o takich tematach jak “wypalanie przez Boga” czy też “bycie w trakcie łamania starego człowieka” .Znajdujemy natomiast w Słowie Bożym taki tekst: “… MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWA OGARNIA NAS, KTÓRZY DOSZLIŚMY DO TEGO PRZEKONANIA, ŻE JEDEN ZA WSZYSTKICH UMARŁ, A ZATEM WSZYSCY UMARLI” (2 LIST DO KORYNTIAN 5, 14). Znajdujemy też takie Słowa: “Z CHRYSTUSEM JESTEM UKRZYŻOWANY, ŻYJĘ WIĘC JUŻ NIE JA, ALE ŻYJE WE MNIE CHRYSTUS, A OBECNE ŻYCIE MOJE W CIELE JEST ŻYCIEM W WIERZE W SYNA BOŻEGO, KTÓRY MNIE UMIŁOWAŁ I WYDAŁ SAMEGO SIEBIE ZA MNIE. NIE ODRZUCAM ŁASKI BOŻEJ …” (LIST DO GALACJAN 2, 20-21). Jest taż taki tekst: “… UWAŻAJCIE SIEBIE ZA UMARŁYCH DLA GRZECHU, A ŻYJĄCYCH DLA BOGA, W CHRYSTUSIE JEZUSIE PANU NASZYM” (LIST DO RZYMIAN 6, 11). Te Słowa, wyraźnie nakreślają OBECNY STAN, KAŻDEGO ODRODZONEGO Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEKA, to opis STANU ŻYCIA I DOSKONAŁOŚCI. Skąd zatem doktryny o “łamaniu”, “wypalaniu” i “umieraniu dla siebie”? – Pochodzą one z diabelskiego “skarbca” zwiedzeń i manipulacji. O ile diabłu uda się wyprzeć dziecko Boga, z prostej, ewangelicznej prawdy o ŻYCIU I DOSKONAŁOŚCI W CHRYSTUSIE JEZUSIE i wprowadzić go w zamęt “DODAWANIA/ŁAMANIA EGO/DO KRZYŻA GOLGOTY”, to w życiu bożego dziecka rozpoczyna się powolny proces “WYPADANIA Z ŁASKI” (LIST DO GALACJAN 5, 4). Ukochani NAWET JEŻELI UPADAMY, TO NA NASZE UPADKI JEST TYLKO JEDEN DOSKONAŁY SPOSÓB: WIARA W DZIEŁO KRZYŻA! Bolesne doświadczenia (które przypisujemy “łamiącemu nas Bogu”, są jedynie KONSEKWENCJAMI NASZEGO ODWRACANIA SIĘ OD BOGA I PRZECHODZENIA NA STRONĘ DIABŁA – CIERPIMY NIE DLA TEGO ŻE BÓG NAS DOŚWIADCZA, ALE DLA TEGO, ŻE ZAMIAST SŁUCHAĆ BOGA, SŁUCHAMY SZATANA. To bluźnierstwo, myśleć i mówić, że “BÓG MUSI MNIE TERAZ ZŁAMAĆ”! Takie myślenie “uszczupla” dzieło krzyża. JEZUS CHRYSTUS, ZOSTAŁ DOSKONALE ZŁAMANY W ZAMIAN ZA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, I NIE MOŻNA DO TEGO NIC DODAĆ! Musimy pokutować i zmienić myślenie. Słowo Boże uczy nas że POWINNIŚMY UWAŻAĆ SIĘ ZA MARTWYCH (JUŻ TERAZ I W ZUPEŁNOŚCI), WIEDZĄC CO ZROBIŁ DLA NAS JEZUS I JAKIE TO PRZYNIOSŁO SKUTKI W DUCHOWEJ RZECZYWISTOŚCI (KTÓRA TO RZECZYWISTOŚĆ JEST FUNDAMENTALNA I KREUJE TO CO WIDZIALNE). ZAMIAST DORABIAĆ “LEWE” DOKTRYNY O “UMIERANIU DLA SIEBIE”, POWINNIŚMY WIERZYĆ W DOSKONAŁĄ OFIARĘ JEZUSA I WYZNAWAĆ TO DZIEŁO USTAWICZNIE SWOIMI USTAMI. WŁAŚNIE TAKIE DZIAŁANIE UWALNIA POTĘŻNĄ MOC ŚMIERCI WOBEC GRZECHY I POTĘŻNĄ MOC ŻYCIA WOBEC NAS! Diabeł otrzymywał będzie od nas bolesne ciosy, jeżeli zaprzestaniemy “umierać dla siebie” i zaczniemy WIERZYĆ I WYZNAWAĆ NASZĄ ŚMIERĆ WRAZ Z CHRYSTUSEM. Obyśmy przyjęli to objawienie. Szalom.

.

Share This